Laagopgeleiden dupe van komst Oost-Europeanen

0

De komst van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zorgt in een aantal bedrijfstakken voor verdringing van Nederlandse werknemers. Het gaat vooral om werk waarvoor weinig scholing nodig is. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek.

De verdringing vindt met name plaats in de bouw, de tuinbouw, de voedingsindustrie en het wegtransport. Laagopgeleiden, jongeren en allochtonen vormen de grootste risicogroep voor verdringing.

Volgens het rapport zorgt Europese regelgeving ervoor dat werkgevers kostenvoordeel kunnen halen door personeel via buitenlandse bedrijven in te huren. Ze hoeven dan vaak geen sociale premies en pensioenpremies te betalen. Het grensoverschrijdende karakter van de Europese arbeidsmarkt maakt bovendien controles op schijnconstructies moeilijker.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) zegt dat het onderzoek aantoont dat  de strijd tegen oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden harder gevoerd moet worden. Hij wil binnenkort een wetsvoorstel voor het aanpakken van schijnconstructies naar de Kamer sturen en de wet voor het minimumloon aanscherpen.

Meer buitenlandse werknemers

Tussen 2001 en 2011 is het aandeel buitenlandse werknemers (vooral uit Midden- en Oost-Europa) op de Nederlandse arbeidsmarkt toegenomen van 4,9 tot 7,7 procent. Het totaal aantal Nederlandse werknemers steeg ook, maar in bouw, tuinbouw, voedingsindustrie en wegtransport nam het in tien jaar tijd fors af. Het aantal buitenlandse werknemers in die sectoren groeide juist.

PvdA-Kamerlid John Kerstens zegt in een reactie dat ,,het onderzoek aantoont wat we al wisten: dat er sprake is van uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing.” Volgens hem moet dat worden tegengegaan door aanpassing van de EU-regels en door snel de wet voor het aanpakken van schijnconstructies in te dienen. Over die wet is nog discussie tussen de coalitiepartners VVD en PvdA.

Bron: ANP

Lees ook: SER: Europese detacheringsregels moeten duidelijker

Lees meer over:

Over Auteur