Wet flexibiliteit en zekerheid (Flexwet)

140

De Wet flexibiliteit en zekerheid (Flexwet) is op 1 januari 1999 in
werking getreden. De Flexwet is van toepassing op tijdelijke
dienstverbanden.

Let op, er is een recent artikel over verschillende vormen van flex. Daarin lees je welke verantwoordelijkheden je als werkgever hebt bij de verschillende vormen van flexwerk. Lees het artikel ‘Soorten flexwerk en aandachtspunten voor werkgevers.’

Deze wet – eigenlijk een verzameling veranderingen in verschillende wetten – is gecreëerd om:

 • werkgevers voldoende mogelijkheden bieden om flexibele arbeidskrachten aan te trekken.
 • en tegelijkertijd zorg te dragen voor meer zekerheden en een betere rechtspositie voor flexwerkers, met name naarmate de arbeidsrelatie met de werkgever langer duurt.

Wet Flexibiliteit en Zekerheid in het kort:

 • Oproepkrachten; De werkgever moet per oproep minstens 3 uur betalen, ook als er korter is gewerkt.
 • Loondoorbetalingsplicht: De periode waarover werkgevers geen loon hoeven te betalen over niet-gewerkte uren is maximaal 6 maanden. Alleen via CAO-afspraken is die periode te verlengen.
 • Proeftijd: De maximale duur van de proeftijd blijft 2 maanden.
 • Tijdelijke contracten : Na drie achtereenvolgende tijdelijke contracten ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat gebeurt ook wanneer de totale duur van achtereenvolgende contracten 3 jaar of langer is. Een contract telt mee als er minder dan 3 maanden tussen elkaar opvolgende contracten ligt. In de CAO kan hier van worden afgeweken.
 • Uitzendwerk: De uitzendovereenkomst wordt beschouwd als een arbeidsovereenkomst. De eerste 26 weken van de uitzendrelatie hebben uitzendbureau en uitzendkracht een zekere vrijheid bij het aangaan en verbreken van de arbeidsrelatie.
 • Uitzendloon: De uitlener moet een salaris betalen dat vergelijkbaar is met dat van werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies bij de inlener. Tenzij in de CAO anders is bepaald.
 • Arbeidsbemiddeling: Uitzendbureaus hebben niet langer een uitzendvergunning nodig. Voor arbeidsbemiddeling blijft wel een vergunning verplicht.
 • Ontslag: Werkgevers en werknemers hebben in beginsel een opzegtermijn van een maand. Deze termijn wordt voor de werkgever telkens een maand verlengd bij elke 5 jaar dat de werknemer in dienst is tot een maximum van 4 maanden. Werknemers hoeven niet meer voor de vorm bezwaar tegen ontslag te maken om hun WW-uitkering veilig te stellen. Werknemers die vakbondswerk doen in een onderneming hebben ontslagbescherming.

Over de uitzendovereenkomst zijn nadere bepalingen in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Deze uitzendbepalingen – opgenomen in artikel 690 en 681 BW – zijn tot stand gekomen met de invoering van de Wet flexibiliteit en zekerheid per 1 januari 1999.

Lees ook:
jurisprudentie in het kader van de flexwet in het dossier Jurisprudentie.

– Misbruik flexibele contracten: werkgever schadeplichtig
– Flexibele arbeidsovereenkomsten
Payrolling, een nadere verkenning

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

140 reacties

 1. g de jong op

  hallo
  heb een vraag over het volgende,mijn dochter heeft een vast contract van 8 uren bij begeleid wonen,nu heeft ze de laatste 5 maanden gemiddelt wel 30 uur per week gewerkt,heeft ze nu recht opeen vast contract ,volgens de richtlijnen van de flexwet,ze heeft geen nieuwe contracten getekend
  in afw. met vr. gr.

  G de jong Dokkum

 2. Nee ze heeft geen recht op een vast contract, wel moet de werkgever de contracturen aanpassen aan het gemiddeld aantal gewerkte uren over de laatste 3 maanden. Op basis hiervan behoort uw dochter dus een aanpassing van het contract te ontvangen.

 3. Geldt de flexwet ook in de volgende situatie?
  1. tijdelijk contract 3 maanden
  2. tijdelijk contract 6 maanden andere
  functie als onder 1, zelfde organisatie
  3. tijdelijk contract 12 maanden, zelfde functie en organisatie als onder 2.
  4. tijdelijk contract 12 maanden zelfde functie of verplicht vast contract?
  M.a.w. maakt een tussentijdse functieverandering nog verschil mbt de eis van drie tijdelijke contracten of telt het eerste contract gewoon mee?

 4. B. den Ouden op

  Hallo,
  Ik heb een min-maxcontract bij een instelling voor ouderen van 12-20 uur. Iedere maand worden de minimale uren uitbetaald, de extra gewerkte uren de maand erna. Mijn werkgever heeft nu besloten om deze extra gewerkte uren per kwartaal uit te gaan betalen. Mag dat zomaar?

 5. Ik ervaar regelmatig lastige situaties als iemand met een tijdelijk contract na 3 periodes via een uitzendbureau bij ons bedrijf wil terugkeren als uitzendkracht.
  Het uitzendbureau stelt dat dan de regel van Tijdelijke Contracten (max 3 periodes of 3 jaar) niet meer van toepassing is omdat het dan niet meer een arbeidsovereenkomst is met hetzelfde bedrijf.
  Wij zijn van mening dat er dan nog steeds een arbeidsrelatie is met ons bedrijf dus staan het niet toe.
  Kan dit wel of niet ?

 6. Beste Rob,

  Uit uw bericht maak ik het volgende op:
  1. iemand heeft 3 contracten bij jullie bedrijf gehad en krijgt geen verlenging
  2. dezelfde persoon wil na deze 3 contracten via een uitzendbureau weer bij jullie werkzaam zijn.

  Wanneer deze werknemer terugkeert bij jullie bedrijf is er sprake van opvolgend werkgeverschap, want hij voert werkzaamheden voor hetzelfde bedrijf uit, dus ontvangt hij een contract voor onbepaalde tijd.

  Theoretisch dient hij eerst ergens anders voor minimaal 3 maanden werkzaam te zijn geweest waarna de termijnen weer gaan lopen, maar wanneer dit aangevochten wordt kan het juridisch systeem bepalen dat er sprake is van een draaideurconstructie.

  Succes.

 7. richard fleur op

  Ik ben via het uitzendburo 3 1/2 jaar werkzaam geweest bij het Min.van Defensie.Ik heb nu mijn 3de jaarcontract gekregen van het Min.
  Heb ik recht op een vast dienstverband?

 8. Hoi Richard Fleur,

  Je had al een contract voor onbepaalde tijd moeten krijgen naar mijn weten.

  Groeten,
  Marleen

 9. Willeke van Tilburg op

  Mijn man heeft via een uitzendbureau direct een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden gekregen. Hier volgde een verlenging van 1 maand op. Opvolgend kreeg mijn man een overeenkomst van het bedrijf voor 6 maanden. Nu krijgt hij nogmaals een overeenkomst voor 6 maanden. Het bedrijf zegt dat de overeenkomst met het uizendbureau als 1 overeenkomst wordt gezien. Bij mijn weten zijn dit toch 2 aparte overeenkomsten omdat de arbeidsduur wordt aangepast en tekent hij nu toch zijn 4e overeenkomst?

 10. MIjn dochter heeftv een arbeidsovereenkomst van 30 uur per week in de Contractcatering branche. Zij werkt nu al meer dan 3 maanden 40 uur per week. Heeft zij dan inmiddels geen recht op een contractaanpassing naar 40 uur per week ???

 11. hallo,

  De afgelopen 5 maanden heb ik voor ong. 20 a 30 in de week gewerkt.

  Nou wordt als het goed is mij een flexcontract aangeboden en wat ik heb begrepen is dat, dat volgens de flexwet, ik recht op een min-max contract van mijn gemiddelde uren die ik in de voorgaande 5 maanden heb gewerkt klopt dit?

 12. Vraag: als je aaneensluitend eerst een half jaarcontract en daaropvolgend 2x een jaar contract hebt gehad, daarna 3 maanden thuis zit, kunnen ze dan pnieuw een tijdelijk contract aanbieden ?

 13. Mijn werkgever, waar ik uitgeleend ben via een uitzendbureau, wil de “terugkomers” niet meer toestaan.

  Zijn uitleg is dat het niet mogelijk is om na een dienstperiode van 78 weken fase A en 104 weken fase B uit te stromen en na een periode van 3 maanden waarin je een andere baan hebt gehad of een uitkering weer terug te keren bij de oude werkgever.
  Is dit juist of is dit een praatje om zo te voorkomen dat je dure krachten in dienst houd?

 14. Het volgende is voor mij van toepassing.

  Detacheringkracht
  Werkzaamzaam nog steeds bij zelfde inlener en uitzendbureau.

  Eerste contract 11 aug.2008 tot 11 sept. 2008.
  2 de contract verlengd 12 sept. tot 31 dec. 2008
  3 de contract verlengd van 1 jan 2009 tot 31 mrt 2009.
  4 de contract verlengd van 1 april tot 31 juni 2009.
  4 de contract verlengd van 1 juli tot 31 dec.2009
  Nieuwe contract getekend van 1 jan. tot 1 juli 2010.

