Payrolling: een nadere verkenning

2

Payrolling is kort gezegd het overnemen van de HR-administratie en het juridisch werkgeverschap van de opdrachtgever, inclusief de daarbij behorende plichten en risico’s.

De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de werving & selectie en de aansturing van de werknemers. Payrolling verlaagt hiermee de intensiteit en complexiteit van het werkgeverschap.

Waar komt het vandaan?

Payrolling is ontstaan tijdens de jaren zestig met de eerste golf van arbeidsmigranten. Hierbij ontstond de behoefte om op een flexibele wijze om te gaan met beloning en inzet van arbeidscontracten. Na het uitzenden wilde men na een lange periode een ‘duur’-korting. Op termijn is men gaan spreken over payrolling. Dit heeft zich door de jaren heen gemanifesteerd als een zelfstandige dienst binnen het dienstenpakket van diverse uitzendbureaus.

Na afschaffing van de vergunningsplicht voor arbeidsintermediairs in de jaren ’90 begonnen verschillende bedrijven zich te specialiseren in de diverse vormen van HR-dienstverlening, zoals werving & selectie, detachering en – last but not least – payrolling.

Kwaliteit van payroll-bedrijven

Net als de uitzendbranche kende ook de payroll-sector de afgelopen jaren een ware wildgroei aan ondernemingen. Daaronder bevinden zich de nodige ‘cowboys’ die op een snelle manier geld willen verdienen, maar het met de afdracht van sociale premies niet altijd even nauw nemen. Cao’s of lonen worden door dit soort malafide ondernemers vaak niet gerespecteerd. Door de inlenersaansprakelijkheid blijft de opdrachtgever vervolgens met de brokken zitten.

Brancheverenigingen: VPO vs. ABU

In Nederland zijn er naast de kleinere NBBU twee grote brancheverenigingen voor payrollers die werken met een eigen cao: VPO en ABU. Er wordt overwogen een verzoek tot algemeen-verbindendverklaring (AVV) voor de VPO-cao in te dienen. Het onderzoek naar die mogelijkheid is verlengd en loopt door in 2010. De VPO heeft laten weten dat er in ieder geval geen AVV komt vóór 2011.

De belangrijkste kenmerken van de twee cao’s, waar veruit de meeste payroll-krachten onder vallen, zetten we op een rij.

VPO

 • Acht contractmomenten binnen 3 jaar (gem. 4,5 maand per contract)
 • Eerste 52 weken mogelijkheid tot uitsluiten loondoorbetalingsverplichting
 • Vanaf eerste dag gebruik van inlenersbeloning (zelfde beloningspakket als bij de inlener wordt gehanteerd)
 • Gehele jaar door mogelijkheid studenten en scholieren tegen gereduceerd tarief te laten werken
 • Geen fasesysteem, maar ketensysteem
 • Niet uitzenden, maar volledige periode detachering
 • 65-plusregeling biedt de mogelijkheid om alle 65-plussers gedurende een periode van vijf jaar maximaal vijftien arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, met een minimale duur van vier maanden aan te bieden

ABU

 • Fasesysteem A/B/C
 • 1e 78 weken mogelijkheid tot uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting
 • Na 78 weken nog een mogelijkheid om 8 contracten aan te bieden voor een periode van 2 jaar
 • 1e 78 weken ziekte-uitkering door UWV (in fase A wordt 71% betaald door het UWV en met inachtneming van de wachtdagen moet het payroll-bedrijf aanvullen tot 91%)
 • 1e 26 weken keuze om inlenersbeloning te volgen of ABU CAO. Na 26 weken verplicht over op inlenersbeloning

Toekomstperspectief

Volgens onderzoek van EIM en DBSC in opdracht van ABU en VPO ligt het marktpotentieel van payrolling voor de nabije toekomst op 28% van de flexmarkt. Thans beslaat payrolling nog geen 10% van de flexmarkt.

