JurisprudentieMag ontslag op staande voet bij overtreding gedragsovereenkomst?

0

Een verzorgende houdt zich niet aan het protocol voor medicijnverstrekking; de werkdruk is hoog en er is te weinig gekwalificeerd personeel. Ze wordt op staande voet ontslagen. Houdt dit ontslag stand bij de rechter?

Wat eraan voorafging

Een verzorgende in een verzorgingstehuis laat in november 2017 per e-mail aan onder andere haar leidinggevende weten dat door te weinig personeel de werkdruk te hoog is. Volgens het protocol mogen helpenden geen medicijnen verstrekken.  Toch laat ze dit soms wel door hen doen, wanneer geen andere gekwalificeerde medewerker is die tijd heeft. Ze vraagt om een oplossing. De leidinggevende reageert – met verbazing – niet naar de medewerkster zelf, maar naar het team: iedereen weet dat er mensen te kort zijn en dat er hard aan gewerkt wordt om dat aan te vullen. Maar de kern van de boodschap is dat vacatures moeilijk te vervullen zijn. Ze nodigt iedereen uit om een oplossing aan te dragen als ze die hebben.

Op 30 april 2018 komt de melding binnen dat er medicijnen zijn teruggekomen terwijl voor de toediening aan patiënten is getekend. De werkgever stelt een onderzoek in, waarvan geen verslag of documentatie wordt gemaakt. De werkneemster erkent in een gesprek op 1 mei dat ze inderdaad weleens niet conform het protocol handelt. Op 2 mei wordt er nog een incident gemeld en wordt de werkneemster meteen op staande voet ontslagen.

Bij de rechter

De werkneemster stapt naar de rechter om om vernietiging van het ontslag te vragen. Ze wil weer aan het werk. De rechter oordeelt dat er geen reden was voor een ontslag op staande voet. De werkneemster heeft weliswaar de protocollen overtreden en haar verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst geschonden. Maar de werkgever had hier voor een minder vergaande sanctie moeten kiezen dan ontslag op staande voet.

De overwegingen daarvoor zijn – samengevat – als volgt:
De werkgever heeft niet adequaat gereageerd op de noodkreet die de werkneemster in de e-mail deed. Die noodkreet had moeten leiden tot gesprek met de werkneemster en haar collega’s. De werkgever had de verplichting de ervaren werkdruk te verminderen, oordeelt de rechter. De rechter benoemd het grote belang van de werkgever bij de naleving van de protocollen. Maar als het wordt gedoogd dat medicijnen door helpenden worden verstrekt, kan dat belang van de werkgever niet rechtvaardigen dat een individuele werknemer wordt ontslagen omdat zij dit ook doet, zo oordeelt de rechter.

De rechter oordeelt ook dat het onderzoek van de werkgever niet bepaald diepgravend en zorgvuldig was, terwijl er wel de ernstige consequentie van ontslag op staande voet aan is verbonden. De rechter concludeert dat er al met al geen dringende reden was voor het ontslag en dat de arbeidsovereenkomst daarmee in stand is gebleven. De werkgever had hier met een veel minder vergaande sanctie kunnen volstaan, aldus de rechter.

In de praktijk

Het signaleren en aanpakken van een te hoge werkdruk is een taak van de werkgever die vrij serieus genomen wordt. Te hoge werkdruk kan leiden tot gezondheidsproblemen en onveilige situaties op de werkvloer. De werkgever had hier eenvoudig kunnen beginnen met een gesprek met de werknemer om vervolgens te onderzoeken wat er verbeterd kon worden.

Uitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2018:7306, 30 juli 2018
De samenvatting verschijnt binnenkort op XpertHR.

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.