De rol van HR door de ogen van een HR-directeur

0

‘HR draagt bij aan het optimaal laten functioneren van de organisatie, waarbij het HR-team managers en medewerkers het beste uit hunzelf laat halen.’ Dit is de visie op HR van HR-directeur Ton Broekhuis. Wat is volgens u de rol van HR?

Over de rol van HR heeft Broekhuis tijdens zijn werkzaam leven het nodige voorbij zien en horen komen, zo schrijft hij in zijn blog. Uiteindelijk komt het er in zijn visie op neer dat HR bijdraagt aan het optimaal laten functioneren van de organisatie, waarbij het HR-team managers en medewerkers helpt het beste uit zichzelf en elkaar te halen. Als kerntaken van HR ziet de HR-directeur dan:

 • Ontwikkeling van beleid: bouwstenen die ervoor zorgen dat men binnen de organisatie goed kan werken en samenwerken;
 • Documentatie en begrijpelijke communicatie van beleid en spelregels;
 • Advisering, regievoering en ondersteuning bij de toepassing van het beleid in de praktijk;
 • Operationele uitvoering.

Bouwstenen voor HR

Ton Broekhuis geeft in zijn blog een paar voorbeelden van bouwstenen die voor veel HR-professionals herkenbaar zullen zijn:

 • Een organisatiestructuur en manier van werken die gericht is op slagvaardigheid en samenwerking;
 • Een cultuur waarin het normaal is om zaken te bespreken, af te spreken en elkaar aan te spreken;
 • KPI’s: een duidelijke vertaling van de strategische doelstellingen naar afdelingsdoelstellingen en doelstellingen op individueel niveau;
 • Een beschrijving van de strategische kernwaarden en merkwaarden naar houding en gedrag van managers en medewerkers;
 • Kwaliteit van management en medewerkers en een adequaat systeem ten behoeve van de beoordeling daarvan;
 • Aantrekkelijk werkgeverschap (arbeidsvoorwaarden, faciliteiten, talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, uitdagend werkklimaat, goede arbeidsomstandigheden e.d.);
 • Aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt.

Bevestiging van betrokkenen

Hoogleraren en experts bevestigen dit. Volgens hoogleraren Janka Stoker en Harry Garretsen heeft HR een moeilijke rol als strategische gesprekspartner van het topmanagement. ‘Zeker wanneer blijkt dat een topmanager vooroordelen heeft tijdens de selectie van kandidaten. Hoe vindt zo iemand het als HR hem of haar daarop aanspreekt?’, aldus de hoogleraren. Het helpt dan om zelf ook geen generalist te zijn, maar veel vakinhoudelijke kennis te hebben.

Wat betreft de actualiteit bevinden we ons in een krappe kandidaten markt, die de rol van HR ook heeft veranderd. Zo merkt recruitmentexpert Gusta Timmermans dat die krapte over het algemeen best uitdagend is voor HR. De professionals moeten managers en leidinggevenden meer sturen. ‘Het is de rol van HR om de mensen te coachen die het sollicitatiegesprek voeren: hoe voert de manager het gesprek, welk gevoel geeft hij/zij de kandidaat en wat is de follow-up?’ Dit geldt ook voor taken als het voeren van een beoordelingsgesprek en het maken van een strategische personeelsplanning.

Belangrijke beleidsterreinen

Naast het ontwikkelen van deze strategische bouwstenen voor een goed HR-beleid is het uiteraard van groot belang om een en ander professioneel en pragmatisch uit te werken op tactisch-operationeel niveau. Daarbij doen zich talloze uitdagingen voor die vragen om een professionele en praktijkgerichte benadering. Strategie en beleid zijn immers pas succesvol als management en medewerkers ermee uit de voeten kunnen.

Strategische personeelsplanning, arbeidsmarktcommunicatie, onboarding, duurzame inzetbaarheid, opleidingen, talentmanagement, arbeidsvoorwaardenbeleid, arbobeleid, organisatieontwikkeling, feedbacksystemen. Dit (uiteraard niet complete) overzicht zal gedroomd kunnen worden door de meeste HR-professionals.

Hoe ziet de rol van HR er volgens u uit? Laat een reactie achter!

Lees meer over:

Over Auteur

Sacha Luijkx is redacteur bij XpertHR Actueel. Met haar perfectionistische en pro-diversiteitsblik voorziet zij u van alles wat u moet weten rondom HR.