HR Arbeidsrecht Challenge

 

Doe mee aan de HR Arbeidsrecht Challenge van XpertHR Actueel. Bekijk de video's en beantwoord de stelling aan het einde van de video. Benieuwd of u een expert bent op het gebied van arbeidsrecht? Test u kennis en daag uw collega uit! Komende drie weken zullen weer drie cases verschijnen. Maakt u voor alle drie de cases de juiste keuze? Dan maakt u kans op een jaar gratis arbeidsrechtelijke webinars.

 

Casus: reorganiseren en herplaatsingsverplichting

 

Heeft de werkgever gelijk en hoeft hij geen rekening te houden met in de herplaatsingstermijn gepubliceerde vacatures die pas later vacant komen?

Jolanda wordt vanwege een reorganisatie ontslagen. Ze gaat niet akkoord met het voorstel van de werkgever om het ontslag in onderling overleg te regelen, dus de werkgever legt het ontslag voor aan het UWV die Jolanda ontslaat. Zij gaat in beroep bij de rechter. Volgens Jolanda is haar werkgever tekortgeschoten in zijn herplaatsingsverplichting. De werkgever heeft namelijk een aantal vacatures aangekondigd die niet met haar zijn besproken tijdens haar herplaatsingstermijn. Volgens de werkgever zijn deze vacatures opengesteld na afloop van de herplaatsingstermijn.

Casus: disfunctioneren en verbetertraject

 

Mo (57) werkt ruim 13 jaar als productiemedewerker. Hij krijgt regelmatig kritiek op zijn functioneren. In beoordelingsverslagen staat dat de werkgever niet tevreden is over de kwaliteit en de snelheid van zijn werk. Er start een verbetertraject voor een periode van zes weken waarin Mo extra wordt begeleid. Na zes weken ziet de werkgever geen stijgende lijn en start een ontslagprocedure. Volgens de advocaat van Mo is het verbetertraject te kort geweest. Ook zou de werkgever onvoldoende rekening houden met het feit dat Mo de Nederlandse taal onvoldoende beheerst.

Casus: concurrentiebeding en gewijzigde functie

Is het concurrentie- en relatiebeding van Erik nog geldig nu dit beding niet opnieuw overeengekomen is toen Erik promotie maakte als senior verkoper?

Erik is verkoper bij een groothandel in metalen. Hij heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een concurrentie- en relatiebeding. Enkele jaren later is Erik doorgegroeid naar de functie van senior verkoper. Hij start een nieuwe carrière bij een concurrent van zijn werkgever. Volgens Erik is het concurrentiebeding niet meer geldig omdat het niet opnieuw is vastgelegd bij zijn nieuwe functie van senior verkoper. Zijn ex-werkgever eist dat Erik zijn werkzaamheden bij de concurrent direct staakt.

Is het concurrentie- en relatiebeding van Erik nog geldig nu dit beding niet opnieuw overeengekomen is toen Erik promotie maakte als senior verkoper?

 

Casus: oververhitte chauffeur

Heeft de medewerker recht op een transitievergoeding? 

Rob werkt als vrachtwagenchauffeur bij een transportbedrijf. Bij een benzinestation krijgt een woordenwisseling met een andere chauffeur. De situatie escaleert: de andere chauffeur sloopt de buitenspiegel en Rob slaat de man met een ijzeren staaf uit zijn auto. De werkgever vindt dat Rob zich zonder enige rechtvaardiging heeft schuldig gemaakt aan agressie en geweld. Hij verzoekt tot ontbinding wegen ernstig verwijtbaar handelen zonder transitievergoeding. 

Denk jij dat Rob uiteindelijk ontslagen wordt zonder transitievergoeding? 

Bekijk hier het antwoord!

 

Casus: loonrisico's bij oproepcontract

Wat zijn de rechten van een medewerker met een oproepcontract? 

Linda werkt als taxichauffeuse op basis van een oproepcontract. Zij ontvangt alleen loon over de uren dat zij opgeroepen is en daadwerkelijk gewerkt heeft. Na anderhalf jaar wordt het oproepcontract niet verlengd. Linda vindt dat zij gedurende haar contract voor 40 uur per week betaald had moeten krijgen. Zij moest zich de gehele week beschikbaar houden en kon haar vrije tijd dus niet vrijelijk indelen. Volgens Linda heeft zij nog recht op een nabetaling van maar liefst €26.000. 

Had de werkgever van Linda haar inderdaad het loon moeten betalen over de volle 40-urige werkweek?

Bekijk hier het antwoord!

 

Casus: finaal kwijtingsbeding

Kan een medewerker ondanks het finaal kwijtingsbeding toch nog achterstalling loon claimen?

Michiel werkt als opperman bij een bouwbedrijf. Er ontstaat onenigheid met zijn werkgever wat uiteindelijk leidt tot een ontslag met wederzijds goedvinden en een vaststellingsovereenkomst. Hierin staat het uurloon van Michiel genoemd, evenals een ontslagvergoeding en een finaal kwijtingsbeding. 

Na het afsluiten van de vaststellingsovereenkomst komt Michiel erachter dat hij volgens de cao voor de Bouwnijverheid recht had op een hoger uurloon. Hij claimt daarom alsnog voor in totaal €10.000 aan achterstallig loon bij zijn ex-werkgever. De werkgever van Michiel verweert zich tegen de loonvordering door te verwijzen naar het finaal kwijtingsbeding. 

Kan Michiel ondanks het finaal kwijtingsbeding toch nog achterstallig loon claimen?

Bekijk hier het antwoord!