Voordelen payrolling

0

Wat is de toegevoegde waarde van payrolling voor een werkgever? We zetten de voordelen per beoogd doel op een rij.

Uitbesteden HR-administratie en toepassing wet- & regelgeving

 • verloning medewerkers
 • verwerken salarismutaties
 • afdragen van werkgevers- en werknemers premies
 • aanmeldingen instanties zoals bijv. pensioenfonds
 • indien van toepassing aanvragen van subsidies (ex-pat regelgeving, BBL/BOL, WAJONG, etc.)
 • toepassing van relevante cao’s
 • contractbeheer
 • contacten arbodienst

Contractflexibiliteit
Als werkgever moet je je in Nederland houden aan de Flexwet, wat inhoudt maximaal 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar. Zelfs bij gebruik van 0-urencontracten heeft de medewerker na 6 maanden recht op een gemiddeld aantal gewerkte uren.

Wanneer wordt gekozen voor payrolling, kan hier in positieve zin (voor de werkgever) van worden afgeweken. Afhankelijk van de toegepaste cao kunnen binnen 3 of 3,5 jaar 8 tijdelijke contracten worden aangeboden.

Aantrekkelijk bij:

 • Hoge doorloopsnelheid van personeel
 • Projectwerkzaamheden
 • Branches waar optimalisatie contractmomenten nodig is
 • ‘Headcount’ issues (max. X-aantal werknemers op de eigen loonlijst)

Wegnemen werkgeversrisico’s
Als werkgever dien je je voldoende te verzekeren tegen van buiten komend onheil dat je personeel kan treffen. Denk aan zaken als ziekte, arbeidsongeschiktheid, etc. Het payroll-bedrijf neemt al die risico’s over, zodat bij een volledige overname van het personeel geen ziekteverzekering en arbocontract afgesloten hoeft te worden.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.