  Op 2 febr. kwam ik in fase B terecht. Voor de periode werkzaam in Fase A.

  In mijn contract staat fase B overeenkomst 4.
  Heb ik nu recht op een onbepaald contract via uitzendb.? Graag een antwoord.

 15. Hoi

  Ik ben 11 jaar als freelancer werkzaam als journalist voor een gemeente.
  Kunnen ze mij nu zomaar zonder dat er ooit klachten waren over mijn werk geen opdrachten meer geven, terwijl er wel andere freelancer in de tussentijd zijn aangetrokken?

 16. Een prangende vraag; morgen heb ik een gesprek bij mijn werkgeer (de Lidl). Vrige week hebben zij mij zomaar te kennen gegeven dat ik dezelfde week op mocht stappen. Zonder opgave van reden. Let nu op; ik werk daar al 3 jaar; heb ondertussen 6 verlengingen gehad van mijn contract (in stilzwijgen). Dat waren dus 6 halfjaarcontracten. Mijn laatste contract liep tot 31 december 2009. Zonder mij te laten weten dat ze mijn contract niet zouden verlengen hebben zij ij ook nog door laten werken in januari t/m 6 januari. Op 7 januari kreeg ik te horen dat mijn contract tot 31 december niet velengd zou worden. Volgens bovenstaand stukje over tijdelijke contracten maak ik op dat zij in gebreke zijn gebleven en dat zij mij al lang (1.5 jaar) geleden een vast contract haden moeten aanbieden. Daarbij is het zo dat ik nooit een CAO heb gekregen en dat ik mijn rechten niet ken in deze. Wat zijn mijn rechten?????

 17. ik heb eerder een contract gehad van 6 maanden (oproepkracht). nu heb ik mijn contract verlengt voor weer 6 maanden als oproepkracht. het is nu de eerste maand van dat contact en heb eerder altijd vaste dagen en vaste uren gemaakt van +/- 30 uur in de week maar nu zegt mijn baas geen uren meer voor mij te hebben deze week en dus ook niet betaald kan hij dit zomaar doen?

 18. @Emile,

  Werkgever dient jou alsnog een vast contract aan te bieden, ofwel kun je via de kantonrechter een forse vergoeding bedingen. Je had inderdaad al lang een vast contract moeten hebben. Daarnaast kan een arbeidscontract niet zonder meer met terugwerkende kracht worden opgezegd.

 19. Is de proeftijd bij een flexcontract hetzelfde als bij een normaal contract (in vaste dienst) of zijn er enkele afwijkingen?

 20. ik werk al 1,5 jaar via een uitzendbureau voor hetzelfde bedrijf. er hebbe wel enkele keren een paar weken tussen gezeten waarin ik niet heb gewerkt. moet dit bedrijf mij nu een vast contract aanbieden?

 21. @Chris
  Het bedrijf hoeft jou geen vast contract aan te bieden. Jouw werkgever is het uitzendbureau. Als je 1,5 jaar werkt dan komt dat ongeveer overeen met 78 weken in fase A (indien ABU) en dan kun je nog op contractbasis 8 contracten voor de duur van 24 maanden via het uitzendbureau krijgen (als ze inderdaad met jou verder willen) en daarna komt pas het beslismoment of je bij het uitzendbureau in vaste dienst kan komen (is wederom geen must maar een beslismoment). Als jouw inlener (het bedrijf waar je werkt) jou wil overnemen dan geldt dat ze opvolgend werkgever zijn en rekening moeten houden met het door jou opgebouwde arbeidsverleden bij het bedrijf.

 22. @Niels
  Als je een flexcontract hebt (ik neem aan dat je een uitzendovereenkomst bedoelt?) dan is er geen sprake van een proeftijd omdat deze uitzendovereenkomst in principe op elk moment ontbonden kan worden. Er is wel een aanzegtermijn en die hangt af van de duur dat je zou gaan werken of werkzaam bent. Lees de CAO voor uitzendkrachten eens door of de door jou ontvangen flex (uitzend)overeenkomst waar deze afspraken in zijn terug te vinden. Als het echter een vast oproepcontract betreft dan is er gewoon sprake van een normale arbeidsovereenkomst en dan is er ook sprake van de wettelijke proeftijd.

 23. Mijn kennis (ouder dan 27 jaar) heeft na 3 achtereenvolgende tijdelijke contracten geen contract voor onbepaald tijd gekregen bij zijn werkgever.

  Nadat hij ruim 3 maanden eruit is geweest, heeft hij bij dezelfde werkgever weer een tijdelijk contract gekregen.

  1. Kan hij bij dezelfde werkgever nog 2x een tijdelijke contract krijgen?
  2. Als hij bij deze werkgever weer 3 tijdelijke contracten heeft gehad, mag deze werkgever hem na 3 maanden weer een tijdelijk contract aanbieden?

  Graag jullie antwoord!

 24. @Peter: De werkgever heeft het recht om geen contract voor onbepaalde tijd te geven.

  Als antwoord op je eerste vraag mag hij nog 3 contracten aangeboden krijgen aangezien bij de werkgever de telling opnieuw start.

  Als antwoord op de tweede vraag zou dit enerzijds technisch mogelijk zijn, maar wanneer uw kennis dit via de kantonrechter aanvecht, heeft dit een zeer grote kans van slagen aangezien het dan om een draaideurconstructie gaat. De werkgever kan dan aangemerkt worden als zijnde niet te goeder trouw.

  Succes.

 25. Vraagje… Mijn partner heeft bij een en de zelfde werkgever ( uitzendburo), er nu 3 jaar opzitten aan arbeidsovereenkomsten..deze maand verloopt het laatse contract, maar zei is gewoon ingepland voor werk na deze periode…heeft ze recht op een nieuw contract of hoort ziij automatisch nu een vast contract te krijgen, ze werkt gemiddeld 43 uur per week, al meer dan twee jaar.

 26. Nog een vraagje op de val reep. ik werk op dit moment via payrolservieces (Startpeople)
  Ik ben in dienst gekomen op 2 juni 2008 met een contract voor een half jaar en daarne met een maand verlengd.
  hierna ben ik (nog steeds bij de overheid) begonnen op 28 februari 2009 met een contract voor een half jaar daarna 3 maanden verlengd. (steeds heeft het verlengen problemen opgeleverd voor ht betalen van mijn salaris)
  Hierna heb ik geen contract meer gekregen mij werd verteld dat ik in fase A zit en een contract niet vereist is. Terwijl ik steeds als mijn contract afloopt problemen met het uitbetaling van mijn salaris heb gehad. (raar maar ik heb er geen probleem van gemaakt). Gisteren kreeg ik te horen dat ik al vanaf week 12 in fase B zit en geen contract heb hierdoor niet uitbetaald kan worden (de uren briefjes zijn gewoon ingevuld en getekent). Terwijl ik vanaf februari al aan de bel heb getrokken hoe nu verder.
  ik weet dat mij contract (overheid huidige werkgever) verlengt zult worden maar vind de gang van zaken niet netjes.
  Helaas ben ik niet wijzer geworden door het doornemen van het CAO of ik in fase A zonder enige contract overgelopen ben naar fase B nu een contract heb volgens de flexwet tot einde fase B.

  ik maak me geen zorgen om de weken dat ik heb gewerkt niet uitbetaald zou worden maar vind het wel erg vervelend dat het al de derde keer is.
  Wat is nu verstandig om te doen.

  Groet,
  Aysel

 27. Bij mij is de vraag ontstaan hoe met de volgende casus om te gaan:
  Medewerker werkt bij BV X en heeft hier 3 tijdelijke contracten gehad. Na deze periode treedt de medewerker dirct in dienst bij BV Y. Mag de medewerker bij BV Y nog 3 maal eenzelfde contract aangeboden worden? Zo ja of nee, waar staat dit formuleert?
  Ter aanvulling: iedere BV is een aparte organisatie, maar vallen uiteindelijk onder dezelfde holding.

  Ik ben benieuwd naar jullie visie.

  Marieke

 28. mijn vraag is, waar kan ik vinden dat je als je 3 plaatsingen hebt gehad via het uitzendbureau en dan overgenomen wordt door de werkgever, het verplicht is dat je onbepaalde tijd krijgt?

  Bedankt!

 29. Hallo,

  Een half jaar geleden heb ik een (2de)verlenging gekregen van mijn jaarcontract. Echter maar met een half jaar i.p.v. een jaar. Ik heb ergens gezien dat een verlenging minimaal de dezelfde periode moet bedragen. Maar dat kan ik nu niet meer terug vinden. Ook stond er dat de hoeveelheid uren ook gelijk moest blijven. En ook dat kan ik niet meer terug vinden. Ik heb het CAO wel 5 keer gelezen.
  Kunnen jullie mij zeggen hoe het zit en eventueel waar dat staat.

  Dan heb ik nog een vraag. Mij werd verteld dat ik minder uren kreeg na mijn verlenging, maar daar heb ik nooit voor getekend. Ook heb ik nooit getekend voor een halfjaarcontract. Ik heb er wel papieren voor toegezonden gekregen met het verzoek of ik even wou tekenen om minder uren te krijgen maar nooit getekend. Maar nooit papieren gekregen voor een verlenging van een halfjaar. Telt die vermindering van mijn uren dan wel?

