Sierafor mocht werk uitbesteden aan Poolse werknemers

0

Bloemen- en plantengroothandel Sierafor mocht het productiewerk uitbesteden en om ontbinding vragen voor de vaste medewerkers. Ook al is het bedrijf inmiddels failliet, de uitspraak is nog steeds interessant.

De situatie

Bij groothandel in bloemen en planten Sieraflor worden door 47 werknemers machinaal boeketten gemaakt. Het bedrijf besteedt sinds 2007 een steeds groter deel van dit werk uit aan Ruigrok, een gespecialiseerd productiebedrijf. Dat bedrijf verzorgt in 2012 al 94% van het productiewerk, in de bedrijfshal van Sierafor, met eigen mensen en eigen machines.
Vanwege financiële moeilijkheden besluit Sierafor in het derde kwartaal van 2012 ook het resterende deel van het productiewerk uit te besteden aan Ruigrok. Het personeel wordt op de hoogte gesteld dat er een ontslagaanvraag voor hen gedaan zal worden en Ruigrok neemt meteen over. De werknemers van Sierafor worden tegelijkertijd vrijgesteld van werk en de machines van Sieraflor worden direct verkocht aan een andere partij.

Geen ruimte voor ontslagvergoedingen
In een overleg met de vakbonden geeft Sierafor aan dat er geen ruimte is voor een sociaal plan zonder de voortzetting van het bedrijf in gevaar te brengen. Uiteindelijk doet het bedrijf toch nog een voorstel met een ontslagvergoeding en een vergoeding voor outplacement en opleiding, op voorwaarde dat voor 1 februari 2013 wordt ingestemd met ontslag. Een aantal werknemers gaat op dat voorstel in en een aantal wordt herplaatst. Voor de resterende 27 medewerkers krijgt het bedrijf geen toestemming voor ontslag omdat het UWV van mening is dat er sprake is van een constructie waarbij vaste medewerkers worden vervangen door flexibel personeel.

Het verzoek: toch ontbinding van de arbeidsovereenkomsten
De werkgever vraagt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomsten toch te ontbinden. Het bedrijf verkeert door onvoorziene omstandigheden inmiddels in nog ernstiger financiële moeilijkheden. De beslissing om het werk uit te besteden valt onder de beleidsvrijheid van een ondernemer, en daarnaast is de beslissing niet meer terug te draaien. Jaarlijks wordt met de maatregel een half miljoen euro bespaard, zegt het bedrijf.

Het verweer: het is een constructie waar doorheen gekeken moet worden
De werknemer in deze rechtszaak vindt dat de werkgever niet op tijd heeft overlegd met de vakbond, dat het bedrijf onzorgvuldig heeft gehandeld door de werknemers te overvallen en het werk meteen te laten overnemen door medewerkers van Ruigrok. Het UWV heeft terecht door de constructie heen gekeken. Uit jurisprudentie blijkt ook dat dergelijke constructies niet toegestaan worden. De financiële gevolgen van het vrijstellen van de Sieraflor-werknemers en het meteen overdragen van het werk aan derden moeten voor rekening van de werkgever komen.

Het oordeel
De rechter geeft Sierafor, dat inmiddels failliet is, toestemming voor de ontbinding. Een bedrijf mag de arbeidsovereenkomsten met vaste werknemers beëindigen als het werk wordt uitbesteed aan een ander bedrijf.

Is er sprake van een constructie?
De rechter vindt dat er geen sprake is van een constructie, maar van een uitbesteding aan een ander bedrijf zoals bedoeld in de Beleidsregels (hoofdstuk 7, paragraaf 5). Er moet dan wel sprake zijn van uitbesteding aan een echte zelfstandige. Ruigrok voldoet aan die eisen omdat het bedrijf:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • ondernemersrisico loopt
  • zich houdt aan de Nederlandse wetgeving
  • het werk doet met eigen personeel en eigen machines
  • ook werk doet voor andere ondernemingen
  • al jaren het grootste deel van de productie deed

Oog voor frustratie werknemers

De rechter realiseert zich dat uitbesteding de rechten van werknemers ernstig kan uithollen en heeft ook begrip voor de frustraties die de werknemers van Sierafor hebben over de gang van zaken. Maar ondanks dat vindt de rechter dat het belang van het bedrijf hier zwaarder weegt dan het belang van de werknemers en geeft toestemming voor ontbinding.

Gegevens rechtszaak:
LJN BZ7314, in eerste aanleg bij de kantonrechter Den Haag
Onderwerp: Ontslag en uitbesteden werk, uitspraak 17 april 2013.

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.