JurisprudentieMag een medewerker het oude salaris claimen na een demotie?

0

Een productiemedewerker krijgt na een reorganisatie een lagere functie, met een lager salaris. Maar de werknemer is het niet eens met deze aanpassing. Hij vervult zijn functie onder protest en maakt via de rechter aanspraak op zijn oude salaris. Lees hier het oordeel.

Wat eraan voorafging

Een productiemedewerker krijgt in het kader van een reorganisatie een nieuwe, lagere functie. Om op het bij de functie behorende lagere loon uit te komen, wordt zijn salaris volgens de cao-regeling in twee jaar tijd afgebouwd. Maar de medewerker is het helemaal niet eens met de aanpassing van deze arbeidsvoorwaarden en meldt schriftelijk dat hij niet akkoord gaat. Hij gaat onder protest aan het werk en spant een rechtszaak aan.

Bij de rechter

De medewerker vordert een verklaring voor recht dat de doorgevoerde salarisverlaging niet rechtsgeldig is en dat hij recht heeft op zijn oude maandsalaris. De kantonrechter wijst deze vordering toe. De werkgever gaat in hoger beroep. Het hof oordeelt – kort gezegd – dat de afbouw van het salaris keurig de cao bepaling is gegaan, omdat de werknemer heeft ingestemd met de wijziging. Hij vervult immers de nieuwe functie, en heeft die daarmee dus aanvaard. Hij vervult ook andere taken dan in zijn oude functie.

De werknemer gaat in cassatie. De Hoge Raad oordeelt, in lijn met eerdere jurisprudentie, dat een werkgever er pas op mag vertrouwen dat een werknemer een lagere functie heeft aanvaard als duidelijk lijkt uit zijn gedrag of uit verklaringen dat de werknemer welbewust heeft ingestemd met de nieuwe functie. In dit geval was het overduidelijk dat de werknemer niet instemde. Hij is de werkzaamheden wel gaan verrichten maar onder schriftelijk protest. En dat is niet zo gek, want als hij dat niet zou doen, zou dat kunnen worden opgevat als werkweigering. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof en verwijst de zaak naar het hof Den Haag voor verdere behandeling en beslissing.

In de praktijk

Een werkgever mag niet te snel aannemen dat een werknemer akkoord gaat met de wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden. In dit geval heeft de werkgever de nadrukkelijke, schriftelijke afwijzing van de wijziging van de werknemer gewoon naast zich neergelegd en de wijziging eenzijdig doorgevoerd. En dat leidde tot een langdurige juridische strijd, terwijl het uiteindelijk om een bedrag van nog geen 30 euro bruto per maand ging.

Uitspraak: ECLI:NL:HR:2018:2168, 23 november 2018
De samenvatting en meer jurisprudentie vindt u op XpertHR.

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.