  Alvast bedankt

 30. Ik heb een uitzendovereenkomst gesloten voor min-max 20-25 uur. Nu heeft de werkgever momenteel weinig werk en word ik steeds afgebeld (terwijl t rooster al vaststaat) Moet de werkgever/uitzendbureau mij nou wel of niet 20 uur uitbetalen?

 31. Ik werk vanaf september 2007 bij dezelfde opdrachtgever via 2 verschillende uitzendbureaus op 1 afdeling. In 2009 ben ik op dezelfde afdeling ander werk gaan doen. Krijg een contract tot eind 2010. Zit het huidige uitzendbureau of opdrachtgever hierna nu aan mij vast?

 32. jolanda Pijnenburg op

  even een vraag. Ik ben aangenomen met een flexcontract en ben begonnen met een half jaar, daarne 2 keer een jaarcontract nu krijg ik nog een half jaar want dan zijn de 3 jaar om.Mogen ze onder het contract van de laatste keer door of is dit wettelijk vastgelegd. Graag hierop U antwoord. gr Jolanda

 33. s. van den berg op

  ik heb ook een vraag… ik werkte voor een uitzendbureau en voor lange tijd voor dezelfde klant. die wou mij nog geen contract geven dus ik ben per 7 juni weg daar. nu zegt het uitzendbureau dat ik mijn vrij uren niet uitbetaald krijg, omdat ik loonbeslag heb. volgens mij klopt dat niet.hun zeggen dat als hun die uitbetalen, dat ik nog bij hun in dienst zou zijn, klopt dat wel??? ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen..

 34. Het op een na grootste postbedrijf van Nederland heeft de gewoonte om medewerkers die op de diverse distributiedepots werken te betrekken via uitzendbureau’s. Na een bepaalde tijd wordt er een contract voor onbepaalde tijd aangeboden. Het minimum aantal uren in dit contract is veel lager dan het aantal uren dat hiervoor is gewerkt. (Bijvoorbeeld iemand werkt structureel 30 uur per week en krijgt een contract aangeboden waarin maar 14,4 uur per week gegarandeerd wordt.) Mag dat?
  Moeten de uren die minimaal per week betaald worden opgeschroefd worden als iemand structureel meer uren gaat maken? (De depotmedewerkers vallen niet onder de CAO voor postbestellers.)

 35. Van 6 juni 2007 tot en met 1 maart 2009 heb ik minimaal 32 uur per week keihard gewerkt, non-stop. Een flex-medewerker met een permanent-karakter dus.
  Van de ene op de andere dag kreeg ik te horen dat ik niet meer hoefde te komen ivm bezuinigingen.
  Ik kan me er niet bij neerleggen!!!!
  Achteraf hoorde ik dat ze me allang een vast contract hadden moeten bieden.
  Naief van mezelf!! Wat kan ik nu nog doen om het aan te vechten want volgens mij heeft die organisatie een grote fout gemaakt.

 36. Heb 3 keer in 1 jaar een contractwijziging gehad van mijn contracturen.Moet mijn werkgever bij volgende wijziging een contract voor onbepaalde tijd geven?

 37. ik heb nooit eerder ook niet na vraag een contract gekregen en ben nu al 7 weken thuis. Wat zijn mijn rechten

 38. Ik heb 1x een contract gehad bij een uitzendbureau en nu 3x bij die zelfde werkgever maar krijg dus nu geen contract meer omdat ik in de ziektewet zit.Ik begrijp dus dat ik al een contract voor onbepaalde tijd had moeten krijgen.Wat moet ik nu doen

 39. Goedendag,
  Ik ben nu meer dan 3 jaar werkzaam bij mijn uitzendbureau, nu bijna 3 jaar werkzaam bij mijn inlener. Ik zit aan het einde van fase B dus of het uitzendbureau moet mij in dienst nemen of mijn inlener, of allebei niet.
  Mijn inlener wil mij in dienst nemen, maar ik heb in al die jaren allemaal halfjaar contracten gehad. Maar ik zit in einde fase B. Gaat het om de 3 jaar, of om de 3 jaar contracten? want jaar contracten heb ik niet gehad. Ik wil weten of zij mij nu in vaste dienst moeten nemen… Graag je antwoord, bedankt

 40. ikheb 3x een contract gehad 2×0 uren en nu mijn laatste jaar 8uren ik werk gemiddeld 25uur per week nu loopt mijn contract af in aug 2011 en moet ik er uit voor 3mnd kan dan evt.terug komen maar mijn ervaring leert dat dat dan niet gebeurd want ze nemen in die tijd dat de mensen die eruit zijn voor 3mnd andere mensen aan voor een jaar met gevolg dat ik niet terug kan komen mag dit??

 41. Mijn zoon heeft een contract via het uitzendbureau. Nu blijkt dat ze hem onterecht een contract voor fase B hebben gegeven, wat op 30-11 was afgelopen. Nu heeft hij vanaf 1-12 wel gewerkt, moeten ze hem nu toch hetzelfde contract aanbieden. Uitzendbureau zegt nu dat contract niet geldig is omdat hij nog in fase A zou moeten zitten en wil hem nu contract geven voor 3 weken.

 42. Mijnzoon heeft een contract van 11 uur per week. Vanaf april werkt hij gemiddeld 28 uur per week. Nu heeft de werkgever hem een tijdelijke contract verhoging gegeven voor de maanden nov en dec. Dit tot uiterlijk 31 dec 2010. Nu is hij bang dat hij na 31 dec geen aanspraak meer kan maken op zijn recht van de gemiddelde 28 uur. Heeft hij dit wel of is dit contract hierin belemmerend.
  Vr Gr Cor

 43. vraagje: ik heb vanuit de maatschap 13 maanden in een zorginstelling gewerkt. Dit waren stilzwijgende verlengingen van een maatschapcontract van 2 maanden. Dus 6 keer. Nu heb ik een invalcontract 0 uren en werk gemiddeld 23uren voor 1 jaar. Welk recht heb ik nu opgebouwd? Vastcontract? Want is dit het 6e contract? Contract van 23u voor de verdere duur van mijn contract? Welke wetsartikelen zijn geldig hierin? Het werk vanuit de maatschap was mi persoonsgebonden. vriendelijke groet Gr?

 44. Hallo,

  Ik zit bijna aan het einde van fase B via een uitzendbureau. Nu moet het uitzendbureau mij een onbepaalde tijdscontract aanbieden. Kan de opdrachtgever hier nog onderuit door mij via bijvoorbeeld een payrollservice in te huren? Ik hoop het niet, vind het wel fijn om eindelijk wat zekerheid te hebben.

  Geert

 45. hallo, ik heb een vast contract voor 20 uur maar ik werk nu al 3 maanden 4 uur per week extra. hoeveel weken moet ik dit extra werken zodat deze uren omgezet moeten worden naar een contract?

 46. Drie jaar achtereen heb ik een tijdelijk jaarcontract gehad voor 0,3 fte; na deze drie jaar is er een onderbreking geweest van 3 maanden + 1 dag en vervolgens heb ik nu weer een nieuw tijdelijk jaarcontract. Had ik nu eigenlijk een contract voor onbepaalde tijd moeten krijgen?

 47. Via verschillende uitzendbureaus heb ik nu enkele jaren bij de gemeente rotterdam gewerkt (zelfde plek). Uitzendbureau ?n gemeente willen nu dat ik 3 maanden stop zodat ik dan weer ‘opnieuw’ kan beginnen met mijn contractencyclus… Dat is toch belachelijk? Heeft die flexwet eigenlijk wel voordelen of wordt er aan een stuk door zo met mensen omgegaan? En natuurlijk wat is er aan te doen?

 48. @ Daan, daar heb je in principe na 3 maanden recht op.

  @svh. Na een onderbreking van 3 maanden of meer, begint de telling van de contracten weer opnieuw

  @Polly. Na een onderbreking van 3 maanden begint de telling inderdaad opnieuw. Als hier een rechter aan te pas zou komen kan hij jou gelijk geven, maar ook de werkgever. Dit is geheel afhankelijk van de situatie.

 49. Zie onderstaande:

  01-02-2009 Uitzendkracht bij werkgever
  01-05-2010 Contract voor 8 maanden (overgenomen door werkgever tot 31-12-2010)
  01-01-2010 Contractverlenging voor 1 jaar

  Heb dus 3x een contract gehad. Had die laatste een onbepaald moeten zijn of zou de volgende dat moeten zijn (of dus de pech dat ik werkloos wordt…)
  Ik hoor graag en alvast bedankt.

  groet, Miep

 50. hallo,

  ik heb een nul uren contract maar heb vanaf de eerste werkdag iedere week 16 uur gewerkt nu inmiddels 6 maanden, heb ik nu recht op een uren contract voor de dagen dat ik werk?

 51. Hallo,

  Ik heb tot 2x toe een tijdelijke uren-uitbreiding van 6 maanden op mijn parttime baan gekregen van mijn werkgever. Heb ik recht op een uitkering als dit tijdelijke contract afloopt?

