Wet DBA: veel gestelde praktijkvragen

1

Welke factoren kunnen onder de Wet DBA een aanwijzing vormen voor een dienstverband? Deze en andere veel gestelde vragen over de nieuwe wet worden in dit artikel beantwoord.

Welke factoren kunnen onder de Wet DBA een aanwijzing vormen voor een dienstverband?

De termen en clausules in een overeenkomst met een zelfstandige moeten in onderlinge samenhang worden bekeken. Eén enkele factor kan op zichzelf bezien niet doorslaggevend zijn voor de aanwezigheid van een dienstbetrekking. Wel zijn er factoren die eerder wijzen op een dienstbetrekking dan andere. Zo zal de deelname aan een pensioenregeling en/of een arbeidsongeschiktheidsverzekering sterk wijzen in de richting van een dienstbetrekking. Hetzelfde geldt voor het vergoeden van een opleiding of cursus aan de opdrachtnemer en het niet incidenteel ter beschikkingstellen van gereedschap. Het ter beschikkingstellen van veiligheidsmiddelen (mondkapjes, gehoorbescherming etc.) aan de opdrachtnemer hoeft geen aanwijzing te zijn voor het bestaan van een dienstbetrekking. Hetzelfde geldt voor het ter beschikking stellen van een kantoorwerkplek. Deelname aan een vergadering bij de opdrachtgever kan een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van een dienstbetrekking wanneer de opdrachtnemer feitelijk binnen het organisatorische kader van het bedrijf werkzaam is. Deelname aan een vergadering in het kader van het geven van een advies wijst veel minder op de aanwezigheid van een dienstbetrekking. Het verstrekken van een reiskostenvergoeding kan ook wijzen op de aanwezigheid van een dienstbetrekking.

Kan een zelfstandige iemand in loondienst nog tijdelijk vervangen onder de Wet DBA (bv. tijdens zwangerschapsverlof)?

Ja, de zelfstandige kan iemand in loondienst tijdelijk vervangen. Maar wanneer de werkwijze van de zelfstandige onder dezelfde voorwaarden als de werknemer worden uitgevoerd, kan er sprake zijn van een dienstbetrekking. Vervangen kan dus alleen wanneer de zelfstandige buiten werkgeversgezag en/of persoonlijke arbeid werkt en er is geen sprake van een ‘fictieve dienstbetrekking’.

Moet ik, zoals onder toepassing van de VAR, nog steeds een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de opdrachtnemer bij mijn administratie bewaren?

Nee, dat hoeft niet. Met het vervallen van de VAR is ook de verplichting om een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij de administratie te bewaren vervallen. Indien er niet gewerkt is conform een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst en er blijkt achteraf sprake te zijn van een dienstbetrekking, dan legt de Belastingdienst geen naheffingsaanslag op tegen het anoniementarief, wanneer de opdrachtgever te goeder trouw ervan uitging dat er geen sprake was van een dienstbetrekking.

Ter voorkoming van naheffingen tegen het anoniementarief is het wellicht aan te raden om toch de geboortedatum en het BSN van de opdrachtnemer in de overeenkomst van opdracht op te nemen of op een andere manier bij de administratie te bewaren.

Indien de opdrachtnemer overigens de inkomsten in zijn aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen heeft aangegeven, blijft naheffing van loonbelasting en premie volksverzekeringen bij de opdrachtgever achterwege.

Wij maken soms gebruik van een klusjesman. We leggen zijn werk nooit vast in een ‘contract’, maar betalen gewoon de factuur. Moeten wij hier iets in veranderen op grond van de Wet DBA?

U moet nagaan of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Is dit niet het geval dan bent u niet verplicht om een (goedgekeurde model-)overeenkomst met de klusjesman te sluiten, maar in verband met de bewijskracht is het wel verstandig om gemaakte afspraken op papier te zetten

Is het mogelijk om af te wijken van de in de modelovereenkomst aangegeven werkwijze?

In beginsel is dit niet mogelijk, maar kleine incidentele afwijkingen zijn toegestaan. Een voorbeeld hiervan is een timmerman, die een schuurmachine van de opdrachtgever gebruikt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden, omdat hij deze schuurmachine per ongeluk thuis heeft laten liggen. Meer dan kleine incidentele afwijkingen kunnen tot gevolg hebben dat er een naheffingsaanslag loonheffingen wordt opgelegd bij de opdrachtgever, wanneer er sprake blijkt te zijn van een dienstbetrekking.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. VeiligDoen op

    Wij, bij VeiligDoen, kregen vaak de vraag hoe de Wet DBA nou precies in elkaar steekt. Omdat deze vraag zo vaak werd gesteld en omdat veel ondernemers het zelfs na de uitleg vaak nog lastig vonden hebben wij een inforgraphic gemaakt! In deze infographic wordt uitgelegd hoe de Wet DBA precies in elkaar steekt. Omdat wij graag zo veel mogelijk ondernemers willen helpen die niks van deze wet snappen plaats ik de link hieronder:

    https://www.veiligdoen.nl/blog/infographic-hoe-werkt-de-wet-dba/

    Ik hoop dat de infographic jullie kan helpen!