Werkgevers: ook ZZP ers verzekeren

3

Het stelsel van sociale zekerheid moet flink op de schop, als het aan werkgeversvereniging AWVN ligt. Ook ZZP ers moeten pensioen opbouwen en zich verplicht verzekeren tegen werkloosheid.

Die voorstellen presenteert werkgeversvereniging AWVN vandaag in een manifest, dat wordt overhandigd aan premier Mark Rutte. Volgens Harry van de Kraats, algemeen directeur van AWVN, past het huidige stelsel niet meer bij deze tijd.

‘Het stelsel blokkeert de economische groei en de banengroei. Ook remt het de kwalitatieve ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking. Hierdoor dreigt een tweedeling tussen een krimpende groep werkenden met een vaste baan en veel zekerheden enerzijds en anderzijds een snel groeiende groep flexwerkers en zelfstandigen zonder aanspraak op sociale voorzieningen.’

De werkgevers willen een basispensioenregeling voor ZZP’ers. Daar bovenop moet het voor zelfstandig ondernemers makkelijker worden om extra pensioen op te bouwen. Ook moeten ZZP’ers beroep kunnen doen op een basisregeling sociale zekerheid. Die bestaat uit een uitkering bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. AWVN noemt geen bedragen in het manifest.

Verzekering te duur
Veel ZZP’ers zijn niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en ziekte, omdat ze de premie te hoog vinden. Volgens de laatste cijfers van CBS is slecht 35 tot 45% van de zelfstandig ondernemers verzekerd tegen uitval door langdurig ziek zijn.

In de Volkskrant stelt AWVN dat de premies omlaag kunnen als iedereen zich verplicht moet verzekeren. ZZP-vertegenwoordigers reageren gematigd positief.  Er moet wel ruimte blijven voor ondernemerschap. Maar een bodemregeling is zeker de moeite waard maar, zegt  Henk Wesselo van FNV Zelfstandig: ‘Werkloosheid en kortdurende ziekte horen wel bij het ondernemersrisico.’

Bron: AWVN / Volkskrant

Lees ook: 18,4% van de zzp’ers startte uit noodzaak

Lees meer over:

Over Auteur

3 reacties

 1. M.E.C. Leyte-Smeets op

  Waarom vasthouden aan een ‘oud’ systeem van vast banen, waarvan in de praktijk blijkt dat de individuen een andere weg prefereren? Er is niet voor niets een groei in het aantal ZZP-ers.
  Dat er een minderheidsgroep is die noodgedwongen deze stap maakt, rechtvaardigt niet dat er het overgrote deel van de zzp-ers in een ander regime moet worden gezet.
  Uitbreiding van mogelijkheden voor sociale zekerheden is goed, verplichtstelling werkt betuttelend en stopt inventiviteit.

 2. De ‘minderheidsgroep’ die noodgedwongen de overstap maakt naar het ZZP schap, wordt wel steeds groter.
  Daarnaast blijkt dat een groot deel van de ZZP-ers te weinig verdienen om een financieel gezonde situatie te behouden. Het aantal ZZP-ers in financiële problemen groeit.
  Een verplichte verzekering kan een oplossing bieden voor het groeiend aantal ZZP-ers die in de ziektewet komen en daardoor in grote financiële nood komen.

 3. A.F. Bongers op

  Er wordt al jaren gesjoemeld met het werknemerschap in de zin van de sociale wetten (en belastingen). De meeste ZZP-ers zijn gewoon werknemer, al dan niet gedwongen door omstandigheden. Een echte ZZP-er is een zelfstandig ondernemer, waar geen sprake is van een gezagsverhouding, noch van persoonlijke dienstverrichting. Om deze groep nu te verplichten om deel te nemen aan verzekeringen en pensioenen is de omgekeerde wereld. Beter is om een strengere controle uit te oefenen op het werknemerschap. Zie mijn column:
  http://www.hr-kiosk.nl/redactie/andries-bongers/hoezee-hoezee-iedereen-zzp