Wetswijzigingen per 1 juli 2011

0

Per 1 juli 2011 verandert een aantal voor HR relevante wetten.

1. Minder snel tewerkstellingsvergunning voor werknemer van buiten de EU

Wat verandert er?
Werknemers van buiten de Europese Unie (EU), Bulgarije en Roemenië krijgen alleen in uitzonderingsgevallen een tewerkstellingsvergunning. De periode dat een arbeidsmigrant van buiten de EU een tewerkstellingsvergunning moet hebben, voordat hij of zij zonder vergunning in Nederland mag werken, wordt verlengd van 3 naar 5 jaar.

Ingangsdatum
De eerste wijziging treedt op 1 juli 2011 in werking. Van de tweede wijziging is de datum van inwerkingtreding nog niet bekend.

Hiermee wil het kabinet bewerkstelligen dat eerst mensen met een uitkering aan het werk gaan.

2. Social return contractvoorwaarde bij aanbestedingen Rijk

Wat verandert er?
Bij aanbestedingen boven de € 250.000 gaat de rijksoverheid ‘social return’ opnemen als contractvoorwaarde. Dit houdt in dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om opdrachten die worden gegeven voor ‘diensten’ en ‘werken’ zoals catering, schoonmaak en bouwkundige werken.

Ingangsdatum
De wijziging treedt op 1 juli 2011 in werking.

Hiermee wil het kabinet uitstroom naar werk bevorderen voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk komen.

Zie ook:
> Wettelijk minimumloon per 1 juli 2011 omhoog

Meer wetswijzigingen » 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.