3 vragen over de tewerkstellingsvergunning

0

Vanaf 1 januari 2017 is een tewerkstellingsvergunning vereist voor Japanse werknemers die in Nederland willen werken. Wat houdt deze werkvergunning precies in en wanneer heb je hem nodig? 3 vragen over de tewerkstellingsvergunning.

1. Wanneer is een tewerkstellingsvergunning nodig?

Een tewerkstellingsvergunning is een vergunning waarbij het de werkgever wordt toegestaan om een buitenlandse werknemer voor een bepaalde periode in dienst te nemen. Een tewerkstellingsvergunning moet door de werkgever worden aangevraagd voor vreemdelingen, die geen vrije toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat een werkgever géén tewerkstellingsvergunning nodig heeft voor werknemers afkomstig uit landen van de EU/EER. Ook is er een uitzondering voor werknemers uit Zwitserland en bepaalde groepen wetenschappers, kenniswerkers en stagiairs.

2. Hoe kom je aan een tewerkstellingsvergunning?

Een tewerkstellingsvergunning kan worden aangevraagd bij het UWV. UWV moet binnen vijf weken na de aanvraag beslissen of de tewerkstellingsvergunning wordt verleend. De vergunning is persoonsgebonden en ook werkgebonden. Een tewerkstellingsvergunning is maximaal 1 jaar geldig, daarna moet de werkgever een nieuwe tewerkstellingsvergunning aanvragen.

Als het UWV de aanvraag weigert of geen beslissing neemt binnen vijf weken (fictieve weigering), dan kan de werkgever binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV. Als het bezwaarschrift wordt afgewezen, dan kan de werkgever in beroep gaan bij de rechtbank in Den Haag (Bureau Vreemdelingenzaken, sector Bestuursrecht). Als de rechtbank in Den Haag het beroep weigert, dan kan de werkgever nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State (afdeling Bestuursrechtspraak).

Tewerkstellingsvergunning vereist voor Japanse medewerkers

Vanaf 1 januari 2017 is een tewerkstellingsvergunning vereist voor Japanse werknemers die in Nederland willen werken. Lees meer >>>

3. Wat gebeurt er als er geen tewerkstellingsvergunning wordt aangevraagd?

Als een tewerkstellingsvergunning ontbreekt terwijl die wel nodig is, dan mag de werknemer niet werken. Toch komt het om welke reden dan ook voor dat deze mensen zonder legale status in dienst komen bij een werkgever of anderszins werkzaamheden verrichten. Een werkgever kan een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indienen als hij het dienstverband van een werknemer wegens illegaliteit van de werknemer en/of het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning wil beëindigen. De boetes die kunnen worden opgelegd aan werkgevers die illegale werknemers voor zich heeft werken zijn erg hoog.

De informatie uit dit artikel komt uit Xpert HR. Met XpertHR vind je snel een betrouwbaar antwoord op al je HR-vragen. Meer informatie? Kijk hier >>>

Lees meer over:

Over Auteur