HR-managers moeten leren modelleren

0

HR-managers zijn vaak niet in staat om de financiële consequenties van HR-gerelateerde maatregelen en ontwikkelingen in beeld te brengen, laat staan om trends naar de toekomst te voorspellen.

Voorspellen

De meer bètageoriënteerde CEO’s en CFO’s krijgen daardoor onvoldoende relevante input van de alfageoriënteerde HRM-afdeling. De HR-professie is momenteel gericht op de noodzakelijke kortetermijnacties en bijna niet op de (strategische) ontwikkeling van het personeelsbestand op langere termijn.

Voorspellingsmodellen

Voorspellingsmodellen zijn zeer geschikt om de samenhang van alle HR-invalshoeken in beeld te brengen. Meten is weten. Raymond Brood Directeur Benefits van Mercer: ‘Maar je moet wel weten hoe te meten. Anders blijft inzicht achterwege en kan er geen sprake zijn van een effectief beleid.’

002_rbiadam-image-1429308

De inzichten die het model (onder) geeft, liggen op het vlak van:

  • Inzetbaarheid: Hoe snel en waar vallen er gaten in het personeelsbestand? Hoeveel van de huidige werknemers werken er over vijf jaar nog voor het bedrijf? Wat is de optimale verdeling tussen de mensen die wel en niet in vaste dienst zijn of tussen flex- en fulltime werkers gezien de (economische) scenario’s die worden verwacht?
  • Vergrijzing: Hoe ontwikkelt de gemiddelde leeftijd in het bedrijf zich? Hoe ziet de leeftijdsverdeling er over een aantal jaren uit? Welke effecten hebben gezondheidsbeleid en de aandacht voor de workability? Wat kost het en wat levert het op? Hoe ontwikkelt de bezetting van de functies zich in de komende jaren?
  • Arbeidsproductiviteit: Hoe ontwikkelt de arbeidsproductiviteit van de huidige werknemers zich? Blijft dit opwegen tegen het betaalde salaris of komt er op langere termijn een autonome kostprijsstijging als gevolg van geldende arbeidsvoorwaarden?
  • Verzuim: Hoe ziet het verzuim er de komende jaren uit? Zijn er afdelingen aan te wijzen waar het slecht of juist goed gaat? Heeft het zin om te investeren in gezondheidsbeleid en het reduceren van verzuim en wat mag dit kosten?
  • Kennis: Hoe ontwikkelt het kennisniveau zich in de organisatie in de komende jaren en hoe ontwikkelt de aanwezigheid van specifieke expertise zich? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gespecialiseerde IC-personeel in ziekenhuizen waarvan de gemiddelde leeftijd tegen de vijftig jaar ligt.

De toepassing van voorspellingsmodellen ligt niet alleen op het niveau van de ontwikkeling van sec de workforce, maar geeft dus inzicht in de dynamiek van alle aan werknemers gerelateerde onderwerpen zoals salaris, arbeidsproductiviteit, pensioenscenario’s, verzuim, arbeidsongeschiktheid, workability en opleidingen. Een veelheid van onderwerpen waarbij voorspellingen nuttig gebruikt kunnen worden om HR-risico’s in beeld te brengen.

Slot

Voor het voeren van een goed langjarig strategisch beleid is tegenwoordig niet alleen een solide en duurzame aanpak nodig op het gebied van de productiefactor kapitaal, maar net zo goed voor de productiefactor arbeid. Met gedegen demografiemanagement kunnen zowel financiële als HR-risico’s in kaart worden gebracht en kunnen maatregelen worden genomen die de controle op de arbeidsproductiviteit vergroten en de duurzaamheid van de productiefactor arbeid bevorderen.

Bron: Mercer
Lees ook:

Wat is de ROI van opleiden?

HR te weinig betrokken bij inhuur ZZP’ers

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.