 52. felice de lint op

  Beste , ik heb 3 tijdelijke contracten gehad maar niet opvolgend. Ook heb ik verschillende schalen gewerkt. Nu denkt de werkgever dat als ze mijn contract verlengen zij mij een vast contract mioeten bieden maar volgends mij heb ik nog maar 2 opeenvolgende contracten gehad? En kunnen zij mij gerust voor nog een jaar verlengen.
  Klopt dit, dan kan ik weer fijn aan de slag bij mijn leve cliensten die het zo erg vonden dat ik weg moest.
  hartelijkegroet felice

 53. Ik heb mijn derde contract bij dezelfde werkgever. Het eerste contract was van totaal andere orde dan mijn huidige contract. Mijn eerste contract was namelijk een contract vanuit een reintegratietraject , in het huidige contract ben ik personeelsconsulent. Een totaal andere functie met compleet verschillende verantwoordelijkheden en salaris. Nu is door de bezuinigingen het beleid dat er op dit moment geen onbepaalde tijd contacten meer gegeven worden. aangezien ik in mijn derde contract zit qua werkgever, maar dus niet qua functie!! kan mijn contract niet worden verlengd indien de contracten als opeenvolgend worden beschouwd. Kan mijn eerste contract (vanuit een re-integratietraject) als niet geldig worden beschouwd mbt de flexwet? Wanneer dit het geval is, wordt me een opvolgend contract aangeboden. Kan iemand mij hierover informeren??

  Mvg Marieke

 54. Hallo,
  Ik heb een 0-urencontract in de kinderopvang. Ik werk echter al 8 maanden een gemiddelde van 20 uur per week. Ik lees erg tegenstrijdige berichten want ik begrijp hier dat ik recht heb op die uren op contract maar het juridisch loket zei dat dat helemaal niet zo is. Mijn werk is niet van plan me een urencontract te geven maar ik kan wel 20 uur per week blijven werken. Tevens behandelen ze mij als normale werknemer, ik kan niet zomaar vrij nemen wanneer ik wil ookal geef ik dit ruim van te voren aan, mag dat wel? Ik krijg ook niet betaalt als ik ziek ben en ik draai ook diensten die vooral gepland zijn van 1.5 uur en krijg ook geen 3 uur uitbetaald.
  Mag en kan dit allemaal wel en wat moet ik nu doen om mijn rechten goed op een rijtje te krijgen?? Help!

 55. Beste Rianne,

  -Jij hebt inmiddels recht op een gemiddelde van de uren van de laatste drie maanden. Roept je werkgever je niet op voor een maand? Dan kun je die uren claimen alhoewel dat niet goed is voor de relatie met de baas.

  -Volgens de flexwet hebben oproepkrachten recht op minstens 3 uur per oproep, ookal is er minder gewerkt. Kun je nog claimen als je het nog kan bewijzen.

  De wet bepaald wat voor contract je hebt door naar je arbeidsrelatie en -voorwaarden te kijken. Zet je werkgever er “bepaalde tijd” op, maar ben je al 5 jaar in dienst? Dan is het voor de wet gewoon een “Onbepaalde tijd” contract. Als je al 8 maanden een vast rooster hebt, zou je misschien voor de rechter aannemelijk kunnen maken dat je een “gewone” werknemer bent. Waarschijnlijk krijg je dan een kort contract bij je WG en verlengt hij daarna niet omdat je een lastige werknemer bent. Geen goed idee dus.

  Aangezien je regelmatig werkt heb je misschien wel recht op (gedeeltelijke) loondoorbetaling bij ziekte. Dat moet je eens met een arbeidsjurist bespreken.

  Je kunt (als ik het zo lees) wel aanspraak maken op verschillende rechten. Als je werkgever je die rechten niet verleent, moet je naar de rechter. De vraag is of je zo ver wil gaan.

  Mijn advies? Verzamel hoe vaak je diensten van minder dan 3 uur je hebt gehad. Zorg dat je daar bewijs voor hebt.

  Print de FlexWet, stop die bij het bewijs.

  Zoek een andere baan, zodra je die hebt, claim de resterende uren.

 56. @ Marieke,

  Als het een duidelijk andere functie is, met andere werkzaamheden, geldt het eerste contract niet in de keten voor de flexwet en kun je nog een extra contract krijgen.

  Ook kun je 3 maanden uit dienst gaan en dan weer terug komen, dan is de keten van contracten onderbroken volgens de wet. Hoewel een rechter dit als een draaideurconstructie kan zien en je bepaalde tijd omzet naar een onbepaalde tijd

 57. @felice

  Als er 3 maanden tussen heeft gezeten of het zeer verschillende functies en werkzaamheden betreffen, tellen de contracten niet mee voor de keten

 58. hallo kunt u my helpen met het volgende mijn moeder heeft al 10 jaar bij een verpleegtehuis gewerkt nu is het volgende toen ze 65 werd kreeg ze een nul uren contract met 1 maand opzegtermijn. anderhalf jaar later heeft de directeur besloten om met een van de verpleeghuizen te stoppen(hier werkte mijn moeder) zij stond ingepland om nog 10 dagen in mei en 14 dagen in juni te werken. maar er is telefonisch aan haar doorgegeven dat ze niet meer hoefde te komen. Ze heeft nog geen ontslagbrief ontvangen dus volgens mij is er dan ook geen sprake van 1 maand opzegtermijn.
  met andere woorden is mijn vraag heeft een oproepkracht recht op uitbetaalde ingeplande dagen als deze vallen onder het opzegtermijn?

  mvg Rachelle

 59. Leo Koster op

  Is een karwei kontrakt dat 3 jaar duurt ook rechtsgeldig in de flexwet met omzetting naar een contract voor ombepaalde tijd

 60. Vanaf juni 2011, heb ik als flex medewerker een contract voor onbepaalde tijd (voor het uitzendbureau is dit de eerste keer).Mijn vraag is of er klein kans bestaat,dat ik een klein deeltijdcontract kan krijgen? Bij een ander ziekenhuis geldt die regel wel.

 61. Ik ben in maart 2008 begonnen als uitzendkracht bij een groot bedrijf.
  Vervolgens ben ik per augustus 2009 overgegeaan naar de afdeling ernaast( binnen hetzelfde bedrijf ). In november 2009 kreeg ik een detacheringscontract van 3 maanden, tot 01-02-2010 ( fase B ). Op 01-02-2010 heb ik een jaarcontract gekregen. Op 01-02-2011 heb ik een flexcontract gekregen ( als gedetacheerde voor een vaste periode via uitzenbureau) tot 25 setember 2011. Volgens mijn werkgever mag je een werkketten hebben van 3,5 jaar? Is dat zo of heb ik nu ook recht op een vast dienstverband? Ik werk er straks 3,5 jaar en in totaal dus 4 contracten gekregen.

 62. Albert van Schendel op

  Geldt de Flexwet ook voor medewerkers die > 65 jaar zijn?

 63. Beste allen,

  Graag wil ik een antwoord op het volgende:

  Ben eerst als uitzendkracht 2 mnd in dienst bij een gemeente

  In deze 2 maanden ben ik aangenomen op dezelfde functie met een ambtelijke aanstelling.

  Na 2 maanden ben ik een maand op vakantie gegaan, om vervolgens terug te keren en 1 week als uitzendkracht te werken. Na deze week heb ik een ambtelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar gehad en daarna weer een verlening van 1 jaar.

  Is het nu zo dat de verlenging van een jaar eigenlijk omgezet had moeten worden naar een vaste aanstelling, of heeft de Gemeente rechtmatig gehandeld door opnieuw een aanstelling voor een jaar te verlengen.

  Help help help en alvast bedankt voor het antwoord

 64. Beste Sjoerd,

  Zoals ik het begrijp, heb je inmiddels je vierde contract. Dat betekent dat deze omgezet moet worden naar een contract voor onbepaalde tijd. Dit geldt alleen als je niet meer als detacheringskracht aan het werk bent.
  contract 1 : uitzendbureau
  contract 2: twee maanden in dienst bij de gemeente
  contract 3: een jaar in dienst bij de gemeente
  contract 4: verlenging van een jaar

 65. Beste Petra,

  Omdat je via het uitzendbureau werkt, gelden er andere regels.

  Je werkt de eerste 1,5 jaar in Fase A.
  Daarna ga je naar Fase B, deze duurt 2 jaar. In deze Fase mag je maximaal 8 contracten krijgen.

  Het klopt dus dat deze periode 3,5 jaar duurt.
  Wanneer de werkgever je nu in dienst zou willen nemen, moet hij je direct een contract vooronbepaalde tijd aanbieden.

 66. Hallo,

  Via een uitzendbureau zit ik de gehele periode bij een vaste opdrachtgever. Nu is de tijdelijke periode voorbij en zou ik bij het uitzendbureau of de opdrachtgever een vaste aanstelling moeten krijgen. Dit kunnen ze mij beide niet aanbieden. Wel heeft de opdrachtgever nog tijdelijk werk voor mij. Kan ik nu als zzp-er bij diezelde opdrachtgever aan de slag zonder dat ze mij een vaste aanstelling moeten geven?

  met vriendelijke groet,
  Saskia

 67. Hoi !

  Ik heb een vraag.
  Ik werk nu sinds oktober 2009 bij een verzorgingstehuis als verzorgende met een nul-urencontract, okt 2010 is hij weer een jaar verlengd. Gemiddeld werkte ik 30 uur per week. 3 maanden geleden heb ik een tijdelijk contract ontvangen, omdat ik tijdelijk vast inval op een vaste afdeling voor 24 uur per week. 30 juli 2011 eindigd mijn contract en gaat mijn nul-uren contract weer in.

