Verkiezingen: Flexibele Arbeid

1

We gaan 12 september allemaal weer naar de stembus. In aanloop naar de verkiezingen kijkt P&Oactueel naar P&O-gerelateerde onderwerpen in de verkiezingsprogramma’s. We volgen de laatste bewegingen in de standpunten van de partijen. De tweede op het programma: Flexibele Arbeid.

Werkgevers doen steeds meer beroep op tijdelijke krachten, uitzendkrachten en zzp’ers. De flexibliteit van de arbeidsmarkt bepaalt het aanpassingsvermogen van werknemer en werkgever aan economische omstandigheden. Minister Kamp wil meer mogelijkheden om werknemers langer in een tijdelijk contract te laten werken. De ziektewetuitkering voor flexwerkers worden teruggeschroefd tot de periode waarin ze recht gehad zouden hebben op een WW-uitkering. De discussie rond flexibele inzet van personeel is breed en complex. Wordt flex te flex? Hoe kijken de partijen naar flexibele arbeid

Politieke Partijen

SP
– Mensen met een tijdelijk contract, waar onder ook flexwerkers, krijgen eerder recht op een vast contract.
– Vergunningplicht voor uitzendbureaus.
– Mensen met tijdelijke contract krijgen recht op een ontslagvergoeding.
– Einde aan mogelijkheid voor werkgever om verantwoordelijkheid voor mensen te ontlopen, zoals bij payrolling.

PvdA
– Samen met de SP diende de partij een initiatiefwet ‘Zekerheid voor Flex’ in.
– De PvdA vindt dat de arbeidsmarkt te ‘hyperflexibel’ is geworden. Maar, in tegenstelling tot de SP, is de partij niet tegen tijdelijke contracten. De partij wil de positie van flexwerkers versterken door bedrijven te verplichten ze na een jaar vast in dienst te nemen.
– Ook mogen uitzendkrachten nog maximaal een half jaar bij één bedrijf werken. Daar staat tegenover dat bedrijven voortaan niet twee maar één jaar loon moeten doorbetalen bij ziekte.
– Verbod op concurrentiebeding in tijdelijke contracten

GroenLinks
– ‘Flexwerkers en ZZP’ers krijgen toegang tot zaken als scholing, een hypotheek en collectieve pensioenen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.’
– Werknemers kunnen zelf voor flexibele werktijden of thuiswerk kiezen.

CDA
– ‘Flex is te flex, vast is te vast. Werkzekerheid boven baanzekerheid. Er moet een mogelijkheid komen voor nieuwe flexibele vaste arbeidscontracten met een termijn van 5 jaar.’
– Arbeidsongeschiktheidsverzekering ook voor ZZP’er.
– Werknemers kunnen zelf voor flexibele werktijden of thuiswerk kiezen.

ChristenUnie
– ‘Iedere werknemer, flexwerker of ZZP’er krijgt een eigen budget voor scholing, verlof, aanvulling op de WW of om te stoppen met werken op je 65e.’

D66
– regels rond ziektewet, arbeidsongeschiktheid en arbeidsomstandigheden (ARBO) voor kleine bedrijven aanpassen, zodat zij sneller en vaker mensen aan zullen nemen. Ook voor werknemers bieden deze maatregelen, gericht op meer banen binnen het mkb, voordelen. De maatregelen dragen bij aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid en de bevordering van diversiteit op de arbeidsmarkt. Niet iedereen zoekt een baan voor het leven. Werken bij een klein startend bedrijf of een flexibele loopbaan kan een avontuur zijn.

PVV
– De openstelling voor Polen op de arbeidsmarkt wordt teruggedraaid. Roemenen en Bulgaren krijgen geen toegang tot de arbeidsmarkt. De arbeidsmigratie moet worden gestopt, vanwege het verlies van banen (voornamelijk aan de onderkant van de arbeidsmarkt), nieuwe integratieproblematiek van de volgende golf immigranten en de enorme kosten die dit voor de sociale zekerheid met zich meebrengt.

VVD
– opeenvolgende arbeidscontracten tot een maximale duur van 5 jaar mogelijk maken.

Anderen

ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)
‘De uitzendbranche is de best gereguleerde vorm van flexwerk, maar een aantal zaken rondom ‘de zekerheid’ moet wel verbeteren. We bepleiten een nieuw evenwicht in Flex en Zeker. De intentie van de Flexwet van 1999 was dat mindere flexvormen, zoals oproep- en nulurencontracten zouden verdwijnen. Daar is onvoldoende van terecht gekomen. De ABU pleit voor een harde aanpak tegen malafide uitzendbureau’s.’

Werkgevers en vakbonden waren eerder gevraagd de minister van SZW via de Stichting van de Arbeid te adviseren over het fenomeen payrolling, dat steeds meer voorkomt. Die meningen liepen zo uiteen dat een verdeeld advies naar minister Kamp is gestuurd.

‘PayvdA’
Payroll-organisatie Please Payroll startte tijdens de verkiezingen de beweging ‘Payroll van de Arbeid’. De beweging ageert tegen het slechte imago van payroll en andere vormen van flexwerk. Er bestaat bij een aantal partijen in Nederland een rotsvaste overtuiging dat méér vaste contracten en méér regelgeving automatisch meer zekerheid betekenen voor werknemers. Dat is een misvatting, want de markt vraagt nu juist om flexibiliteit: dát houdt mensen aan het werk. Feitelijk beogen we hetzelfde, namelijk werkgelegenheid creëren. Alleen: de vakbeweging, PvdA en SP kiezen de verkeerde oplossing met een negatief netto effect op de werkgelegenheid’, aldus Franken.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zien geen noemenswaardige problemen met payrolling. De vakbonden zien dat anders. FNV: De kloof tussen vast en flex moet kleiner. Iedereen heeft recht op een vast contract na een jaar werken bij een werkgever. Het dienstverband voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren, waar je van kan leven moet weer de norm worden. Over payroll: ‘wat ons betreft ben je in dienst bij het inlenende bedrijf, of bij het uitzendbureau. Meer smaken zijn er niet.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Hopelijk heeft dit overzicht van politieke standpunten veel mensen geholpen gister met stemmen! Ben benieuwd welke plannen er daadwerkelijk worden doorgezet