Organisatieverandering meest kansrijk bij wendbare organisatie

1

Organisaties die van koers veranderen, zijn vaker succesvol in die koersverandering wanneer ze wendbaarder zijn ingericht.

Dat blijkt uit het het Wendbaarheidsonderzoek dat door Marketresponse is gedaan in opdracht van Yacht.

Ruim driekwart van de Nederlandse bedrijven is de afgelopen drie jaar van koers veranderd. Slechts 40% van hen was hierbij succesvol. Volgens Michel Verdoold, competence director HR bij Yacht, zijn organisaties wendbaar wanneer ze zicht hebben op ontwikkelingen die van buitenaf op hen afkomen, bovendien weten welke consequenties die ontwikkelingen met zich meebrengen èn een actieplan hebben hoe ze daarmee om moeten gaan. ‘Een snel voorbeeld: ‘Wanneer je weet dat jonge talenten de behoefte hebben om zich te verzelfstandigen, en je de gevolgen daarvan voor jouw bedrijf in kaart hebt gebracht, kun je toewerken naar het vergroten van een flexibele schil.’

Hoe ziet wendbaarheid eruit?

Organisaties die succesvol hun koers veranderden, scoren aanzienlijk hoger dan falende organisaties op de factor wendbaarheid.

 • Ze kijken beter vooruit en weten vaker welke kennis ze over vijf jaar nodig hebben: 51% versus 33%
 • Ze hebben richtlijnen met betrekking tot de omvang van de flexibele schil: 65% versus 41%
 • De meerderheid van hen (57%) weet wat de komende vijf jaar de consequenties zijn van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (versus 38% bij niet succesvolle organisaties)
 • Bij 66% van de goed scorende organisaties is het strategisch HR-plan voor de komende drie tot vijf jaar bekend (versus 47% bij falende organisaties)
 • Ze laten een duidelijker relatie zien tussen het strategisch HR-plan en de bedrijfsdoelstellingen (65% versus 43%)
 • En succesvolle organisaties scoren beter op het gebied van projectmanagement: 68% zegt dat in hun organisatie de voortgang van alle projecten continu inzichtelijk is, tegenover 43% van de minder succesvolle organisaties

Inspirerend leiderschap

Uit het onderzoek blijkt verder dat inspirerend leiderschap ook een belangrijke voorwaarde voor succesvolle koerswijzigingen is. Bij geslaagde veranderingen dragen leidinggevenden helderder en duidelijker de visie en organisatiedoelstellingen uit (74%), enthousiasmeren ze werknemers beter (75%) en zorgen ze ervoor dat medewerkers beter op de hoogte zijn van wat er van hen verwacht wordt (86%).

Liever controleren dan vertrouwen

De helft (51%) van de respondenten heeft liever controle dan vertrouwen in de onderneming. Slechts een kwart (23%) ziet meer in een managementstijl die uitgaat van vertrouwen. Verdoold vindt dat opmerkelijke cijfers. ‘Het lijkt alsof men in deze lastige tijden teruggrijpt op de controlereflex. We leven echter in een tijd waarin het steeds moeilijker wordt om alles te beheersen. Uit dit onderzoek blijkt gelukkig dat er ook een andere weg naar succesvol veranderen is, namelijk het wendbaar maken van je organisatie. Het is belangrijk dat leidinggevenden zich hiervan bewust zijn.’
Dit heeft ongetwijfeld gevolgen voor bedrijven: ‘Bijvoorbeeld voor de werknemerstevredenheid. Het gaat er juist om vertrouwen te geven aan mensen, aan professionals die dat vertrouwen wel aankunnen. En de ervaring van Yacht is dat professionals dat vertrouwen prima aankunnen.

Aanpak voor P&O

Voor P&O’ers die hun onderneming wendbaarder willen maken, is het belangrijk om drie stappen te zetten, zegt Verdoold: ‘Breng in kaart welke ontwikkelingen van buitenaf inwerken op je organisatie (demografie, globalisering, etc), kijk naar wat dat betekent voor de organisatie en bedenk oplossingen om die het hoofd te bieden. Nog te vaak gaat HR reactief te werk: er is een probleem en dat moet worden opgelost. Volgens mij is het een uitdaging om proactief te kijken naar de ontwikkelingen van morgen.’

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. pieter vogelaar op

  Interessant om in dit artikel te lezen dat slechts 40% van de onderzochte bedrijven succesvol van koers veranderd waren. Wendbaarheid van de organisatie wordt in dit artikel als een belangrijke voorwaarden voor succesvol veranderen van koers gezien. Daar kan ik in mee gaan. Er worden in het artikel een aantal kenmerken van wendbaarheid genoemd, zoals richtlijnen m.b.t. flexibele schil, toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen kennen en goed projectmanagement van het veranderingstraject. M.b.t. dit laatste ben ik van mening dat er wel een aanvulling nodig is.
  De wendbaarheid van een organisatie zit hem er voor mij eigenlijk in de mentale gesteldheid van het personeel (inclusief leiding). Een organisatie waar het personeel open staat voor nieuwe ervaringen is een wendbare organisatie. Een organisatie waar nieuwe idee?n of veranderingen niet kunnen landen zijn organisaties die niet wendbaar zijn.
  vogelaarsupport.nl/blog