De opkomst van de Chief Performance Officer

0

In 2018 hebben de meeste grote bedrijven een Chief Performance Officer die de functies van HR en Financiën combineert.

Dat voorspelt PWC althans in haar rapport The Future of Work: A Journey to 2022. Dat lijkt een vreemde combinatie, aldus Mark Feffer. Immers Financiën houdt zich bezig met getallen, marges en aandelenkoersen, terwijl HR zich bezighoudt met mensen. Echter, tijden veranderen. Organisaties ploegen door data om klantgedrag en de prestaties van medewerkers in kaart te brengen. Ze gebruiken analytics niet alleen om financiële resultaten te voorspellen, maar ook om te voorspellen welke (potentiële) medewerkers goed zullen presteren of wat de impact van een training is op verkoopresultaten.

Waar HR professionals vooral bekend stonden om hun kennis van beleid en organisatiepsychologie, moeten zij nu in staat zijn om met cijfers om te gaan. En heb je het over cijfers (metrics), dan heb je het over de Chief Performance Officer (CPO).

Wie is de CPO?

De CPO, sinds 2009 actief in sommige organisaties, heeft een organisatiebreed beeld van prestaties, zet de prestaties van verschillende afdelingen tegen elkaar af en werkt met iedereen samen om deze prestaties te verbeteren. Hij rapporteert aan de CEO.

Anthony Politano, een voorvechter van de CPO-functie, beschrijft de rol van de CPO als volgt:
– Verzamelen, consolideren en interpreteren van prestatiegerelateerde data;
– Communiceren van de resultaten;
– Samenwerken met anderen binnen de organisatie; en,
– Het controleren van het proces.

Doordat de CFO steeds vaker haar financiële kennis hands on moet inzetten om de business te verbeteren en HR data moet gaan analyseren en gebruiken groeien beide functies naar elkaar toe. Ieder terrein dat invloed heeft op de prestaties van een organisatie is het werkterrein van de CPO.

Data en HR

Het idee dat data invloed hebben op het werk van HR-professionals is al lang niet nieuw meer. Steeds meer organisaties zetten data in om medewerkers te selecteren, de ideale omvang van een team te bepalen of om een inwerktraject vorm te geven. In de VS besteedde 57% van de HR-afdelingen in 2013 meer geld aan Big Data.

Door het toenemende gebruik van data door de HR-afdeling en de focus op het verbeteren van prestaties (performance) wint de functie van CPO aan belang. Voor HR-professionals wordt het begrijpen en interpreteren van data net zo belangrijk als het bewaken van de organisatiecultuur of het begrijpen van de wensen ten aanzien van het aannemen van nieuwe mensen van de lijnmanager.

Bron: TLNT

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.