JurisprudentieEén keer hand op billen leggen reden voor ontslag?

1

Een werknemer die een collega beledigt en betast, wordt op staande voet ontslagen. Hij stapt naar de rechter want hij vindt het ontslag onterecht. Wat oordeelt de rechter?

Wat eraan voorafging

Een verkeersleider bij Prorail is sinds 1979 in dienst. Op een borrel van het werk drinkt hij alcohol en vindt er een incident plaats. Hij zou een collega meerdere malen hebben lastiggevallen door zijn hand op haar billen te leggen en zou hij haar hebben beledigd. Een paar dagen na de borrel heeft de werkgever een gesprek met de verkeersleider. Hij wordt aangesproken op een beschuldiging van zwartmakerij, minachting en handtastelijk gedrag. De werkgever stelt een onderzoek in en hoort getuigen. De werknemer wordt ondertussen voor de duur van het onderzoek geschorst.

Bij de werkgever is een sanctieregeling van toepassing waarin duidelijk staat beschreven met welke omstandigheden rekening wordt gehouden bij het bepalen van de hoogte van een sanctie. Die omstandigheden zijn bijvoorbeeld opzet, eerder ongewenst gedrag en persoonlijke omstandigheden. Het proces van hoor en wederhoor, bijstand en de mogelijkheid om schriftelijk te reageren staat ook stap voor stap met, inclusief een tijdspad, in de sanctieregeling beschreven. De werknemer wordt na het onderzoek op staande voet ontslagen. Hij stapt naar de rechter omdat hij het niet eens is met zijn ontslag.

Bij de rechter

De werknemer vraagt de rechter om het ontslag op staande voet te vernietigen. Hij wil gewoon weer aan het werk, in zijn eigen functie. Er is volgens hem geen dringende reden. Ten eerste is het onderzoek is niet volgens de regels gegaan. En daarnaast zijn de hem verweten gedragingen, gezien de omstandigheden, ook niet voldoende reden voor een ontslag op staande voet. De werkgever denkt daar anders over en vindt het ontslag gerechtvaardigd en proportioneel.

De rechter weegt de aard en de ernst van het gedrag van de werknemer af tegen diens persoonlijke omstandigheden. En komt dan tot de conclusie dat het ontslag op staande voet niet gerechtvaardigd is. Het is een incident in een 40-jarig, verder vlekkeloos, dienstverband. Wat de werknemer heeft gedaan kan volgens de rechter absoluut niet door de beugel, maar een minder verstrekkende maatregel had hier volstaan.

Het is niet gebleken dat de werknemer is gewezen op de mogelijkheid te reageren op de beschuldigingen en op de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een collega of een vertrouwenspersoon. Uit het gespreksverslag blijkt ook niet dat de werkgever goed heeft doorgevraagd naar de bedoeling van de opmerkingen van de werknemer en naar frequentie van de handtastelijkheden, aldus de rechter. De collega die het slachtoffer was van de opmerkingen en handtastelijkheid wilde wel in gesprek met de werknemer. Maar nergens blijkt dat de werkgever daar iets mee heeft gedaan. Als de werkgever zich had gehouden aan de eigen sanctieregeling, was hij wellicht tot de conclusie gekomen dat de sanctie van ontslag op staande voet hier niet op zijn plaats was.

De werkgever heeft ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer niet expliciet meegewogen, zoals het 40-jarig vlekkeloos dienstverband, zijn leeftijd (58) en de verstrekkende financiële gevolgen van het ontslag. Al met al voor de rechter voldoende reden om het ontslag op staande voet te vernietigen. De werknemer mag gewoon weer aan het werk en de werkgever moet al het achterstallig loon alsnog betalen, vermeerderd met de wettelijke rente en een wettelijke verhoging van 25%.

In de praktijk

Als een werkgever voorschriften en procedures opstelt voor het opleggen van sancties, is het natuurlijk een eerste stap om die zelf op te volgen. In dit geval is dat niet gebeurd en dat werkt tegen de werkgever.

Uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2018:3327, 1 mei 2018
Lees de samenvatting op XpertHR!

  • Dit artikel komt tot  stand in samenwerking met XpertHR de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie of een online demonstratie >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.

1 reactie

  1. Schandalig.. Ik hoop dat mevrouw aangifte doet en de politie haar wel serieus neemt. Werkgever: goed gedaan! Niemand mag beledigd of betast worden op de werkvloer, alcohol is geen excuus!