JurisprudentieGeen ontslag voor zieke werknemer die niet heeft gewerkt

0

Een werknemer die op een vast contract, zonder proeftijd in dienst komt en meteen ziek wordt, mag niet ontslagen worden. Ook al leidt de loondoorbetalingsplicht mogelijk tot het faillissement van deze kleine werkgever.

Wat eraan voorafging

De eigenaresse van een eenmanszaak neemt een bekende in dienst als verkoper op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, zonder proeftijd. Helaas gaat het meteen mis, de werknemer werkt nog geen dag en blijkt dan ziek te zijn. Onduidelijk blijft of hij al ziek was voordat hij indienst trad. De ziekte van de werknemer zet de onderlinge verhouding onder druk en de werkgeefster vraagt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer dan wel een verstoorde arbeidsverhouding. Ze doet daarbij ook een beroep op de h-grond omdat ze de financiële gevolgen van de ziekmelding – de loondoorbetalingsverplichting – niet langer kan dragen.

Hoe het afloopt

De rechter wijst het ontbindingsverzoek af. Er is in dit geval geen sprake van een redelijke grond voor ontbinding zoals de wet die benoemt, een en ander kan hier ook niet los gezien worden van de ziekte van de werknemer en de gevolgen daarvan voor de werkgever.

Slechte financiële situatie geen reden voor ontbinding

De werkneemster heeft in een brief beschreven wat deze situatie met haar als kleine werkgever doet, persoonlijk en zakelijk, maar de rechter geeft aan dat de wet hier geen onderscheid maakt tussen grote en kleine werkgevers. Het niet kunnen voldoen aan de loonbetalingsverplichting is het risico van de onderneemster. Ze heeft er destijds voor gekozen om dit risico niet te verzekeren, of heeft er toen niet bij nagedacht.

Geen andere redenen voor ontbinding

Ook de andere gronden kunnen niet tot een ontbinding leiden. Daarvoor moet de arbeidsverhouding duurzaam verstoord zijn, en dat is hier niet het geval; de arbeidsverhouding bestaat nog maar kort. Ook het niet verschijnen op de eerste werkdag of het niet tijdig melden van arbeidsongeschiktheid is geen reden voor ontbinding. De werkgeefster moet de werknemer te zijner tijd laten re-integreren en het loon door betalen binnen de kaders die de wet hier voor geeft.

In de praktijk

Bescherming van de werknemer is het uitgangspunt van het ontslagrecht. Een werkgever die om ontslag verzoekt om een reden die als een risico voor de werkgever wordt gezien, zoals in dit geval, krijgt over het algemeen bij de rechter nul op request.

Uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2017:821, 16 februari 2017

  • In samenwerking met XpertHR plaatst de redactie een praktijkvraag. Deze vraag wordt beantwoord door juristen van XpertHR. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Vraag meer informatie of een demonstratie aan >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.