JurisprudentieMag werkgever toestemming voor nevenwerkzaamheden intrekken?

0

Een havenbedrijf trekt de toestemming voor nevenwerkzaamheden van een groep schippers in. Sommigen doen dat werk er al 25 jaar bij. Maar mag de werkgever die toestemming na al die tijd zomaar intrekken? Het hof weegt de belangen af.

Wat eraan voorafging

Een groep van 12 schippers werkt voor een havenbedrijf dat ook publieke, controlerende taken heeft. In hun functie zijn ze ook toezichthouder of boa, en controleren ze onder andere de watertaxi’s waar ze zelf al jarenlang nevenwerkzaamheden als schipper doen. In 2008 hebben de schippers daar expliciet toestemming voor gekregen. Nevenwerkzaamheden zijn binnen het bedrijf geregeld in de cao, de bedrijfscode en de bedrijfsregeling nevenwerkzaamheden.

In april 2017 besluit de werkgever dat de schippers vanaf 1 januari 2018 niet meer naast hun functie nog op de watertaxi mogen werken. De toezichttaken van de organisatie op het personenvervoer worden intensiever en daardoor wordt de kans op belangenverstrengelingen groter. De schippers stappen naar de kantonrechter. Die oordeelt in november 2018 dat de werkgever de toestemming mag intrekken, maar pas per 1 december 2019. De schippers gaan in hoger beroep.

Bij de rechter

Het hof bevestigt het oordeel van de kantonrechter. De toestemming is voorwaardelijk verleend, waardoor de werkgever die ook weer kan intrekken. De voorwaarden waaronder dat kan, staan in de bedrijfsregelingen: onder andere bij functieverandering of onoorbare belangenverstrengeling. De schippers voeren aan dat hun functie niet is veranderd. Het hof oordeelt dat het strenger worden van de eisen aan de integriteit ook een verandering in de functie is.

De hogere eisen vanuit de maatschappij aan de integriteit, samen met de dubbelrol van de werknemers en de grotere kans dat collega’s elkaar moeten controleren, werkt op zijn minst de schijn van grotere belangenverstrengelingen in de hand. Ook zonder dat er incidenten zijn geweest, oordeelt het hof.

De schippers hadden er ook rekening mee moeten houden dat de toestemming kon worden ingetrokken. Die mogelijkheid staat namelijk in alle regelingen en de stand van zaken rondom de nevenwerkzaamheden werd jaarlijks besproken in de functioneringsgesprekken.

Maar de financiële en emotionele belangen van de werknemers wegen ook mee; sommige schippers werken al meer dan 25 jaar op de watertaxi en verdienen er een substantieel deel van hun inkomen mee. Daarom eist de redelijkheid en billijkheid een lange overgangstermijn. Het hof oordeelt dat de termijn die de kantonrechter heeft opgelegd redelijk is: ruim een jaar na de uitspraak van de kantonrechter, te weten 1 december 2019.

In de praktijk

Het intrekken van eenmaal gegeven toestemming voor nevenwerkzaamheden is mogelijk. Daarbij is belangrijk dat dat voorbehoud goed wordt omschreven en schriftelijk en expliciet wordt vermeld bij de toestemming.

Uitspraak: ECLI:NL:GHDHA:2020:872, 28 april 2020

  • Antwoordbank XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.