BlogHoe wakkert HR kennisdeling aan?

0

Een moderne, aantrekkelijke bedrijfscultuur bestaat uit onder meer uit kennisdeling. En volgens HR-directeur Marianne Spaans draagt kennisdeling als onderdeel van de cultuur veel meer bij dan het inhoudelijke niveau van een team. Hoe wakkert HR kennisdeling aan? Lees de blog!

Wanneer mensen de middelen hebben om informatie te delen, zijn ze beter in staat om onderbouwde ideeën te formuleren en daar op voort te borduren, samen te werken en verandering teweeg te brengen. Voor historisch bewijs hoef je maar te kijken naar de effecten die de boekdrukkunst, of – meer recent – het internet hebben gehad op de wetenschap en samenleving. Het is bijvoorbeeld niet voor niets dat de vrijheid van informatie en pers zo’n essentieel onderdeel zijn van democratische samenlevingen. Informatietechnologie en internet hebben er zelfs voor gezorgd dat toegang tot kennis bijna net zo vanzelfsprekend is als water uit de kraan. Je hoeft je maar hardop af te vragen hoe oud de oudste mens ooit is geworden (122), of wie de presentator was van Lingo in 1994 (François Boulangé), en spraakassistenten kunnen je tegenwoordig antwoord geven.

Werktijd

De kans is echter groot dat je een stuk moeilijker antwoord krijgt op werk-gerelateerde vragen. Achterhalen wat de resultaten waren van dat ene experiment met de website, of waar het marketingteam de laatste drie weken mee bezig is geweest: het verzamelen van informatie kost gemiddeld 19 procent van onze werktijd. Gelukkig zijn er vele technologische oplossingen die de zoektijd verkorten door de vindbaarheid van informatie te verbeteren. Maar zulke tools hebben minimale effecten totdat kennisdeling onderdeel is van de bedrijfscultuur.

Informatie als betaalmiddel

Bij veel organisaties is toegang tot volledige informatie nog steeds een privilege dat uitsluitend is weggelegd voor de mensen aan de top. Zulke organisaties zijn vaak sterk hiërarchisch, maar hebben in ieder geval altijd een structuur dat rond individuen is ingericht. Niet de prestaties van een team als geheel, maar de prestaties van de individuen binnen een team worden doorgaans beloond. Persoonlijk uitblinken is het enige dat kan rekenen op erkenning en waardering. Dat werkt een niet-transparante manier van werken in de hand, waardoor informatie in veel organisaties een betaalmiddel is. Want hoe meer context je hebt, des te relevanter je inspanningen zijn, en des te meer je je kan onderscheiden van de rest in de ogen van je superieuren.

In het ergste geval is men vooral druk met meer informatie verzamelen dan een ander. En dat gaat niet alleen ten koste van het succes en de efficiëntie van het volledige team. Een omgeving waarin informatie niet transparant, en als betaalmiddel wordt behandeld heeft bijvoorbeeld serieuze effecten op de betrokkenheid bij een organisatie. Want hoe kun je van mensen verwachten dat ze meedenken, bereid zijn om veranderingen door te voeren, of met elkaar samen te werken als ze niet over de volledige context kunnen beschikken van waaruit ze geacht worden te opereren? De meest leergierige talenten zijn hier in het bijzonder gevoelig voor. Die ademen informatie en zetten het om in verfrissende ideeën. Gelimiteerde toegang daartoe werkt verstikkend voor hen, met alle gevolgen van dien.

Hoe wakker je kennisdeling aan?

Het realiseren van een bedrijfscultuur waarin kennisdeling de norm is begint bij de manier waarop het management opereert. Om de teamgeest en samenwerking te bevorderen, moeten leidinggevenden hun doelstellingen vertalen. Deze concrete taken vertaal je weer naar relevante doelstellingen. Zo weet iedereen de organisatie naartoe werkt en hoe zij hieraan bijgedragen. Het invoeren van periodieke operationele management meetings werkt dit bijvoorbeeld in de hand.

Het is zaak dat de informatieverstrekking in zulke meetings beide kanten op gaat. Top-down is hierin bijvoorbeeld ruimte voor updates van de board, en het bespreken van financiële zaken met alle mensen die binnen de organisatie een aansturende functie hebben. Bottom-up kunnen recente wins, en mislukkingen worden gedeeld, en aandacht worden gevraagd voor zaken die nodig zijn om kritische successen te realiseren. Zulke meetings zorgen meteen voor een overkoepeling van verschillende divisies, en dat zorgt ervoor dat mensen na verloop van tijd steeds beter in elkaars jargon leren praten.

Kennis vergaren

Daarnaast zijn zaken als town hall meetings (waarin interne updates met iedereen wordt gedeeld, bediscussieerd en bevraagd), stand-ups (met reward en recognition als doel: het vieren van prestaties), of interne nieuwsbrieven een grote stimulans voor de interne kennisdeling. In combinatie met interne communicatietools zoals Slack zorgt dit er bij ons voor dat collega’s zich aangemoedigd voelen om informatie te geven en delen. Hierdoor betrek je nieuwe mensen vanzelf en haken zij vanzelf in.

Een mooi voorbeeld hiervan: tijdens de afgelopen Remote Work Week, de jaarlijkse week waarin Bynder de kantoordeuren sluit voor zijn medewerkers, boden we de optie om kennis te vergaren met LinkedIn Learnings. Een stuk nuttigere tijdsbesteding dan woon-werk verkeer, zo was het idee. Daar is massaal gebruik van gemaakt: er zijn in één week bijna 5500 video’s bekeken, gemiddeld 2,5 uur lang! De opgedane kennis werd daarnaast uitvoerig nabesproken op het Slack-channel.

Van intern naar extern

Betrokkenheid kan je kan bestaan uit het geven van een interne update of medewerkers naar bootcamps, trainingen, en conferenties sturen om extra kennis te vergaren. Zoiets draagt ook weer bij aan de presentatie-vaardigheden van je mensen. En voor je het weet evolueert dit kennisdelen van intern naar extern, en is het echt tot een intrinsieke waarde van je bedrijfscultuur gegroeid. Niet alleen deze blogserie is daarvan een voorbeeld, maar ook de Bynder leadership academy. Die is ooit begonnen als een interne management training, maar wegens succes inmiddels ook voor andere scale-ups beschikbaar. Door op zulke manieren iets bij te dragen aan de wereld voelt niet alleen goed, maar sluit ook aan bij de behoeften van een nieuwe generatie werknemers.

Kortom

Om een productieve, samenwerkende bedrijfscultuur te creëren waar zoveel bedrijven naar streven, is het essentieel dat het delen van kennis vanzelfsprekend is. Want daar worden medewerkers niet alleen inhoudelijk beter van. Als kennisdeling een vanzelfsprekendheid is zorgt het voor meer betrokkenheid bij de organisatie, en ben je een magneet voor talent.

Lees meer over:

Over Auteur

Marianne Spaans is Global Director People en Talent bij Bynder met 30 jaar ervaring binnen het HR-vak. Na gespecialiseerd te zijn in het oplossen van personeelstekort, ligt haar focus nu op het realiseren van een moderne organisatiecultuur.