Hoe krijg je managers zover dat ze naar HR-statistieken kijken?

0

De gemiddelde HR-afdeling levert tegenwoordig een scala aan HR-statistieken aan het management. Het management heeft immers aangegeven daaraan behoefte te hebben. Maar kijken die managers ook naar die statistieken? In de praktijk blijkt dat tegen te vallen.

Hoe zorg je er nu als HR-manager voor dat andere managers je statistieken serieus nemen en er mee aan de slag gaan?

Neem geen zwaard mee naar een vuurgevecht
Auteur Mary Ann Downey haalt er een leuke vergelijking bij. Het betreft een scene uit de Indiana Jones-film Raiders of the Lost Ark. Een schurk met een ontzettend groot zwaard daagt Indiana Jones uit tot een gevecht. Deze trekt zijn pistool en schiet de schurk dood en gaat verder waar hij mee bezig was. HR speelt naar analogie van deze scene de dode schurk. Het gezicht van Indinana Jones spreekt immers boekdelen: “Ik heb hier geen tijd voor.”

HR-professionals maken de vergissing dat ze zeer uitgebreide rapporten produceren, waarin allerlei dwarsdoorsneden worden gegeven. De gemiddelde manager zit daar echter helemaal niet op te wachten. Hij of zij heeft geen tijd het rapport door te worstelen, op zoek naar die ene belangrijke statistiek. Of ze denken dat er helemaal geen statistieken instaan die hen raken. In ieder geval hebben ze het gevoel dat je hun kostbare tijd verspilt.

Het is ok om managers een stofzuiger (of mixer of tosti-ijzer) te geven
Geef een manager iets simpels, iets praktisch.

Managers waarderen HR-statistieken die bruikbaar zijn en waarop zij actie kunnen ondernemen.
Managers vinden, volgens onderzoek, kritieke functies, waardevolle mensen en goede presteerders belangrijk. Managers leggen echter geen relatie tussen deze punten en prestatiemanagement. Prestatiemanagement stellen ze gelijk aan de jaarlijkse beoordelingsronde. Door hierop in te spelen in de HR-statistieken worden deze bruikbaar en waardevol.

Spreek de taal van de manager
Veel informatie wordt aangeleverd in ‘een taal’ die managers niet begrijpen. Het HR-jargon is voor velen ondoorgrondelijk. “What most HR organizations do is the equivalent of proudly producing an equipment manual for a broken machine in Chinese, simply because the machine was manufactured in China.”

Vaak worden termen rechtstreeks overgenomen uit systemen. Termen die voor iedereen een andere betekenis hebben. Het gaat om het creëren van een gedeeld idioom, liefst aansluitend bij de dagelijkse gang van zaken bij de manager op de afdeling of in de business unit. Dit bevordert de acceptatie enorm.

Het adagium “minder is meer” gaat hier zeker op.
Betekent dit dat je moet stoppen met de HR-statistiekrapporten? Zeker niet. Deze rapporten leveren belangrijke data voor HR-professionals zelf. Om beleid op te maken of beslissingen te nemen. Maar maak niet de fout om te willen laten zien hoeveel HR wel niet weet. Dit werkt juist contraproductief en ondermijnt het vertrouwen in HR. De echte HR-held levert de juiste data op het juiste moment!

Lees het hele artikel op het blog van i4cp.

Meer Mediascan »

Meer HR Analytics »
Naar het HR Analytics Dossier »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.