Als HR manager geen analytische skills? Dan sta je aan de zijlijn

0

HR-professionals zouden de mogelijkheden van informatietechnologieën en data veel beter kunnen benutten. Dat zei Luk Smeyers, analytics-specialist en oprichter van iNostix, tijdens het HR Strategisch Jaacongres afgelopen week. Hij legt nog eens uit waarom analytics zo belangrijk zijn voor HR en hoe je ermee begint.

Waarom kan HR niet meer zonder analytics?

‘Vanuit het management is er behoefte om meer en diepere inzichten te krijgen over die factoren die een impact hebben op de business of de organisatie. Het succes van bedrijven zoals Google komt onder andere omdat  de CHRO extreem data-driven is en een analyticus van topkaliber direct aan zich heeft rapporteren. En dat gebeurt in Europa veel te weinig. Behalve het feit dat HR-leiders doorgaans behoorlijk weinig affiniteit hebben met data en analyses, wordt bovendien  als de functie überhaupt al bestaat  de analytische expert te vaak diep in de organisatie weggestopt.
Ook is het hoognodig dat HR-professionals meer gaan kijken naar informatiestromen en data. Een voorbeeld daarbij is de recruitment functie die in 95% van de gevallen niet weet wat er met de aangeworven medewerkers achteraf gebeurt. Ze kunnen op die manier hun rekruterings- en selectiewerk nooit valideren. Dat noem ik informatiebreuk en dat is professioneel gezien onverantwoord. In gesprek met een headhunter uit Londen vertelde hij dat CEO’s het gebrek aan cijfermatig en analytisch vermogen steeds minder accepteren. Dus scoor je niet op dit punt, dan sta je op den duur aan de zijlijn, zo beweerde deze headhunter.’

Hoe maak je als HR-team een visie op het gebruik van HR analytics?

‘Als HR-team kun je beschikken over de verschillende data binnen je organisatie. Denk aan werknemersdata, de businessperformance data en de informatie vanuit je klanten. Focus in je visie op kritische bedrijfsprocessen en probeer deze te optimaliseren aan de hand van nieuwe inzichten die uit analyse komen. Smeyers citeert de Amerikaanse analytics-auteur Pasha Roberts: ‘Find the business pain and help to solve it.’

Hoe krijg je je collega’s mee in het gebruiken van analytics?

‘Van voorspellende analytics kan een enorme kracht uitgaan, maar die kracht is nog niet bij iedereen bekend. Betrek collega’s bij predictieve projecten zodat zij de kracht van analytics zien in het verbeteren van kritische processen. Dan is nog weinig overtuigingskracht nodig.
En hr-professionals moeten beseffen dat er een aantal uitdagingen zijn die overwonnen moeten worden. Denk aan de angst voor analyse en data, het niet diep genoeg betrokken zijn bij de business en de moeite met het doorbreken van cross-functionele silo’s.’

Wat kun je als HR-team concreet doen om met analytics aan de slag te gaan?

‘Verander geleidelijk de mix van het team. Nu zie je vaak teams die voor de helft uit HR Experts bestaan en voor de helft uit HR BP. Zorg er stap voor stap voor dat je HR collega’s aanwerft met analytische profielen. Die hoeven niet eens een HR achtergrond te hebben. De ‘new school’ bedrijven scoren op dit terrein erg sterk en onderscheiden zich hiermee zeer sterk. Voor hen maakt het deel uit van het zoeken naar een competitief voordeel ten opzichte van hun concurrenten.’

Lees meer over:

Over Auteur