De huidige trends dat bedrijven hun flexibele schil verder willen vergroten en dat medewerkers steeds onafhankelijker worden en positiever gaan denken over flexibele arbeidsrelaties, zullen ertoe leiden dat bedrijven intensiever gebruik gaan maken van payrolling. De angst om fysiek afstand te doen van medewerkers is wat veel bedrijven nu (nog) tegenhoudt. Door de recente daling van het vacatureaanbod kunnen veel kandidaten het zich niet langer permiteren al te kieskeurig te zijn wat betreft de vorm van hun arbeidscontract, waardoor ze niet meer zo snel de neus op zullen halen voor werken op payroll-basis.

Steeds meer zaken die niet tot de kernactiviteiten van een bedrijf behoren, worden uitbesteed. Zoals de salarisadministratie nu al in veel gevallen wordt uitbesteed, zo zal ook het uitbesteden van het juridisch werkgeverschap fors groeien. Vandaag de dag zijn dagelijks zo’n 90.000 mensen aan het werk op payroll-basis. De onderzoekers van EIM/DBSC verwachtten in 2008 nog dat dat aantal in een bloeiende economie tegen 2012 gegroeid zou zijn naar ca. 315.00 (28% van de flexmarkt). Thans verwacht de VPO dat het aantal payroll-krachten zeker zal groeien tot over de 150.000 in 2012, maar geeft aan dat het uiteindelijke aantal sterk zal afhangen van de economische groei en de mate van krapte op de arbeidsmarkt, met name door de vergrijzing. Payrolling is daarmee een van de snelst groeiende onderdelen binnen de flexmarkt.

De trend

Hoe de economie en arbeidsmarkt zich de komende jaren ook zullen ontwikkelen, de trend is en blijft dat het uitbesteden van personele rompslomp (administratie en verzuim) en de behoefte aan flexibilisering verder zullen toenemen – zeker gezien de lessen van de laatste economische recessie.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Arie Aalders op

  Nadat P&O -in vele ondernemingen- de essentiele taak: werving en selectie met als doel : “de juiste persoon op de juiste plaats” reeds doorgespeeld hebben aan externe bureau’s, de zogenaamde “deskundigen” , die te nimmer kunnen bepalen welke persoon binnen de specifieke bedrijjfscultuur past, wordt het fenomeen “Payrolling” reeds enkele jaren geintroduceerd en kennelijk met succes. Men verontachtzaamd echter de binding met het bedrijf dat gehel hierdoor verloren gaat en hiermede het “Wij gevoel”, de quintensense zonder hetgeen geen onderneming met als doel “Winst, continuiteit en groe?” kan overleven! Het enige juiste is: P&O, uit te rusten met die kennis en ervaring om de eindverantwoording te kunnen dragen wie binnen de organisatie zijn intrede doet.

 2. @ Arie Aalders:
  Het ‘wij gevoel’ is relatief. Ik kan je in elk bedrijf heel wat mensen aanwijzen die in vaste dienst zijn, maar nu niet echt het ‘wij gevoel’ hebben of uitdragen. Mensen die tijdelijk in (vaste) dienst bij dit bedrijf werken, brengen een frisse wind mee. Voeg daarbij dat steeds meer mensen eigen ondernemer zullen zijn (al dan niet in dienst van een payroll bedrijf) en verschillende opdrachtgevers zullen hebben, die zij tevreden moeten stellen. Als ze dat niet doen, komt hun goede naam in het geding en nieuwe werkzaamheden in de toekomst bij het bedrijf zullen naar een ander gaan.

  Kortom: wanneer mensen als professionals werken in tijdelijk dienstverband van een bedrijf, zijn er veel winstpunten. Het ‘wij gevoel’ is in mijn ogen overgewaardeerd. Na drie maanden ben je een volwaardige collega die wellicht meer betrokken bij de zaak is dan mensen die er 30 jaar werken (op de automatisch piloot).