Zzp’ers inhuren bij krappe bezetting? Let hierop

0

Maandelijks wordt staatssecretaris Wiebes bestookt met vragen over de werking van de Wet DBA. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vroeg zich af: mag een werkgever bij ziekte of krapte een zzp’er inhuren en mag deze dan met werknemers samenwerken aan dezelfde klus?

In de beantwoording van de vragen geeft Wiebes aan dat als een zieke werknemer wordt vervangen door iemand die op ‘dezelfde manier werkt, met dezelfde aansturing en onder dezelfde of vergelijkbare voorwaarden’ er al snel sprake is van dienstverband. Als de vervanger op een andere wijze werkt en andere voorwaarden dan kan er wel sprake zijn van relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Mogen zzp’ers en werknemers samenwerken?

Wat die andere wijze en andere voorwaarden dan moeten zijn blijft schimmig, maar Wiebes poogt dit toe te lichten met een praktisch voorbeeld. Omtzigt vraagt:  ‘Klopt het dat de Belastingdienst het standpunt heeft ingenomen dat zzp’ers niet met werknemers samen kunnen werken aan dezelfde klus? Kunt u uw antwoord toelichten?’

Volgens Wiebes is dit niet geval en is het mogelijk dat werknemers en zzp’ers aan dezelfde klus werken.  ‘Van belang daarbij is wel dat er voldoende contra-indicaties zijn om te kunnen vaststellen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de zzp’er -anders dan het eigen personeel van de opdrachtgever- vanwege zijn specifieke kennis voor een opdracht is ingehuurd. Zo kan de klus bijvoorbeeld zijn: het bouwen van een broodbakmachine. Het vaste personeel van de opdrachtgever bouwt de machine, maar een zzp’er heeft de opdracht gekregen om tijdens en met de bouw te zorgen dat het besturingssysteem uiteindelijk in staat is om alle soorten brood, broodjes en toast te bakken. In deze situatie kan de ICT-er buiten dienstbetrekking werken,’ schrijft de staatssecretaris. Tenslotte verwijst Wiebes naar de voortgangsrapportage die hij recent naar de Kamer heeft gestuurd, hierin probeert hij duidelijkheid te verschaffen over de werkwijze van de fiscus.

Lees meer over:

Over Auteur