JurisprudentieIs dienstverband slapend houden verwijtbaar gedrag?

0

Een arbeidsongeschikte medewerker vindt dat zijn werkgever verwijtbaar handelt, als hij niet meewerkt aan het beëindigen van zijn dienstverband met wederzijds goedvinden. Hij stapt naar de rechter om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst en een transitievergoeding te vragen. Heeft hij succes?

Wat eraan voorafging

Een werknemer wordt in juni 2018 80-100% arbeidsongeschikt verklaard en krijgt een WIA-uitkering. Samen met zijn werkgever gaat hij in gesprek over het beëindigingen van het dienstverband, maar ze komen er niet uit. De werkgever heeft namelijk geen reden om het dienstverband nu te beëindigen. De werknemer bereikt in november 2019 de pensioengerechtigde leeftijd. De werknemer vraagt de werkgever vanwege persoonlijke en financiële omstandigheden om een eindafrekening te maken. De werkgever stelt dan een vaststellingsovereenkomst op waarin is opgenomen dat het dienstverband op initiatief van de werknemer wordt beëindigd. Maar daar is de werknemer niet blij mee. De werkgever biedt nog aan om het dienstverband slapend te houden waarbij de werknemer wordt vrijgesteld van werk, zodat hij voor zijn ernstig zieke vrouw kan zorgen. Maar de werknemer stapt naar de rechter om daar om ontbinding te vragen.

Bij de rechter

De werknemer meent dat het handelen van zijn werkgever ernstig verwijtbaar is en vraagt de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden onder toekenning van een transitievergoeding van 44.408,55 euro en een billijke vergoeding van 5.000 euro.

Maar de rechter ziet geen reden voor ontbinding. De werkgever had misschien kunnen onderzoeken of er een mogelijkheid was om de werknemer op dat moment de openstaande verlofuren uit te betalen. Dat hij dat achterwege liet, is niet aan te merken als ernstig verwijtbaar handelen. De rechter laat meewegen dat:

  • de werkgever heeft aangeboden om het dienstverband slapend te houden zodat hij de zorg voor zijn vrouw op zich kon nemen en
  • de werknemer op korte termijn met pensioen gaat.

De rechter wijst de vorderingen van de werknemer af.

In de praktijk

De werkgever heeft hier een flink financieel belang bij het in stand houden van de arbeidsovereenkomst tot aan de pensioenleeftijd van de werknemer. Hij zou een transitievergoeding verschuldigd zijn van ruim 44.000 euro. Het slapend houden van een dienstverband om het betalen van een transitievergoeding te voorkomen, is niet onrechtmatig en wordt ook niet gezien als ernstig verwijtbaar handelen van een werkgever. Vanaf 1 april 2020 zou deze werkgever eventueel compensatie kunnen krijgen voor de betaalde transitievergoeding, maar dan moet hij de vergoeding wel eerst uitbetalen.

Uitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2019:855,  30 januari 2019
Samenvatting en meer jurisprudentie op XpertHR.

  • Dit artikel komt tot stand in samenwerking met XpertHR de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie of een online demonstratie >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.