Twijfels over bescherming flexwerk door wetsvoorstel

0

Als het aan het kabinet ligt, dan krijgt een flexwerker vanaf 2015 eerder recht op een vast contract. Maar wat verwacht de werkgever van deze wetswijziging? In een enquête van P&Oactueel geven werkgevers aan te betwijfelen of het wetsvoorstel zorgt dat zij flexibel personeel eerder in vaste dienst nemen. 79 procent geeft aan dat het wetsvoorstel gevolgen heeft voor het flexbeleid van de organisatie.

In een korte vragenlijst gaven 65 bezoekers van P&Oactueel.nl aan welke gevolgen zij voorzien door het wetsvoorstel.

Lastig in te schatten
Dat het flexbeleid in  de organisatie aangepast zal worden door de maatregelen, daar zijn de meeste ondervraagden het over eens. Slechts 21 procent geeft aan dat de verandering van de ketenbepaling niet veel invloed zal hebben op het flexbeleid van de organisatie. 39 procent verwacht minder snel een beroep te gaan doen op flexwerkers. Van de respondenten vindt 32 procent het lastig om in te schatten of er meer of juist minder een beroep gedaan wordt op flexwerkers.   Ja, ik verwacht een groter beroep te doen op flexwerkers , antwoordde 8 procent van de ondervraagden.

Na twee jaar vast contract?

In reacties op de veranderingen rond flexwerk wordt getwijfeld aan de bereidheid van werkgevers om een flexwerker na twee jaar in vaste dienst te nemen.  Het moment of een flexwerker wel of geen vast contract krijgt is verkort. Het voorkomt mijn inziens niet de draaideurconstructie. Voor werkgevers beperkt het de duur van de maximaal mogelijke flexibele schil die de keten biedt. Ik vraag me af wat het oplevert op de lange termijn , aldus een respondent. Regels worden momenteel omzeild, gaven sommigen aan. Bij ons bedrijf zijn er mensen die soms al meer dan tien jaar als flexwerker in dienst zijn.

Overige veranderingen
Het wetsvoorstel voor een betere bescherming van flexwerk behelst naast een verkorte ketenbepaling nog andere maatregelen.Zo mag een concurrentiebeding in een tijdelijk contract alleen nog maar bij bijzondere omstandigheden opgenomen worden. Vooral de verandering met betrekking tot de proeftijd, zorgt ervoor dat wij ons moeten heroriënteren , aldus een lezer. De tussenpauze van zes maanden voor een keten weer opnieuw begint is een goede zaak.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.