Uitzendkrachten doen deel werk ontslagen werknemer. Geen schending 26-weken eis.

0

Uitzendkrachten bepaalde taken van een ontslagen werknemer laten doen, is nog geen schending van de 26-weken eis.

Het moet gaan om werkzaamheden van dezelfde aard en de functie moet volledig uitwisselbaar zijn die van de ex-werknemer.

De situatie

Een werkgever dient een ontslagaanvraag in voor een van haar werknemers wegens bedrijfseconomische redenen. Binnen het bedrijf zijn twee rollenstansmachines, die elk door een werknemer worden bediend. Volgens de werkgever kan dat ook door één werknemer worden gedaan. De werknemer in kwestie is niet geschikt voor de bediening van beide machines. Zijn functie is ook niet uitwisselbaar met andere functies in het bedrijf. Het UWV verleent de ontslagvergunning onder voorwaarde van de 26 weken-eis (art. 4:5 Ontslagbesluit).

De werknemer doet een beroep op de vernietigbaarheid van de opzegging omdat de werkgever de 26 weken-eis heeft overtreden.

De werkgever had in de ontslagaanvraag toegezegd de contracten met een aantal uitzendkrachten te beëindigen voordat de werknemer ontslagen zou worden. En dat is niet gebeurd. Volgens de werknemer doen die uitzendkrachten nu werkzaamheden die vergelijkbaar zijn met zijn oude werkzaamheden.

De vordering

De werknemer vordert toelating tot zijn werk en doorbetaling van zijn loon. De kantonrechter oordeelt dat de voorwaarde van de ontslagvergunning niet is overtreden en wijst de vorderingen af. Werknemer gaat in hoger beroep.

Het oordeel

Het Hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter. Dat de werkgever zich niet heeft gehouden aan de toezegging is geen schending van de 26-weken voorwaarde. Die wordt geschonden als binnen 26 weken na het ontslag de functie van de werknemer is overgenomen door een uitzendkracht of een nieuw aangestelde werknemer. Die moet dan ‘werkzaamheden van dezelfde aard’ verrichten als de ontslagen werknemer. Dit volgt uit de sanctie die op de overtreding staat: de werknemer mag dan zijn vroegere werkzaamheden hervatten.

Het is geen schending van de voorwaarde als anderen een aantal taakonderdelen van de oude functie vervullen. Hun functie zou volledig uitwisselbaar moeten zijn met die van de ex-werknemer. Dat uitzendkrachten en andere ex-collega’s werkzaamheden uitvoeren die ook de werknemer uit had kunnen voeren, is volgens het Hof niet van belang.

LJN BM8411
Gerechtshof Leeuwarden
26-wekeneis, wederindiensttredingsvoorwaarde
Hoger beroep
13 april 2010

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.