WWZ: Aanpassingen ketenregeling seizoensarbeid

0

Minister Asscher heeft voorstellen gedaan voor aanpassing van de Wet werk en zekerheid, de wijziging van de ketenregeling bij seizoensarbeid is per 1 juli 2016 ingegaan.

De aanpassing van de ketenbepaling in verband met seizoensarbeid houdt in dat de tussenpoos van ten hoogste zes maanden bij cao kan worden teruggebracht naar ten hoogste drie maanden. Dit geldt voor functies waarin de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn. Deze functies hebben een duur van maximaal negen maanden per jaar. Door de mogelijkheid de tussenpoos te verkorten van zes naar drie maanden, kan voor deze functies de tussenpoos van drie maanden uit de oude ketenbepaling worden hersteld.

Werkzaamheden langer dan 9 maanden

De voorgestelde mogelijkheid zal overigens niet gelden wanneer het functies betreft die achtereenvolgens door dezelfde werknemer kunnen worden vervuld en waarmee een aaneengesloten periode van negen maanden wordt overschreden. Voor functies waarin de werkzaamheden in de regel gedurende langer dan negen maanden per jaar worden verricht, kan gebruik worden gemaakt van de reeds bestaande mogelijkheid. Dat is om de ketenbepaling bij cao te verruimen tot maximaal 6 contracten in een periode van ten hoogste 4 jaar.

Geen transitievergoeding bij vervangende cao-regeling

Minister Asscher wil de kosten van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid aan werkgevers vergoeden. Hoe wil hij dat doen? Lees meer >>>

Nieuw wetsvoorstel

De wijziging van de ketenregeling is per 1 juli 2016 gerealiseerd. Voor de overige wijzigingen zal worden voorzien in een wetsvoorstel dat naar verwachting op 1 januari 2018 in werking zal kunnen treden. Asscher verwacht dat dit wetsvoorstel begin 2017 bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.