Brexit: wat moet HR ermee?

0

Een van uw werknemers is ineens illegaal. Fiscaal verandert er van alles. De business is niet meer hetzelfde als vroeger. Hoewel de precieze gevolgen van de Brexit nog mistig zijn, is één ding kraakhelder: veel HR-afdelingen gaan aan den lijve ondervinden dat de Britten de EU verlaten. Een goede voorbereiding is dan ook het halve werk, zegt de AWVN. ‘HR kan al beginnen met een “vlootschouw”.’ 

Ruud Blaakman

Een ver-van-mijn-bed-show. Voor veel HR-afdelingen is de Brexit precies dat. Letterlijk, omdat de Noordzee ons scheidt van de Britten. Maar vooral figuurlijk, omdat het onderwerp HR gewoon (nog) niet interesseert. Dat blijkt uit onderzoek van de AWVN. Ruud Blaakman, adviseur internationale arbeidsmobiliteit bij de AWVN, licht toe: ‘In de zomer van 2017 vroegen we zo’n 100 bedrijven hoe ze zich voorbereiden op de Brexit en hoe ze hun HR-strategie erop aanpassen. De respons was toen goed, zo’n 35 bedrijven reageerden. Afgelopen zomer herhaalden we dit onderzoek. De respons was met een tiental bedrijven een stuk minder. En de bedrijven díé reageerden, gaven aan op HR-gebied nog weinig te doen aan de Brexit.’ Uitzonderingen daargelaten, uiteraard. ‘Vooral de bankensector bereidt zich al goed voor op de eventuele gevolgen van de Brexit.’

Grote gevolgen Brexit

De zeer matige belangstelling onder HR-afdelingen past volgens Blaakman in het beeld dat hij kreeg bij de workshops van de AWVN over de Brexit. ‘Veel ondernemers bereiden zich nog niet voor, ze denken dat het allemaal wel los zal lopen.’ En dat is niet handig, want de gevolgen kunnen groot zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van migratie. ‘Een groot gevaar is dat je werknemers niet mogen blijven werken in het land waar ze nu werken. Na de Brexit worden Nederlandse werknemers in het Verenigd Koninkrijk niet meer beschermd door het EU-recht. Andersom geldt hetzelfde, Britse werknemers mogen niet zonder meer in Nederland werken. Ze worden ‘derdelander’, wat betekent dat ze alleen nog in ons land mogen wonen en werken als dit door de wet is toegestaan. Britten komen daarmee op het niveau van Afrikanen als het gaat om arbeidsmigratie.’

Armand Lahaije

De mogelijke gevolgen van de Brexit voor HR strekken verder dan migratie alleen. ‘Ook op het gebied van sociale verzekeringen, arbeidsvoorwaarden, pensioenen en fiscaal recht gaat veel veranderen’, vertelt Blaakman. De fiscale consequenties zijn enorm, benadrukt Blaakmans collega Armand Lahaije, adviseur internationale arbeidsmobiliteit en fiscale zaken bij de AWVN. ‘Dat geldt voor de geharmoniseerde EU-wetgeving, denk aan de BTW en de invoerrechten. Maar dat geldt ook voor de niet-geharmoniseerde wetgeving, zoals de inkomsten- en loonbelasting. Alle huidige wetgeving is straks niet meer van toepassing.’

Illegale werknemer

Wie denkt dat alleen HR-afdelingen van bedrijven die uitzenden naar het Verenigd Koninkrijk geraakt worden door de Brexit, heeft het mis. Blaakman: ‘Uiteraard ervaren ook organisaties die werknemers uit het Verenigd Koninkrijk ontvangen de gevolgen. Stel je hebt nu een Brit in dienst met een contract voor onbepaalde tijd, dan kan dat straks betekenen dat je een illegale werknemer in dienst hebt.’ Volgens Lahaije zijn er echter nog veel meer organisaties die direct of indirect geraakt kunnen worden door de Brexit. ‘Ik sprak laatst een werkgever die machines maakt. Een regel van het bedrijf is dat wanneer zo’n machine binnen Europa wordt uitgeleverd, er eigen werknemers meegaan, bijvoorbeeld om scholing te geven. Leveren ze een machine buiten de EU, dan maken ze gebruik van lokale partners. Door de Brexit gaat er voor deze werkgever wat veranderen. Hij zal nu al op zoek moeten naar lokale partners in het Verenigd Koninkrijk, om na de Brexit op een normale manier door te gaan met zijn business.’

Hoe kan HR zich voorbereiden op Brexit?

Groot probleem, voor iedereen en dus ook voor HR: er is nog zo ontzettend veel onduidelijk over de Brexit. Komt die er? Zo ja, wanneer? Zo nee, wat dan? Komt er een overgangsperiode? Hoe lang duurt die? Wat worden de precieze gevolgen? Als er nog zo veel onduidelijk is, hoe kunt u zich dan in vredesnaam goed voorbereiden? Blaakman en Lahaije erkennen de complexiteit, maar leggen uit dat HR zich toch al kan voorbereiden op de Brexit. ‘Er ligt nu een Brexit-akkoord, dus niemand kan meer zeggen dat het wel losloopt. Waar HR al mee kan beginnen, is een “vlootschouw”. Kijk naar de werknemerspopulatie. Breng in kaart hoeveel Britten u in dienst hebt en hoeveel Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk werken. Spreek als HR over alle mogelijke implicaties van een Brexit, hoe lastig dat ook nog is. Volg onze workshops om op de hoogte te blijven. En tot slot, heel praktisch: stel dat je een nieuw expatcontract afsluit met een Brit die in Nederland komt werken, neem dan een bepaling op dat de voorwaarden na de Brexit kunnen worden aangepast.’

[crowdsignal poll=10174567]
Lees meer over:

Over Auteur

Paul Poley schrijft artikelen voor XpertHR. Hij is gespecialiseerd in de uitzendbranche en alles wat daarmee te maken heeft.