JurisprudentieMag een werkgever de te veel opgenomen vakantiedagen niet verrekenen?

0

Een werknemer heeft te veel vakantiedagen opgenomen. Bij de rechter voert hij aan dat er geen wettelijke grond is voor het verrekenen van die verlofuren bij de eindafrekening. Wat oordeelt de rechter?

Wat eraan voorafging

Een cv monteur daagt zijn ex-werkgever voor de rechter. Na zijn ontslag is er geen eindafrekening geweest, en hij vordert nu bij de rechter alsnog die eindafrekening. Hij stelt daar bij dat hij recht heeft op uitbetaling van 976,98 euro aan vakantietoeslag. De werkgever stelt daartegenover dat de monteur 8,75 uur teveel verlof heeft opgenomen. Na aftrek van deze uren, komt de werkgever uit op een openstaand bedrag van 468,02 aan vakantietoeslag. De werkgever dient als tegenvordering een schadevergoeding in van bijna 3.500 euro voor onder meer de spullen die de monteur voor eigen gebruik zou hebben meegenomen bij een klant.

Hoe het afloopt

De rechter oordeelt dat er wel degelijk een wettelijke grondslag is voor het verrekenen van teveel opgenomen vakantiedagen. Verlofdagen worden namelijk in de loop van het jaar opgebouwd. Op het moment dat niet-opgenomen verlofuren in geld wordt uitbetaald, staan ze gelijk aan gewoon loon. De werknemer zal eerst een bepaalde periode moeten werken voordat hij aanspraak kan maken op deze vorm van loon.

Verlof opnemen voordat je het hebt opgebouwd

Als een werknemer verlofuren opneemt voordat hij die heeft opgebouwd, is dat een voorschot op zijn loon. Gaat een werknemer dan uit dienst nog voordat hij die uren heeft opgebouwd, dan zijn deze verlofuren onverschuldigd – en dat betekent zonder rechtsgrond – betaald door de werkgever.
Zo’n onverschuldigd betaald bedrag kan teruggevraagd worden. In dit geval deed de werkgever dat bij het einde van het dienstverband. Een uitzondering is alleen weggelegd in het geval de terugbetaling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Omdat de monteur de berekening van zijn ex-werkgever niet heeft betwist, veroordeelt de rechter de werkgever tot uitbetaling van het bedrag van 468,02 euro. De werkgever moet daarbij wel wettelijke rente en de wettelijke verhoging betalen vanaf 31 december 2016, de datum waarop de werknemer uit dienst ging. De vordering van de werkgever tot betaling van de schade wijst de rechter af, omdat die door de werknemer is betwist en door de werkgever onvoldoende is onderbouwd.

In de praktijk

Niet in alle gevallen oordeelt de rechter zoals in deze rechtszaak. Het is eerder voorgekomen dat teveel opgenomen uren niet mochten worden verrekend van de rechter, omdat er geen wettelijke grondslag voor zou zijn. Nu is zo’n situatie eenvoudig te voorkomen, door in de arbeidsovereenkomst een bepaling op te nemen dat teveel opgenomen verlofuren bij het einde van het dienstverband worden verrekend. Er mag dan in de rechtspraak nog discussie zijn over de wettelijke grondslag, maar die is dan niet van invloed omdat er dan al een contractuele grondslag voor de verrekening is.

Uitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2018:2261, 14 maart 2018

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.