Wet DBA op gespannen voet met goed opdrachtgeverschap

0

De invoering van de Wet DBA conflicteert met de aandacht die werkgevers zouden moeten besteden aan goed opdrachtgeverschap, dat stelt Hugo-Jan Ruts, oprichter en hoofdredacteur van kennisplatform ZiPconomy vandaag in het HR Journaal.

Volgens Ruts zijn werkgevers huiverig om te streven naar goed opdrachtgeverschap omdat de Belastingdienst de relatie met de zzp’er zou kunnen beoordelen als schijnzelfstandigheid. ‘Goed opdrachtgeverschap houdt in dat je een stuk verantwoordelijkheid neemt voor het welzijn van de mensen die je inhuurt. Wij hebben hier vorig jaar een onderzoek naar gedaan samen met de Universiteit Tilburg. Hieruit bleek dat het rendement van zelfstandigen stijgt als je ze regelmatig feedback geeft. Ook het betrekken van zelfstandigen bij opleidingen had een positief effect. Maar door de Wet DBA kijken werkgevers wel uit.’

Beoordeling Belastingdienst

De Belastingdienst gebruikt drie criteria om te beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking: loon, gezag en vrij vervanging. Als een van die drie ontbreekt is er geen sprake van een dienstverband. Veel werkgevers richten zich volgens Ruts op het laatst genoemde criterium en bieden zzp’ers de ruimte om zich te laten vervangen. ‘Dat geldt zeker voor veel grote werkgevers die veel moeite hebben gedaan om de juiste kandidaat te vinden. Die geven zzp’ers de ruimte om zich te laten vervangen, maar in de praktijk zal dat niet gebeuren.’

Hoe na het overgangsjaar precies omgesprongen zal worden met de nieuwe wet blijft schimmig. ‘Misschien creëren ze bewust mist in de markt en hopen ze daarmee het aantal zelfstandigen terug te dringen. De Belastingdienst heeft nu een instrument om schijnzelfstandigheid strenger aan te pakken, maar het zal van het volgende kabinet afhangen hoe dit wordt ingezet,’ besluit Ruts.

Lees meer over:

Over Auteur