  Kan ik nu alvast een brief schrijven dat ik zoiezo recht heb om 24 uur per week per maand. Is voor mijzelf wel fijn, dat ik weet dat ik zoiezo 24 uur krijg uitbetaald.

  groetjes M.

 68. @Joyce

  Hoi Joyce superbedankt voor je reactie. De situatie is eigenlijk als volgt en had hierbij een uitzendovereenkomst.
  Contract 1 is 2 mnd in dienst bij Gemeente. Werd na deze 2 mnd ontbonden.

  Tussentijds aanstelling bij de gemeente.

  Contract 2 is na 1 maand vakantie voor 1 week voor uizendbureau gewerkt.

  Contract 3 Aanstelling voor een jaar die van rechtswege afliep. Echter is er wel een opzegtermijn in opgenomen.

  Contract 4 verlenging van deze aanstelling, maar hier is geen opzegtermijn in opgenomen.

  Waar kan ik mij op beroepen? Arbeidsrecht is volgens de CAR-UWO niet toepasbaar op ambtenarenrecht. of ben jij van mening van wel? WIl jij mij dit evt uitleggen?

  Bedankt.

  Sjoerd

 69. @ Sjoerd.. Sorry van ambtenarenrecht weet ik te weinig af om je een goed antwoord te geven.. Weet iemand anders hier meer van?

 70. Ben vanaf 1e tijdelijke contract 65 + . Heb 3 tijdelijke contracten gehad van 12 maanden. Ontvang nu 4e tijdelijke jaarcontract. Alle contracten sluiten aan elkaar.
  Is 4e tijdelijke jaarcontract een vast contract? Geldt dit ook voor 65+?

 71. Ik had een overeenkomst in fase B voor 3 maanden met 34 uur. Ik kreeg een nieuwe overeenkomst aangeboden voor 31 uur. Mag het uitzendburo het aantal uren eenzijdig naar beneden bijstellen, of moeten ze dit schriftelijk met mij overeenkomen?

  Groeten,

  R.J. Brouwer

 72. Ik werk de laatste 6 maanden met een min max contract 4 tot 28 uur. Ik draai gemmideld makkelijk 10 uur. Ik sta bij de organisatie als flexer geregistreerd. Heb ik recht op uitbreiding van mijn contracturen?

 73. Even een reactie op mijn vraag 26 juli 2011. Er is nu een nieuwe ontwikkeling gaande. P&O is in bezit van mijn 2de aanstelling echter ontbreekt de handtekening van de directeur. Nu vraag ik mij af wat de rechtsgeldigheid van deze aanstelling inhoudt. Volgens mij heb je een handtekening nodig om een besluit formeel te bekrachtigen. Maar houdt dit dan in dat ik nooit een 2de aanstelling heb gehad, maar wel heb doorgewerkt en dus recht heb op een vaste aanstelling? Wie o wie kan en wil mij antwoord hier op geven?

 74. Ik heb ook een vraag.
  Ik ben begonnen met 3 contracten voor bepaalde tijd.hierna kreeg ik geen vast contract en ben er 4 maanden uit geweest.Na die 4 maanden hebben ze me weer aangenomen en heb nu weer mijn derde jaarcontract voor bepaalde tijd.Nu heb ik gehoord dat ze na 2x 3 contracten een vast contract moeten geven i.v.m. draaideur constructie,Wie weet hier meer over?

 75. Hoi Judith, omdat je er 4 maanden uit bent geweest, is de telling daarna opnieuw begonnen. Je mag maximaal 3 contracten krijgen voor bepaalde tijd.
  (voor werknemers onder de 27, zijn dit 4 contracten)

 76. Hallo,

  Ik heb de volgende vraag. Mag ik nog een contract krijgen na eerst 6 maanden voor een uitzendbureau te hebben gewerkt, daarna 3 mnd contract voor bepaalde tijd en daarna nog eens een contract bepaalde tijd voor 12 mnd. Bij dezelfde werkgever.

 77. het volgende
  ik werk nu in fase a en die fase loopt 14- 10 af maar tot op heden nog geen fase b contract gezien of getekend als ik nu 17-10 gewoon aan het werk ga heb ik dan recht op een vast contract en zo ja hoe krijg ik dit voor elkaar

  gr matthijs

 78. @ ronald ja dat mag je zit waarschijnlijk in fase b en daar mag je 24 maanden in zitten en in die periode mag je 8 contracten hebben

 79. Hallo,

  Ik heb een vraag:

  Mag in onderstaande situatie het contract nogmaals eenmalig met 6 mnd. onbepaalde tijd worden verlengd?

  1e contract 6 mnd. onbepaalde tijd
  aaneensluitend
  2e contract 12 maanden onbepaalde tijd
  aaneensluitend
  3e contract 12 maanden onbepaalde tijd

  Dus 30 maanden totaal en dan eenmalig verlengen met 6 maanden. Of mag er alleen vanaf 33 maanden met 3 maanden worden verlengd?

 80. vraagje,
  ik ben 4,5 jaar geleden begonnen bij mijn huidige werkgever, op basis van een nul uren contract, na een half jaar een tweede contract gekregen weer een nul uren contract voor een half jaar, hierna is mijn contract stil zwijgend verlengd, al deze tijd heb ik gemiddeld 16 uur per week gewerkt, nu is er een nieuwe chef en die roostert mij nog maar voor 4 uur in de week in. mag dit zomaar of kan ik hier iets tegen doen, haar hierop aanspreken heeft geen nut, ze houd haar poot stijf en zegt dat als ik het te weinig vind ik maar ander werk moet zoeken. wat zijn mijn rechten in deze?

 81. @ renate
  je hebt recht op het aantal uren in je contract dus 0 uren
  in feite mag je blij zijn dat je 4 uur wordt ingepland

 82. vanaf volgende week moet ik vast contract hebben. Maar mijn werkgever wil dat niet, maar wil mij ook niet kwijt. Nu wil ze mij naar een ander filiaal sturen omdat die onder een andere bv valt en dat ik naar 3 maanden terug kom. Kan ik ook bij de ene bv op de loonlijst staan en toch bij de andere bv werken? Want ik wil graag in dit filiaal blijven werken.

 83. Wanneer iemand enkele jaren via de WSW is gedetaceerd bij een werkgever en deze werkgever wil de persoon een arbeidsovereenkomst aanbieden, kan dat dan een contract voor bepaalde tijd zijn?

  De persoon is momenteell met een arbeidsovereenkomst in dienst bij de WSW voor onbepaalde tijd maar is bij zijn herindicatie zijn WSW indicatie kwijtgeraakt.

 84. goeie dag,ik werk al sinds 1996 voor het zelfde buro altijd aan het werk en al jaren voor het zelfde waar ik nu ben .ik wordt van alle kanten bedonderd.kan ik bijv;een nieuw kontrakt aanvragen met bewijs van onbepaalde tijd.wat adviseerd u mij

 85. Mijn opdracht bij het uitzendbureau is opgehouden maar mijn contract loop nog tot 1 januari. Nu zegt het uitzendbureau dat het mogelijk is mij te dwingen al mijn vakantie-uren op te nemen, zodat zij mij niet hoeven uit te betalen. Mag dit zomaar? Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

 86. Ik heb een vast contract van 9 uur maar werk al een half jaar 15 uur per week bij mijn cli?nten thuis in de huishouding.
  Ze willen mijn contracturen niet verlengen omdat ik in hun ogen te vaak ziek ben geweest, kan dit?

 87. Hallo, onderstaande vraag is gesteld door Marieke @ 20-04-2010 maar ik heb nog geen antwoord gezien. Bij het bedrijf waar ik werk is dit aan de orde en ik ben benieuwd of dat zo maar kan.

  Medewerker werkt bij BV X en heeft hier 3 tijdelijke contracten gehad. Na deze periode treedt de medewerker dirct in dienst bij BV Y. Mag de medewerker bij BV Y nog 3 maal eenzelfde contract aangeboden worden? Zo ja of nee, waar staat dit formuleert?
  Ter aanvulling: iedere BV is een aparte organisatie, maar vallen uiteindelijk onder dezelfde holding.

 88. Hallo, Ik werk al bijna 7 jaar bij een bedrijf door onenigheid met mijn directeur heb ik mondeling ontslag genomen omdat ik er niet meer tegen kon door de stress die ik heb van mijn directeur. Nu heb ik andere baan gevonden en een contract gekregen van een half jaar met een profperiode van 2 maanden, als mijn niewe werkgever besluit om om contract te beeindigen in deze proefperiode heb ik dan recht op ww uitkering?

