Arbeidsmigratie inbouwen in strategische personeelsplanning

0

Het uitbreiden van de flexibele schil met arbeidsmigranten zal steeds noodzakelijker worden. Daarbij is het goed om deze arbeidskrachten in te zetten via strategische personeelsplanning. Dat zegt Flavia van As, directeur van Holland Contracting.

Nogal wat werkgevers zien arbeidsmigranten vooral als extra handen, zegt Van As. En dat is niet terecht. ‘Arbeidsmigranten werken vooral in land- en tuinbouw, vaak alleen met hun handen. Maar de ervaring leert dat deze mensen ook heel andere competenties hebben. Ze hebben vaak veel meer kennis en ervaring dan werkgevers denken, en wel zoveel dat ze een prima antwoord kunnen zijn op problemen in onze economie.’
Die veranderingen hebben onder meer te maken met de situatie op de arbeidsmarkt. ‘Straks trekt die weer aan, en samen met ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking zullen er voor nogal wat functies tekorten ontstaan. Dan lijkt het me verstandig om op alle mogelijke manieren te zoeken naar goed personeel. Omdat we inmiddels leven in één verenigd Europa met één grote arbeidsmarkt is het volstrekt logisch om ook over de grens te gaan kijken.’

Duidelijkere plek
Wat moeten we doen om arbeidsmigranten een duidelijker plek te geven binnen onze bedrijven?
1. Vergroot het bewustzijn in de hele organisatie. Heb oog voor álle competenties van mensen, ook die buiten de huidige functie gebruikt worden. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor arbeidsmigranten.
2. Verdiep je in de cultuur van de arbeidsmigrant. Weet bijvoorbeeld dat het in veel culturen ongebruikelijk is om direct naar de leidinggevende te stappen. Proactiviteit vinden we in Nederland belangrijk, maar dat is veel mensen niet van huis uit meegegeven.
3. Faciliteer mensen in het leren van de taal. Geef daar echt handen en voeten aan, bijvoorbeeld in het aanbieden van taalcursussen. De hoogopgeleide arbeidsmigrant die graag langere tijd wil blijven, zal dat vanzelf wel doen omdat hij het belang ervan inziet. Maar toch is het belangrijk om mensen daarin te ondersteunen.

Strategische personeelsplanning
Daarnaast is het goed om de arbeidsmigrant in te zetten binnen de strategische personeelsplanning. ‘Heb inzicht in waar het bedrijf de komende jaren naartoe gaat, hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt en wat de andere omgevingsfactoren zijn. Weet hoeveel personeel met welke competenties je nodig hebt en besef dat het speelveld groter is geworden.’
Overigens zijn te weinig bedrijven zich bewust van het belang van strategische personeelsplanning. ‘Ze vinden het heel belangrijk, maar doen er nog maar weinig mee. Wellicht is dat crisisgedreven, maar er is nog veel sprake van ad-hocbeleid.’

Lees ook: Arbeidsmigrant lever 360 miljoen op en Personeelsplanning: vijf tips

Lees meer over:

Over Auteur

Basti Baroncini schrijft met liefde over alle onderwerpen binnen het HR-vakgebied, maar zijn hart gaat pas écht sneller kloppen wanneer het gaat om strategie en om mensen. Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & onderwijs, verandertrajecten, draagvlak, communicatie en leiderschap zijn voorbeelden van onderwerpen waar hij graag over schrijft.