JurisprudentieBitcoins delven op het werk. Een bijzondere ontslagreden?

0

Een systeembeheerder die op zijn werk een bitcoinmachine neerzet, wordt op staande voet ontslagen als hij wordt betrapt. Is dat een terechte reden voor ontslag? Lees hier wat de rechter er van vindt, en of de systeembeheerder uiteindelijk nog een baan heeft.

Wat eraan voorafging

Een systeembeheer verdient bij door bitcoins te delven. Hiervoor heeft hij een bitcoinmachine bij zijn werkgever in de serverruimte neergezet. Een bitcoinmachine is een computer met een krachtige videokaart en extreem rekenkracht. Als de werkgever de machine aantreft in de serverruimte, neemt hij een dag de tijd om de zaak te onderzoeken. De dag erna wordt de werknemer op staande voet ontslagen.

De werkgever schrijft in de ontslagaanzegging onder meer dat de systeembeheerder in strijd met de voorschriften uit het personeelshandboek en het protocol inzake internetgebruik heeft gehandeld. Daardoor heeft hij het bedrijf blootgesteld aan gevaar van buitenaf: onder andere aan virussen, hacking en gijzeling. Daarnaast wordt de werknemer diefstal van elektra verweten. Verder heeft de werknemer volgens de werkgever ook misbruik gemaakt van zijn positie binnen de onderneming waardoor het vertrouwen onherstelbaar is geschaad. De systeembeheerder stapt naar de rechter omdat hij vindt dat een dringende reden voor het ontslag op staande voet ontbreekt.

Hoe het afloopt

Is deze zaak nu anders dan een gemiddelde ontslagzaak? De aanleiding is weliswaar een nog relatief onbekend – het delven van bitcoins op het werk – maar de arbeidsrechtelijke kant van de zaak wordt daardoor niet perse anders. Laten we eens kijken hoe de rechter de zaak aanvliegt. Die keek hier naar de vraag of het zonder toestemming plaatsen van een bitcoin-machine een dringende reden is voor een ontslag op staande voet is. Het antwoord is hier ‘nee’.

De werkgever doet een beroep op overtreding van de interne bedrijfsregels zoals het verbod op nevenwerkzaamheden en de regels over het gebruikmaken van bedrijfseigendommen maar die regels zijn niet van toepassing. Ze zijn niet specifiek genoeg voor dit geval. Het beroep op het gevaar dat de systeembeheerder in het leven zou hebben geroepen, is door de werkgever niet met feiten onderbouwd en wordt daarom door de rechter terzijde geschoven. Datzelfde geldt voor de onderbouwing van de diefstal van elektra; ook dat heeft de werkgever niet met voldoende feiten onderbouwd.

Blijft over de kwestie van het geschonden vertrouwen. De systeembeheerder had moeten aanvoelen dat hij een grens overschreed, oordeelt de rechter, vooral omdat hij de bitcoinmachine stiekem heeft geplaatst. Maar aan de andere kant heeft de werknemer niet eerder dergelijk gedrag vertoond. En dat maakt dat de gemaakte fout hem niet zo zwaar kan worden aangerekend dat het een dringende reden voor ontslag is. Ontslag op staande voet, zo oordeelt de rechter, is vanwege de financiële gevolgen een uiterste remedie. Hier had kunnen worden volstaan met een minder vergaande sanctie.

Geen herstel arbeidsovereenkomst, wel transitievergoeding

De werknemer had binnen zes weken een andere baan en heeft ook niet om vernietiging van het ontslag op staande voet gevorderd. Daarom kan hij met succes een gefixeerde schadevergoeding vorderen: de werkgever heeft de arbeidsovereenkomst op onregelmatige wijze beëindigd. De rechter ziet ook geen reden om de werknemer een transitievergoeding te ontzeggen. Zo ernstig verwijtbaar is de fout niet. De gevraagde billijke vergoeding komt uit op nul. De werkgever heeft de werknemer ontslagen zonder dringende reden maar de werknemer heeft ook flink verwijtbaar gehandeld. Binnen zes weken had hij weer een baan en daarmee is de schade voor hem beperkt gebleven.

In de praktijk

Al met al een redelijk gemiddelde ontslagzaak, die interessant wordt omdat het om een relatief nieuw onderwerp gaat: bitcoins delven op het werk. Maar uiteindelijk draait het in deze rechtszaak om zaken als het duidelijke omschrijven van interne regels – wat mag wel en wat mag niet, het met feiten en bewijzen onderbouwen van een ontslagreden en de zwaarte van de sanctie in relatie tot de ernst van de overtreding.

Uitspraak: ECLI:NL:RNMNE:2018:368, 18 februari 2018

  • Dit artikel komt tot  stand in samenwerking met XpertHR de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie of een online demonstratie >>>

Lees ook ‘Gaat het ontslagrecht in 2018 al wijzigen?

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.