Uitbesteden van HR-taken: ‘Voorkom dat de teller gaat lopen’

0

Denkt u erover behalve de administratie ook de werving en selectie en het beloningssysteem uit te besteden? ‘Bezint eer ge begint’, is de tip die experts in het BNR-programma Werkverkenners geven over het outsourcen van HR-taken. ‘Zodra je afwijkt van standaard-afspraken gaat de teller lopen.’

HR heeft het pand verlaten’ is de titel van de uitzending die Werkverkenners op 11 februari 2019 besteedde aan dit outsourcen. Volgens een onderzoek van de Amerikaanse International Data Company (IDC) bij bestuurders en HR-directeuren bleek in 2013 al dat 63 procent van de organisaties een deel van de HR-taken heeft uitbesteed en 37 procent dit overwoog. ‘Is dat wel verstandig?’, vraagt presentator Rens de Jong.

‘Je moet dicht bij je medewerkers blijven’, zegt Debby de Gelder van Visma Raet, een aanbieder van HR-diensten. Zij raadt organisaties aan complexe zaken niet uit te besteden, maar voor vragen die medewerkers snel willen stellen een externe servicedesk in te schakelen. ‘Die is goed bereikbaar en heeft kennis van zaken. Het is niet handig om daar je HR-mensen constant voor op te leiden.’

Kostbare kennis

Jaap Paauwe

Volgens Jaap Paauwe, hoogleraar HR Studies bij Tilburg University, kunnen bedrijven kostbare kennis kwijtraken als ze ook zaken zoals hun beloningssysteem of pensioenpakket uitbesteden. ‘Al beloven externe partijen plechtig jouw kennis niet te gebruiken, ze kunnen andere bedrijven er toch mee bedienen. Als organisatie kun je niet tegenhouden dat informatie weglekt die je juist een concurrentievoorsprong moet geven.’

‘Bezint eer ge begint’, geldt volgens Radboud van Hal, directeur van consultancybureau Human Capital Group, ook voor de afspraken met leveranciers. ‘Alles wat standaard is, kun je outsourcen. Maar zodra je extra vragen stelt, gaat de teller lopen.’ Wil een bedrijf bijvoorbeeld meer informatie over het ziekteverzuim van medewerkers rond de 30 jaar, dan hangt daar een prijskaartje aan. ‘Bespreek van tevoren hoe je met uitzonderingen op de regel omgaat. Wacht niet tot je al een beetje strijd hebt’, adviseert Van Hal.

Unilever was volgens Jaap Paauwe een van de eerste bedrijven die HR-taken uitbesteedde. De hoogleraar kan melden dat dit besluit toch weer is teruggedraaid.

Meer informatie:

De podcast van Werkverkenners (18 minuten) is te beluisteren via deze link: https://www.bnr.nl/podcast/werkverkenners/10369317/hr-heeft-het-pand-verlaten

Lees meer over:

Over Auteur

Jolan Douwes is auteur van XpertHR. Behalve journalist is zij ook loopbaanadviseur. Zo pikt ze de laatste ontwikkelingen op het gebied van werk snel op. Voor XpertHR Actueel schrijft ze onder andere interviews en praktijkverhalen.