Wat levert HR op?

0

Wat draagt HR bij aan de organisatiestrategie? Wat zijn de kosten en baten van HR beleid? HR professionals moeten steeds vaker verantwoording afleggen over het functioneren van de HR afdeling, net zoals bij niet-stafafdelingen.

Vooral in economisch mindere tijden moet HR inzicht geven in de bijdrage die zij levert aan het bedrijfsresultaat. Voor veel HR-professionals is het gebruik van ken- en stuurgetallen lastig. Het HR-beleid van een organisatie moet meetbare resultaten opleveren. De druk vanuit het management om duidelijk aan te geven welke bijdrage het HR-beleid levert aan de doelen van de organisatie neemt toe.

HR-beleid moet dus effectief en meetbaar zijn. En het moet in de pas lopen met de organisatiedoelen en organisatiestrategie. Je moet het beleid met data onderbouwen.

HR Analytics

Het bepalen van kengetallen voor verzuim lukt meestal wel. Maar het is veel moeilijker om een business case te maken om investeringen te onderbouwen of scenario’s op te zetten voor strategische personeelsplanning. HR afdelingen die HR Analytics actief toepassen leveren organisaties een strategisch voordeel op.

Google. Facebook en Starbucks zijn mede daardoor succesvol. Zij beschouwen hun HR analytics-afdeling en de mensen die hier werken als kritische rollen in de onderbouwing van hun HR-beleid.

Waarom hebben sommige bedrijven het moeilijk met HR Analytics?

Auteur en professor Tom Davenport en expert Jeff Schwartz van Deloitte geven antwoord op deze vraag. Bekijk het interview.

Er zijn nog niet zoveel organisaties die strategisch voordeel behalen met HR Analytics. Uit internationaal onderzoek uit 2013 onder 277 HR bestuurders blijkt dat 85 procent van de organisaties de impact van HR op de business niet goed kan aantonen. Het evolueren van ‘meten’ naar ‘meten is weten’ gaat dus langzaam. HR moet de business overtuigen om tijd en geld vrij te maken zodat HR een Analytics beleid breed kan invoeren.

Tips om het belang van HR Analytics aan te tonen:

  • Voer een kleinschalig onderzoek uit
  • Maak de resultaten visueel aantrekkelijk
  • Zorg voor sterke en duidelijke conclusies waar de business actie op kan nemen
  • Verkoop je boodschap goed; het gaat niet alleen om een goede analyse; je onderzoek heeft ook een stuk interne marketing nodig om te landen

Bron:
Inostix

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.