JurisprudentieEerste uitspraak over nieuwe ontslaggrond: de cumulatiegrond

0

Een werkgever doet als eerste in een ontbindingsprocedure een beroep op de i-grond, de cumulatiegrond. Of dat werkte, lees je hieronder.

Wat eraan voorafging

Een werkgever wil de arbeidsovereenkomst met een teamleider beëindigen en stapt daarom naar de rechter met een ontbindingsverzoek. Volgens de werkgever heeft de werknemer langere tijd het productieproces gesaboteerd. De werknemer – die inmiddels is geschorst – ontkent de aantijgingen en houdt zich beschikbaar voor werk.

Bij de rechter

De werkgever vraagt de ontbinding in de eerste plaats op grond van verwijtbaar handelen, de e-grond. Als die vordering niet wordt toegewezen, vraagt hij om ontbinding wegens disfunctioneren, (de d-grond), een verstoorde arbeidsverhouding (de g-grond) of een combinatie van omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever niet langer gevergd kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst nog laat voortduren. Deze laatste is de nieuwe i-grond, de cumulatiegrond.

De werkgever komt over de hele linie met weinig bewijs: er is geen dossier, er waren geen functioneringsgesprekken, geen verbetergesprekken en geen wederhoor of onafhankelijk onderzoek naar de sabotage. De rechter concludeert dat zowel de d-, e- als de g-grond onvoldoende bewezen zijn door de werkgever.

Beroep op cumulatiegrond
De werkgever doet ook nog een beroep op de cumulatiegrond maar serveert de rechter meteen af. De werkgever heeft dat beroep eigenlijk zijdelings gedaan, en niet apart toegelicht of onderbouwd. De rechter oordeelt dat het niet de bedoeling is dat de rechter dan maar de omstandigheden die al zijn aangevoerd bij de verschillende ontslaggronden zelf gaat verzamelen voor de i-grond, en zelfstandig moet beoordelen of dat ook voldoende is voor een voldragen i-grond. Daar komt nog bij dat geen van de ontslaggronden geheel of maar bijna voldragen is; een vereiste voor de i-grond. Er is dan ook geen reden om te oordelen dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet van de werkgever gevergd kan worden. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek af.

In de praktijk

Op 1 januari is de i-grond, de cumulatiegrond toegevoegd als ontslaggrond. Voorheen mocht de rechter niet overgaan tot ontbinding bij meerdere gronden voor ontslag waarbij er aan geen van die grondslagen volledig was voldaan. Nu kan ontbinding in zo’n geval wel plaatsvinden.Uit deze uitspraak blijkt dat zo’n beroep wel expliciet en goed onderbouwd moet worden.

Uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2020:1036, 17 februari 2020
Het uitgebreide stuk staat op kennisbank XpertHR.

  • Dit artikel komt tot stand in samenwerking met XpertHR, de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.