Veranderingen Flexwet in het kort

0

Als het aan het kabinet ligt, dan wordt de flexwerker beter beschermd en krijgt deze eerder een vast contract. Een wetsvoorstel daarvoor maakt deel uit van het sociaal akkoord. Als het wetsvoorstel door de Eerste Kamer komt, dan gaat deze naar verwachting in per 1 januari 2015. Wat houden de maatregelen in?

  • Na een periode van twee jaar van tijdelijke arbeidscontracten (die elkaar binnen zes maanden opvolgen), of bij een vierde contract, krijgt de flexwerker een vast contract.
  • In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden, mag je geen proeftijd meer opnemen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract.
  • Het concurrentiebeding in een tijdelijk contract opnemen mag alleen nog maar bij bijzondere omstandigheden.
  • In de zorg mogen geen nulurencontracten meer gesloten worden.
  • De overheid gaat optreden tegen schijnconstructies en ontduiking van minimumloon en cao.

Uitzondering ketenbepaling

De ketenbepaling en de transitievergoeding, gelden niet voor medewerkers onder de  18 jaar die maximaal 12 uur werken. Ook niet als deze medewerkers ontslagen worden als ze inmiddels 18 jaar zijn. Ook kan worden afgeweken van de ketenregeling als dat in de cao overeengekomen is. Lees meer over de verschillende vormen van flex, en de aandachtspunten daarbij voor werkgevers.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.