Registratieplicht uitleners ook verantwoordelijkheid inleners

0

In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is per 1 juli 2012 een nieuw artikel opgenomen dat van belang is voor zowel uitleners als inleners. Uitleners moeten zich verplicht registreren en inleners moeten die registratie controleren.

Iedere vorm van uitlenen van personeel tegen betaling valt onder de term ‘personeel ter beschikking stellen’. Wanneer je personeel via een andere organisatie inhuurt ben jij de ‘inlener’. De organisatie die personeel aan de organisatie ter beschikking stelt is de ‘uitlener’.

Wat staat er in het nieuwe artikel?

In artikel 7a van de Waadi staat dat het voor iedere onderneming of rechtspersoon die niet in het handelsregister is ingeschreven, of waarvan niet is opgenomen dat deze arbeidskrachten ter beschikking stelt, verboden is om arbeidskrachten ter beschikking te stellen. Tevens is het niet toegestaan om als inlener arbeidskrachten die ter beschikking worden gesteld door een onderneming of rechtspersoon die niet staat ingeschreven, of waarvan niet is opgenomen dat deze arbeidskrachten ter beschikking stelt, in het handelsregister arbeid te laten verrichten. Uitleners moeten daarom vanaf 1 juli 2012 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel een aantekening hebben opgenomen dat ze arbeidskrachten ter beschikking stellen.

Geen sprake van ‘ter beschikking stellen’

Er is geen sprake van ’ter beschikking stellen’ bij een overeenkomst van opdracht, collegiale dienstverlening of als arbeidskrachten binnen de eigen onderneming ter beschikking worden gesteld.

Voor wie is de registratieplicht wel en voor wie niet?

De registratieplicht geldt voor ondernemingen die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen (zoals uitzendbureaus) en voor ondernemingen die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen. De nieuwe bepalingen gelden niet voor publieke of private werkgevers die zonder winstoogmerk incidenteel en voor korte duur(!) medewerkers bij derden detacheren, waarbij de uitlener maximaal de eigen kosten in rekening van de inlener brengt.

Wat gebeurt er als een onderneming zich niet houdt aan de registratieplicht?

De inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) legt een onderneming een boete op als deze zich niet houdt aan de registratieplicht. De inlener ontvangt ook een boete van de SZW, mits de inlener kan aantonen dat de onderneming was geregistreerd op het moment waarop de inlever een overeenkomst sloot met de uitlener.

Fikse boetes

Indien deze wet wordt overtreden kunnen de uitlener en inlener een boete krijgen van de inspectie SZW van 12.000 euro per werknemer. Als er een tweede overtreding plaats vindt, wordt de boete verhoogd tot 24.000 euro per werknemer. Bij een derde overtreding wordt deze boete 36.000 euro per werknemer.

Controlemogelijkheid

Vanaf juli 2012 kunnen inleners controleren of een uitlener correct geregistreerd staat op de website van de Kamer van Koophandel. Dit kan via de volgende website: www.kvk.nl/waadi. Hier kunt u aan de hand van het KvK-nummer van de uitlener de Waadi-check doen.

Marleene Lekkerkerk, HRM-consultant bij Driessen

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.