JurisprudentieGeen beding maar wel ontslag door nevenwerkzaamheden?

0

Een calculator die naast zijn werk ook berekeningen voor anderen doet, wordt op staande ontslagen als zijn werkgever daar achter komt. Hij heeft geen nevenwerkzaamhedenbeding in zijn contract. Mocht de werkgever hem ontslaan?

Wat eraan voorafging

Een werkvoorbereider en calculator bij een aannemingsbedrijf is sinds 2015 in dienst. In zijn arbeidsovereenkomst is geen geen nevenwerkzaamheden-, concurrentie-, of geheimhoudingsbeding opgenomen. In december 2019 hoort de werkgever hem aan de telefoon praten over twee opdrachten die bij het bedrijf niet bekend zijn. De werkgever ziet ook dat de werknemer een USB-stick gebruikt. De werkgever checkt later de computer van de werknemer en vindt bij de verwijderde items niet-bedrijfsgerelateerde informatie aan. De werkgever ontslaat de werknemer op staande voet en neemt de USB-stick in. Daarop blijken vrijwel alle financiële, personele-, fiscale- en andere relevante bedrijfsgegevens te staan, inclusief prijslijsten, formats voor offertes etc.

De werkgever geeft als ontslagredenen onder meer het zonder toestemming onder werktijd verrichten van werk voor de concurrent, met gebruik van de bedrijfsmiddelen van de werkgever en het zonder toestemming gebruik maken van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. De werknemer maakt bezwaar tegen het ontslag en stapt naar de rechter.

Bij de rechter

De werknemer vraagt de rechter onder meer om het ontslag te vernietigen. De werkgever doet een tegenvordering en vraagt onder meer om een schadevergoeding omdat de werknemer hem door opzet of schuld een reden voor de onverwijlde opzegging heeft gegeven.

De werknemer erkent dat hij nevenwerkzaamheden deed maar zegt dat het vriendendiensten waren,  dat hij het tijdens de pauzes en in privé tijd deed en dat het ook nog eens werk voor de werkgever opleverde. De werkgever komt met bewijs dat het om een aanzienlijk aantal uren tijdens werktijd gaat. De werknemer voert aan dat hij geen beding heeft dat hem verbiedt nevenwerkzaamheden te doen.

De rechter concludeert dat de werknemer calculaties heeft verricht voor een concurrent en daarbij gebruik heeft gemaakt van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en van de bedrijfsmiddelen van de werkgever zoals de telefoon, computer, e-mail, bedrijfsauto en speciale calculatiesoftware. De werknemer heeft ook vertrouwelijke bedrijfsinformatie van de werkgever op een USB-stick geplaatst terwijl dat niet noodzakelijk of gebruikelijk was.

Nu er niets over nevenwerkzaamheden is geregeld is in de arbeidsovereenkomst had de werkgever er toch op moeten kunnen vertrouwen dat de werknemer netjes zou omgaan met bedrijfsmiddelen en vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Dat brengt de functie met zich mee, oordeelt de rechter.

De werknemer heeft het vertrouwen van de werkgever zodanig geschaad dat van de werkgever langer niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De rechter oordeelt dan ook dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven. De werknemer moet de gevraagde schadevergoeding betalen; een bedrag ter hoogte van het loon over de periode die de arbeidsovereenkomst nog had voortgeduurd als de werknemer die rechtsgeldig had opgezegd. In dit geval 8.136,60 euro.

In de praktijk

Ook als er geen nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst staan, mag de werknemer niet zomaar ook voor een concurrent nevenwerkzaamheden doen, onder meer omdat dat in strijd is met de eisen goed werknemerschap. Maar een goed geformuleerd beding schept vanaf het begin af aan duidelijkheid over er wat wel en niet is toegestaan en voortkomt de nodige discussie.

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2020:4978, 4 juni 2020.

  • HR kennispartner XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie >>>

 

 

 

 

 

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.