 89. Hallo, ik werk sinds 2000 bij dit bedrijf en steeds werd mijn contract opgehoogd. Uiteindelijk naar 25 + 8 uur bepaalde tijd. Voorafgaande aan die 8 uur heb ik minstens 4 maanden extra uren gewerkt (gemiddeld 5 uur per week). Na 3 contracten is de 8 uur niet meer verlengd en viel ik terug naar 25 uur. Heb ik door die extra gewerkte uren voorafgaand aan de 3 contracten geen recht op onbepaalde tijd voor minimaal 5 uur, zodat ik dan een contract van 30 uur krijg?

 90. Goedemiddag, ik werk sinds 31-08-2010 bij mijn huidige werkgever. Heb inmiddels 2 keer een halfjaar-contract gekregen, een 0-uren contract. Ik werk 20-30 uur in de week op vaste dagen. Als mijn contract in februari 2012 wederom verlengd word heb ik dan recht op een vast contract, en mag dit dan weer een 0- uren contract zijn, of moet dit het aantal uren zijn wat ik op dat moment werk? En als ik een vast contract heb, moet dan ik dan voor een bepaald aantal uren worden doorbetaald in vakantie en bij ziekte?
  Vriendelijke groet, Annemarie

 91. Hallo, ik werk sinds september 2008 bij een bedrijf. dit werk is seizoens werk van oktober tot maart.
  Na onenigheid met een collega heb ik op een avond besloten om weg te gaan en dit later na mijn vakantie (week later) uit te praten met mijn werkgever en leidinggevende. Na mijn vakantie kreeg ik via de Whatsapp van mijn leidinggevende te horen dat mijn werkgever het niet meer nodig vond om een gesprek aan te gaan. Ik werk hier nu al 2 jaar fulltime in de periode september tot maart. Ook heb ik in de zomer wat uren gemaakt.

  Afgelopen zomer heeft mijn werkgever en 2 leidinggevende mij een vast contract beloofd. Dit heb ik echter nooit gekregen en werk dus op een 0-uren basis. Wel heb ik vorig seizoen en dit seizoen mijn vaste dagen voor 40 uur op het rooster.

  Gister heb ik een gesprek gehad met mijn leiding gevende en werkgever omdat ik het belachelijk vond dat je via de whatsapp te horen krijgt dat je niet meer hoeft te komen. En omdat er op internet staat dat zij niet zomaar kunnen zeggen dat je niet meer hoeft te komen.

  Aan het eind van het gesprek wilde mijn werkgever mij een nieuw arbeidsovereenkomst laten tekenen voor oproep kracht.
  Hier ben ik niet mee akkoord gegaan omdat ik op meerdere manieren kan aantonen dat ik sinds september 2010 in dienst ben. (meerdere keren verlengd omdat ik in september 2008 begonnen ben.) Mijn werkgever beweert nu dat dit niet waar is..

  Het is nogal een lang en ingewikkeld verhaal maar mijn vraag is nu: kunnen zij zomaar van mij af?

  Hoe zit dat met mijn contract/arbeidsovereenkomst als mijn werkgever beweert dat ik dit niet heb?

  Ik hoop dat iemand mij hier mee kan helpen!

  met vriendelijke groet,

  Mandy

 92. hallo mag mijn rayonmanager mij uit de ziektewet halen voor een schorsing?

  ik ben afgelopen week de ziektewet in gegaan met een agiles pees ontsteking hiervan wisten hun dat hij chronische is nu belden mijn rayonmanager dus op met als mededeling dat ik geschorst ben en dat ik dus niet meer in de ziektewet zit.
  er is al meer als een jaar problemen bij me werk en ze hebben me nu al in 1 jaar tijd op 2 verschillende manieren mij willen ontslaan wat hun niet gelukt, de 1ste keer konden ze me niet kwijt aangezien ik een vast contract had wat ze even vergeten waren de 2de keer wilden ze me kwijt omdat de arbo arts had gezegd dat ik pdd-nos heb wat ik hun had gezegd toen ze me aan namen en nu proberen ze het volgens mij opnieuw. weet niet meer wat ik hier nou mee aan moet.

  met vriendelijke groet wendy

 93. Hallo, ik heb ook een vraag. Ik werk bij een bedrijf als oproepkracht. Werk er nu 4 maanden, heb er altijd rond de 20u gewerkt en nu zeggen ze opeens dat mijn uren worden gehalveerd dus werk er nu nog maar 10! Daar kan ik niet van leven. Kunnen ze dit zomaar maken? En zijn er nog oplossingen te bedenken, dat ik evt een uitkering kan krijgen voor mijn uren die ik nu te kort kom?

 94. Hallo,heb 2x een halfjaar contract gehad en een jaarcontract van 96 uur in de maand,maar moest wel 104 uur maken die maand,kreeg die overige 8 uur niet betaald,nu word mijn contract weer verlengd met een jaar maar weer dezelfde uren.
  Ik vraag me af waarom ik die 8 uur niet betaald krijg,Er staat 96 uur op contract en geen 104 uur.
  Wie weet raad?????
  Groet

 95. Mijn werkgever heeft mij in november 2010 gevraagd tijdelijk een paar maanden 24 uur per week te werken, terwijl ik een contract heb van 20 uur. In plaats van 5 maanden werk ik nu al 14 maanden 24 uur. Mag ik nu deze 24 uur claimen en mijn contract laten aanpassen?

 96. Hallo, ik heb een vast dienstverband van 20 uur. Dit dienstverband is al 3x opgehoogd met 1x 3 maanden 8 uur, 1x 4 maanden 6 uur en 1x 4 uur voor 6 maanden.
  Mijn vragen hierover zijn: Kan ik na dit derde contract bij een nieuwe tijdelijke verlenging extra uren claimen? En is dat dan het gemiddelde van het aantal uren dat het opgehoogd is. De periodes zijn aansluitend geweest (zonder 3 maanden ertussen). En is het voor de werkgever ook verplicht om de reden van tijdelijke ophoging in het contract te vermelden? De ophoging was namelijk de ene keer i.v.m. ziekte en de andere 2x in verband met extra werkzaamheden. Maakt het voor het aanspraak maken op extra uren voor onbepaalde tijd nog uit of de ophoging om dezelfde werkzaamheden gaan? Alvast bedankt voor de reactie!

 97. Mijn vrouw werkt op basis van een contract met een looptijd van een jaar. Dit contract is 2x verlengd.
  De werkgever wil nu bij afloop van dit derde jaar geen nieuw contract afsluiten, maar wel weer een nieuw personeelslid, of zelfs een stagiare, aannemen.

  Is dit nu toepassing van de wet zoals deze bedoeld is?

  Is het toegestaan om normaal betaalde arbeidsplaatsen te vervangen door de inzet van stagiares?

  Graag uw reactie.

 98. Hallo,

  Ik ben op 6 juni 2010 met een 0-urencontract in dienst gekomen bij mijn huidige werkgever.

  Op 1 december 2010 kwam er een vacature vrij. Ik ben aangenomen voor deze vacature voor 32 uur in de week voor de duur van een half jaar. Op 1 juni 2011 heb ik een contractverlenging gekregen voor een jaar. Is mijn werkgever verplicht om mij op 1 juni een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden? Zo niet, hoe ver van tevoren moet de werkgever mij inlichten dat ze niet met mij verder willen?

  P.s. Mag je van een half jaar contract naar een jaar contract gaan?

 99. ik ben op 27september2007 in dienst gegaan heb toen getekend voor 36uur werken maar per 1dec2010 ben ik 24uur gaan werken maar heb hiervan geen contract? kan ik dan ten allen tijde ontslag nemen? zonder opzegtermijn? en wat ben ik verpicht?

 100. alsik 2 x als een jaar contract heb gehad mogen ze dan een van een half jaar contract aanbieden want dit contract moet ik dan nu onderetekende…. mogen ze dat ????

  en me 2 de vraag is heb ook een flexcontract gehad van 3 maanden de cateraars hebben me onder de zelfde voorwaarde overgenomen word deze meegerekend …. dan heb ik in totaal 2x half jaar 2x een jaar en dan nog een flexcontractvan 3 maanden gehad . ze mogen 5 x contract verlengen in 5 jaar maar dat houd in dat dit mijn 6 cotract is toch en ik een vastcontract moet hebben

 101. Ik ben nu werkzaam als call-centre-medewerker. Sinds een lange tijd word ik ook ingezet als receptioniste. Mag ik op een gegeven moment deze functie “claimen”

 102. Hallo,
  Ik heb 3 keer een contract gehad voor bepaalde tijd. Nu moet ik een vast contract krijgen of niet. Maar ik heb nog niks gehoord en heb ik nu recht op een vast contract ivm opzegtermijn van een maand? want het duurt nu geen maand meer tot einde contract

 103. Heeft iemand ook ervaring met een halfjaarcontact 38uur minder en meer uren? Mijn contract wordt niet verlengd en ondanks mijn aangeven heb ik toch 200 minderuren opgebouwd nu moet ik een maand werken om dit te compenseren zonder loon? Kan dat zomaar? MVG

 104. Ik zit met twee dingen:

  1) Sinds 12-2009 tot heden ben ik werkzaam via het uitzendbureau bij dezelfde werkgever. Toen ik in 09-2010 met zwangerschapsverlof ging. Kreeg ik de mededeling dat ik rechten ophielden en ik na mijn verlof weer opnieuw zou beginnen met opbouwen van mijn rechten in fase a. Kan dat?

