Poolse werknemers tevreden ondanks gebrek aan privacy

0

De Nederlandse tuinbouw maakt al sinds jaar en dag gebruik van tijdelijke arbeidskrachten afkomstig uit Midden- en Oost-Europa, met name uit Polen.

Het grootste deel van de werkzame Polen in het Westland is pas recent naar Nederland gekomen, meestal via een uitzendbureau. Naar de Duin-en Bollenstreek (Hillegom, Katwijk) komen veel geïnterviewde Poolse arbeidsmigranten al langer om te werken. Werk was voor de onderzochte groep Polen de belangrijkste reden om naar Nederland te komen. De helft van de arbeidsmigranten in het Westland en een kwart van de arbeidsmigranten in Hillegom en Katwijk wil slechts kort (hooguit een of twee jaar) in Nederland blijven. Dit blijkt uit het onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met Nicis Institute naar de leefsituatie en arbeidsmarktpositie van Poolse arbeidsmigranten in de gemeenten Westland, Hillegom en Katwijk.

De meeste Pools arbeidsmigranten zijn werkzaam via een uitzendbureau of tijdelijk contract en zijn met name actief in de tuinbouw. Enkele vrouwelijke arbeidsmigranten werken informeel als schoonmaakster. De arbeidsmigranten zijn veelal redelijk hoog opgeleid (havo/vwo-niveau of hoger), maar werken veelal in laaggeschoold werk. De verdiensten van de arbeidsmigranten zijn over het algemeen niet hoog. De meesten verdienen hooguit acht euro per uur (Westland) of duizend, hooguit vijftienhonderd euro per maand (Hillegom, Katwijk). Dit is vergelijkbaar met het wettelijk minimumloon c.q. een bijstandsuitkering voor alleenstaanden of paren. Er is onder hen zelfs een substantieel deel dat minder dan het minimumloon verdient. Bij veel respondenten zijn de kosten voor kost en inwoning van het loon ingehouden. Dat gebeurt door het uitzendbureau die de hotelkosten op deze wijze al verrekent.

Een kleine minderheid van de respondenten in Westland, Hillegom en Katwijk heeft een eigen woonaccomodatie. De overigen wonen in een zogenaamd Polenhotel, op een gedeelde kamer, in stacaravans of op een camping. De meerderheid van de respondenten (in Westland zelfs acht op de tien) deelt de slaapkamer met een of meerdere anderen (zijnde geen partner). In het Polenhotel is op verschillende plekken cameratoezicht en op doordeweekse dagen wordt om vijf uur een maaltijd geserveerd. Ondanks het gebrek aan pivacy geeft de meerderheid van de migranten (in Katwijk en Hillegom zelfs driekwart) aan tevreden of zeer tevreden te zijn met de woonsituatie.

Veel Poolse migranten denken hier hooguit een jaar of misschien twee jaar te blijven. Een kwart van de respondenten in Hillegom en Katwijk wil in ieder geval vijf jaar of langer in Nederland wonen. In Westland willen twee op de tien respondenten minimaal vijf jaar in Nederland blijven. Relatief veel respondenten zeggen het niet te weten. Ze houden hun opties open. De meeste respondenten willen terug naar Polen als daar werk is en als de lonen hoger zijn dan nu.

In 2000 werden er in Nederland ongeveer 5.000 werkvergunningen verstrekt aan arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, met name uit Polen. In 2006 waren dit er 60.000 en vanaf 2007 hebben alle werknemers uit Polen volledige toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Er zijn nu naar schatting 160.000 tot 200.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa in Nederland. Bovengenoemd onderzoek maakt deel uit van een totaal onderzoek naar de situatie van MOE-landers in samenwerking met Nicis Institute, negen Nederlandse gemeenten en de Erasmus Universiteit Rotterdam, die het onderzoek heeft uitgevoerd. Het onderzoek is als pdf te downloaden.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.