JurisprudentieGeldt herplaatsingsplicht ook voor lagere functies?

0

Een werkgever ontslaat een werknemer zonder onderzoek te doen naar eventuele herplaatsingsmogelijkheden. De werknemer wil dat ook een beduidend lagere functie wordt meegenomen in het onderzoek over herplaatsingsplicht. Wat oordeelt de rechter?

Wat eraan voorafging

Een bedrijf heeft een Business Development Manager in dienst met een maandsalaris van zo’n 7.000 euro. Omdat het bedrijf door omzetvermindering forse verlies lijdt, verzoekt het bedrijf het UWV om toestemming om de arbeidsovereenkomst met de manager op te zeggen omdat diens functie zal vervallen. Die toestemming krijgt het bedrijf en de arbeidsovereenkomst met de manager wordt opgezegd. De werknemer is het niet eens met de opzegging en stapt naar de kantonrechter. Hij verzoekt om vernietiging van de opzegging omdat de werkgever zijn herplaatsingsverplichting niet is nagekomen. Volgens hem zijn er namelijk twee passende functies voor hem beschikbaar.

Hoe het afloopt

De rechter oordeelt dat er een redelijk grond voor het ontslag is maar dat de werkgever zijn inspanningsverplichting tot herplaatsing inderdaad niet is nagekomen. Allereerst heeft de werkgever geen contact gehad met de werknemer over het voorgenomen ontslag en ook niet over eventuele herplaatsingsmogelijkheden. Een werkgever moet – op grond van de wet – voorafgaand aan de opzegging onderzoek doen naar de mogelijkheden tot herplaatsing binnen een redelijke termijn. Dit is een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting, aldus de rechter. Het is de bedoeling dat de werkgever de werknemer betrekt in dat onderzoek. De rechter voegt daar aan toe dat zo’n onderzoek alleen achterwege mag blijven als overduidelijk is dat herplaatsing niet mogelijk is.

Lagere functie kan passend zijn

De rechter oordeelt ook dat een passende functie niet per se een gelijkwaardige functie hoeft te zijn. Ook een lichtere of zwaardere functie kan passend zijn. En hier was een beduidend lichtere functie met gedeeltelijk dezelfde soort werkzaamheden beschikbaar. Door helemaal niet in gesprek te gaan over de mogelijkheden tot herplaatsing, heeft de werkgever geen rekening gehouden met de belangen van de werknemer. En door het niet nakomen van deze inspanningsverplichting heeft de werkgever opgezegd in strijd met de wettelijke voorwaarden.

Inspanningsverplichting geschonden

Toch krijgt de werknemer niet het gevraagde herstel van zijn arbeidsovereenkomst. De rechter vindt dat, gezien de manier waarop de partijen tegenover elkaar stonden op de zitting, niet in het belang van de partijen. De werknemer krijgt de subsidiair gevraagde billijke vergoeding mee van 15.000 euro. De rechter vindt dat bedrag niet te hoog en verwijst ter onderbouwing hiervan naar het Kappersarrest/New Hairstyle-arrest van juli 2017.

In de praktijk

Over het algemeen neemt de kantonrechter de herplaatsingsverplichting niet licht. En als een lichtere of zwaardere functie gedeeltelijk met de vervallen functie overeenkomt, zoals in dit arrest, dan moet die functie op zijn minst bekeken worden. Dan kan de conclusie alsnog zijn dat een functie niet passend is maar dan heeft de werkgever wel voldaan aan zijn inspanningsverplichting.

Uitspraak: ECLI:NL:RBNNE:2017:3140, 15 augustus 2017

  • Dit artikel komt tot  stand in samenwerking met XpertHR de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie of een online demonstratie >>>

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.