  2) Sinds 10-2011 zit ik (volgens het uitzendbureau) in fase B, nu heb ik geen enkele overeenkomst, wel heb ik tussentijd 3 detacheringsovereenkomsten van het uitzendbureau gehad, die ik niet ondertekend heb, omdat ik het niet eens was. Wat is mijn rechtspositie zonder overeenkomst?

 105. hallo allen,

  mei 2010 via uitz. bij een ministerie begonnen. okt 2010 weer bij een ministerie via ander uitz. va start gegaan. ik werk nog steeds via deze uitz. bij de dezelfde ministerie. mijn contract is vaker verlengd, ik denk zeker 5 a6 keer en ik ben tot op heden 3 keer ziek geweest. mjn laatste verlenging is t/m juni 2012. Ik vraag me af of ikrecht heb op een vaste aanstelling?? zo ja is dat via uitz. of moet de ministerie mij rechtstreeks in dienst nemen?

  graag jullie reactie.
  alvast veel dank..

 106. Hallo,

  Ik werk via een uitzendbureau, ben net sinds afgelopen week in fase B. Ik heb de afgelopen anderhalf jaar gemiddeld zo’n 30 uur gewerkt. Maar ik krijg nu een oproepcontract voor gemiddeld 8 uren per week. Mag dat zomaar? Of Heb ik nu recht op een contract voor ongeveer 30 uur.

 107. Hallo,
  Ik ben begonnen met een nulurencontract en kreeg toen al snel een wijziging naar 10-15 uur. Na een paar maanden werd ook dat weer gewijzigd naar 20-30 uren. Nu heb ik opnieuw een jaarcontract gekregen…Had ik nu niet moeten worden aangenomen voor onbepaalde tijd?

 108. Hoi,
  Ik heb 3 1/2 jaar via een uitzendburo gewerkt bij dezelfde werkgever. Nu willen ze mij geen vast contract aanbieden maar mijn werkgever wil mij nog wel 4 maanden in dienst hebben. Mag ik dan bij deze werkgever via een ander uitzendburo werken ?

 109. m driessen op

  Mijn oude ploegchef heeft mijn naar 2 keer een half jaar een vast contract aan geboden.
  Nu is hij inmiddels weg en hebt ik ipv vast contract een jaar contract gekregen
  mag dit.

  Mvg mevr driessen

 110. Hallo,

  Mijn werkgever wil me geen nieuw contract aanbieden, omdat ze bang zijn dat het dan vast wordt. Ik heb echter mijn twijfels of dat in mijn situatie wel zo is.
  Ik begon met een contract voor 3 maanden, deze werd daarna verlengd tot einde project. Tijdens het 2de contract heb ik ook een contract gehad voor een klein project, waar ik al weer een tijd mee klaar ben.
  Ik zit nu dus wel in mijn 3de tijdelijke contract, maar er is in mijn geval dus geen sprake van ‘standaard’ verlengingen van het contract.
  Kan er in zo’n geval nog een tijdelijk contract worden gegeven, of moet het wel een vast contract worden?

  Een andere vraag:
  Ik heb nu een contract van 24 uur. Is het mogelijk om via de Wet Aanpassing Arbeidsduur meer uren te gaan werken, zonder dat hier sprake is van een nieuw tijdelijk contract? Wordt het oude en het aangepaste contract als 1 contract gezien en betekent dat niet dat het een vast contract wordt?

  Met vriendelijke groet,

  Michiel

 111. Dag,

  Na 3x een jaarcontract krijg ik geen verlening omdat ze geen vast contract willen geven. Zij bieden mij na 3 maanden eruit weer een jaarcontract aan.

  Mag dat zomaar, nu moet ik 3maanden de WW in want zij bieden mij geen vertrekpremie aan als ik terug wil komen. Dat lijkt me toch niet de bedoeling van de WW, want tenslotte ligt er weer een baan op mij te wachten. Wat te doen?

 112. beste actueel,

  ik heb een collega die er 3 jaar lang elke week standaard 40 uur werkt..zij werkt op een 0 uren contract,en nu willen ze haar op minder uren zetten(3dagen ipv 5) omdat ze iemand in vaste dienst aangenomen hebben… mag dit zomaar? en welke rechten heeft zij..
  mvg,
  monique

 113. @ Michiel,
  Het vierde contract is inderdaad een vaste contract.

  Je mag een verzoek in om meer uren te werken. Dit is een uitbreiding van je arbeidsduur. Deze aanpassing betekent niet dat je een nieuw contract krijgt. Het gaat om een wijziging.

 114. Hoi,
  Ik wer sinds ruim een jaar met een 0-uren contract. Opzich vind ik dit geen probleem, want ik kan uren genoeg werken. Nou is het werk wat ik doe wel ‘risicowerk’ waarbij strakke regels zijn omtrent zwangerschappen ed. Stel dat ik in de toekomst zwanger ben, mogen zij mij dan ineens helemaal niet meer inplannen (ook al heb ik al bijna 1,5 jaar bijna fulltime gewerkt), of kun je dan nog ergens op terugvallen?

  Mvg Ilse

 115. ik werk nu 2maanden via een industrieeldienstverlening bij een bedrijf.via dat bedrijf werken sommige mensen al een paar jaar…
  maar nu hoorde ik iets vaags dat je volgens de wet niet 8 maanden op de zelfde pek mag werken. wie weet hier meer over?

 116. Ik ben assistent begeleider bij een flexpoel binnen een grote organisatie binnen de gehandicaptenZorg. nu ontvang ik in oktober mijn derde 0-uren contract en heb ik sowieso dr afgelopen 6 maanden gemiddeld 30 uur gewerkt….heb ik recht op vaste uren?de flexpoel zelf benoemd dat ik die niet krijg omdat ik assistent ben…

 117. Mijn zoon heeft een oproepcontract in de kinderopvang.
  Sommige weken werkt hij 28 uur en sommige 40 vw incidentele ziektevervanging of vakantieinvulling.
  Wordt hier dan ook een gemiddelde per maand gedurende 13 weken berekend waardoor de werkgever verplicht is deze uren uit te betalen? De maanden na de vakantieperiode zullen er weer gemiddeld 28 uur voor hem beschikbaar zijn.

 118. Het is zo dat je bij een oproepcontract na 3 maanden werken je gemiddeld aantal uren kunt claimen. Dus als je bijvoorbeeld 3 maanden gemiddeld 20 uur werkt dan zou je die uren als vaste uren kunnen claimen. je kunt ze zeker claimen als het ook nog op dezelfde werkplek was.

 119. Vraagjes:

  Vraag 1:
  stel ik heb een 0-uren contract en ik sta ingeroosterd voor 4 maandagen in 1 maand. Nu blijkt er op vrijdag dat ik maandag eigenlijk niet nodig ben, kunnen ze mij dan kosteloos afbellen, of heb ik dan recht op uitbetaling van de uren?

  Vraag 2:
  Moet je als werknemer met een 0-uren contract een minimum aantal uren worden ingezet binnen een organisatie? zo ja, hoeveel uren per maand?

  vraag 3:
  hoeveel uren van tevoren mag een werkgever een werknemer met een 0-urencontract kosteloos afbellen? Of kan dit helemaal niet?

  In afwachting van uw antwoord.
  Groet,
  Paul

 120. ik heb een vraagje.

  eerst even een inleidend verhaal

  Per 1 augustus ga ik voor de tweede keer 3 maanden uit de invalpoule van een instelling voor verstandelijk gehandicapten om daarna weer voor ze te werken in November. Ik heb er bewust voor gekozen zodat ik flexibel mijn eigen tijd te kunnen indelen.

  Ik heb nu ook voor het eerst een ww aangevraagd. Bij de eerste keer dat ik er maanden eruit moest, heb ik gewoon via uitzenbureaus gewerkt.

  nu is de vraag: Moet mijn werkgever na de derde tijdelijk flex-contract mij en vast contract voor onbepaalde tijd aanbieden?

 121. Helemaal onderaan dit artikel staan wets artikelen.

  Is het niet handig om ook het boek te vermelden? Boek 7 art 690 en 681 BW of 7:690 BW & 7:681 BW ofzo?

  @Arthur, ik ben bang van niet. Maar ik ben geen jurist of advocaat.

  In iedergeval succes ermee!

 122. Gerrit Muijen op

  Geldt de flexwet ook voor defensiemedewerkers, ik heb vanaf 21-04-2008 t/m 30-11-2009 als uitzendkracht gewerkt aansluitend vanaf 01-12-2009 t/m 23 -11-2012 op tijdelijke contracten (3 keer) nu wil men mij geen vaste aanstelling doen. Bij de juridische dienst van de vakbond zegt men dat ik sinds 21-04-2011 al recht heb op een vaste aanstelling en bij defensie is men van mening dat deze wet niet voor hen geldig is. Klopt dit?
  Ik ga nu bezwaar aantekenen.

 123. Ik doe vier jaar achtereen hetzelfde werk, bij dezelfde werkgever (een gemeente). Het eerste jaar met een uitzendovereenkomst, de laatste drie jaar o.b.v een tijdelijk contract. Mag het eerste jaar bij de laatste drie worden opgeteld en heb ik hiermee automatisch recht op een vast contract?

 124. Vraagje. Mijn 2e jaarcontract in een verzorgingstehuis is per 1-7-2012 verlopen. Daarvoor was ik via het uitzendbureau in dezelfde functie actief. Ik werk nu sinds 12-12-2008 aaneengesloten in dezelfde functie. Op 12-12-2011 was ik 36 maanden aan het werk en bezig met mijn 3e contract dus. Ik ben nog steeds aan het werk en krijg nu een vaste baan. Omdat ik in juni 2012 27 jaar ben geworden val ik volgens mijn werkgever onder de tijdelijke wijziging van de flexwet en krijg ik niet na 36 maanden per 12-12-2011 een vaste baan maar pas per 1-1-2013. Volgens mij klopt dit niet omdat de cao vvt afwijkt van die flexwet. Daarin wordt expliciet vermeld dat voor arbeidsovereenkomsten alleen art. 7:668a bw van toepassing is. Dat sluit volgens mij die tijdelijke wijziging uit. Mijn werkgever zegt echter dat ook lid 6 van de tijdelijke flexwet van toepassing is ondanks dat het niet in de cao wordt genoemd. Wie heeft er gelijk??

 125. Ik ben 17 maanden een zeer aktieve extra geweest met nul uren contract terwijl mij een contract werd beloofd,4a5 avonden per week voornamelijk weekenden beschikbaar gesteld. nu er minder werk is vragen ze als ik mijn ontslag kan gaan tekenen is dit wettelijk? verder al regelmatig na 2u dienst naar huis gestuurd en 2u uitbetaling

 126. Ik werk sinds maart voor een werkgever, eerst als uitzendkracht,nu (na 260 uur) als 0 uren-contracter. Ik krijg 1,5 maand van te voren mijn dienstrooster (24/7 bedrijf). Nu worden er steeds diensten geschrapt (pas in de week dat ik ze zou moeten werken), die ik dus ook niet uitbetaald krijg. Mag mijn werkgever, ondanks een eerder uitgegeven rooster, zomaar mijn diensten schrappen?

 127. Met spoed hulp gevraagd!

  contract 1; april 2009 – december 2009
  contract 2; jan 2010 – december 2010
  contract 3; jan 2011 – december 2011
  contract 4; jan 2012 – december 2012

  Nu kreeg ik vandaag te horen dat mijn contract niet verlengd word, en ik dus voor 3 maand en 1 dag uit moet. Kan ik nu nog gaan claimen, en zo ja wat krijg ik dan? Ik hoop zo spoedig mogelijk iets te horen!

  Met vriendelijke groet,

  Gerrit Kroeze

 128. @ Gerrit

  Volgens de wet flexibiliteit en zekerheid is het vierde contract aangegaan voor onbepaalde tijd. Maar mogelijk val je onder een bepaalde CAO, waarin wordt afgeweken van deze wet. Dit zou je na moeten kunnen gaan. Als er voor jou geen CAO geldt of er geen afwijkende regeling hierover in opgenomen is, dan eindigt het vierde contract niet van rechtswege. Je werkgever moet het contract rechtsgeldig opzeggen of door de kantonrechter laten ontbinden, waar hij uiteraard goede gronden voor moet hebben.

  Groet,
  Jasper

 129. corien Oostdijk op

  Hallo,

  dit onderwerp zal vast al regelmatig zijn voorbij gekomen maar toch nog even een paar vraagjes:

  Ik werk in Maart 3 jaar voor een zorginstelling met een 0-uren contract.
  In deze tijd heb ik gevraagd om een contract voor bepaalde uren per week.
  Dit was niet mogelijk omdat ik niet flexibel ben. Ik kan alleen (deels of hele) avonddiensten doordeweeks draaien en in het weekend ochtend/avond en nachtdiensten.
  Nu vinden ze dit niet flexibel genoeg.
  In deze 3 jaar word ik wel gewoon op deze diensten ingepland. (Dus niet in overleg, maar gewoon op de dienstlijst gezet – met name de avonddiensten). Mijn uren wisselen wel per maand – ongeveer 30 tot 70 uur per maand.Tevens word ik gebeld indien er een dienst opgelost moet worden.
  Nu heb ik mijn rooster voor januari gekregen en ben ik niet ingeroosterd. Onder het mom : “het is een rustige periode, niemand neemt vakantie”.

  Nu is mijn vraag:

  1) Heb ik recht op een vast contract?
  2) Moet mijn werkgever deze maand wel doorbetalen terwijl ik niet werk?

  Alvast bedankt.
  Corien

 130. Beste mijn vrouw heeft al 5 jaar een “vaste”baan van 15 uur per week op papier met een alin salaris. Echter werkt ze al ruim 2 jaar 20 uren per week of meer.Zij heeft dan ook al meerdere keren gevraagdom een aanpassing van haar contract. Hier is nooit geen gehoor aan gegeven. Nu zijn de agelopen maand ineens alle extra uren gereduceerd en word er stipt aan de uren van het contract gehouden. Mjn vrouw heeft hierover haar beklag geaan, en de werkgever verteld dat ze zich maar tot et UWV moet wenden en WW moet aanvragen over deze uren. Natuurlijk hebben we dit zwrt op wit met de onderbouwing van de uren. Echter is er spontan aflpen week het bericht gekomen dat de zaak erkocht isinclusief esoneel per 1 januari 2013. Echter gaat de zaak, waarschijnlijk ivm kleine verbouwing mbt aanpassen naam enzovoort op de 7e januari open. Dus moeten zij maar dee tussenliggende dagen thuis blijven op eigen kosten cq verlof dagen. Mijn vraag is, kan dit allemaal zo maar? Werknemers hebben toch diverse rechten via de flexwet. Graag zou ik hier wat advies omtrent willen hebben zodat we eventueel nog voor het einde van het jaar iets kunnen onernemen. Indien we daar rechten hebben liggen!

 131. Blijkbaar werkt het toetsenbord niet zo als ik zou willen. Sorry voor de soms onduidelijk text hierdoor in bovenstaand bericht. ( wat er ook gebeurd, altijd blijven lachen. Hahahahaha )

 132. Erik de Vries op

  @ Oostdijk en @Frans H
  Dit is niet eenvoudig te beantwoorden. Het is verstandig dit voor te leggen aan: Juridisch loket, rechtsbijstandsverzekeraar, vakbond, (on-line) juridisch dienstverlener of een advocaat.

 133. Ik heb ruim 3,5 jaar gewerkt via het uitzendbureau bij de belastingdienst. I.v.m.de financi?le crisis zat er voor mij geen fase C contract in en ook de belastingdienst kon me hierdoor niet aannemen. Ik had graag na een aantal maanden willen terugkeren, maar volgens het uitzendbureau kan dit niet. Er zou dan sprake zijn van een draaideurconstructie waar de overheid niet aan meewerkt. Ik kan hierover weinig terugvinden, is er bij jullie iets bekend over deze constructie en dan met name dat dit verboden is bij overheidsinstellingen? Ik hoor het graag. Met vriendelijke groet, Linda.

 134. Desiree Beckers op

  Ik vraag me ook gezien bovenstaande reacties af wat het nut nog is van de flexwet. In mijn omgeving hoor ik enkel mensen die na drie contracten of 3,5 jaar uitzendbeding uiteindelijk zonder werk komen te zitten door de flexwet. Zonder deze wet die meer zekerheid moet bieden zouden deze mensen in dienst kunnen blijven. Zelf werk ik ook inmiddels bijna zeven jaar bij Dienst Regelingen (min. economische Zaken) via vaste dienst uitzendbureau. Helaas maakt de overheid hier ook een einde aan door Herplaatsingskandidaten uit andere overheidsinstanties zonder enige ervaring op de plaats van een fase C medewerker worden geplaatst. Verder wordt bij ons ook na drie en een half jaar bij uitzendbureau geen verlenging meer geboden en wil men ook steeds minder van de ook al bovengenoemde zogenaamde draaideurconstructie gebruik gemaakt. Mijn vraag is eigenlijk waar we zouden moeten zijn om de flexwet in twijfel te trekken in de huidige tijd/

 135. sharmaine op

  Ik werk nu vanaf januari als flexer in de kinderopvang.
  Wel heb ik me vaste groep waar ik 2dagen in de week werk.
  Is het nou zo als je 3maanden achtereen ergens vast word ingezet dat ze je
  Die uren vast moeten geven?

 136. anoniem anoniem op

  Hallo,

  Mijn vriend is in dienst gegaan via een uitzendbureau bij callcenter bureau. Hier heeft hij een contract van 3 maanden (waarvan in de eerste 2 maanden een betaalde trainig was) met een min max contract van 24-28 uur. Dit contract wordt steeds stilzwijgend verlengt door het uitzendbureau. Na 6 maanden gaan ze over tot een soort interne payroll uitbetaling. Nou vroeg ik me af wanneer hij recht heeft op een vast contract binnen dit bedrijf? Is dat na 3 x 3 maanden stilzwijgende verlengingen of na 3 jaar? Graag een reactie.
  groetjes, anoniem