Organisaties doen maar wat met zzp ers

0

Dertig procent van de werkenden is inmiddels op een of andere manier flexwerker. Toch is er nog steeds geen eenduidig HR-beleid voor de samenwerking met zelfstandigen. Bij gebrek aan zo’ n HR-beleid voor flexwerkers ‘ doen organisaties maar wat’ , blijkt uit onderzoek.

In het beleid gaat HR vrijwel altijd uit van een werknemer in loondienst waarbij een gezagsverhouding, een zorgplicht en een investeringsbereidheid horen. Bij flexwerkers in zo’n zorgplicht of gezagsverhouding vaak amper aan de orde. De relatie met leidinggevenden en collega’s bepaalt of flexwerkers deelnemen aan het werkoverleg, een bedrijfsopleiding, het bedrijfsuitje, een sporttoernooi of dat zij een kerstpakket krijgen, blijkt uit een onderzoek onder 21 organisaties en flexwerkers.

Flexwerkers verdienen voor hetzelfde werk en dezelfde verwachtingen van hun tijdelijke werkgever nu vaak minder dan hun vaste collega’s. Ook vallen ze buiten de reguliere HR-afspraken, bijvoorbeeld op het gebied van scholing, waardoor zij hun vak minder goed kunnen onderhouden dan hun collega’s die in loondienst zijn.

Flexwerkers kunnen in slechte economische tijden sterk met elkaar én met vaste werknemers concurreren door het ontbreken van een goede cao. Organisaties voelen zich ook wel gedwongen de goedkope flexwerker aan te trekken, maar de bodem zakt daarmee onder het arbeidsvoorwaardenniveau weg.

Een HR-beleid is vaak niet van toepassing op flexwerkers en helpt dus niet om de schaduwkanten van het flexwerken te verminderen. Wat zou wel kunnen helpen? Je zou (minimum)tariefafspraken kunnen maken, een flexpool organiseren met verschillende bedrijven uit dezelfde branche, een ‘gedragscode’ waarin sociaal verantwoorde lonen en werkomstandigheden worden afgesproken. Ook het oprekken van de uitzendcao voor alle flexwerkers zou een optie kunnen zijn of een beroepsgebonden cao. Met fiscale maatregelen of een nationaal scholingsfonds kunnen flexwerkers hun vak beter onderhouden. Met wet- en regelgeving zijn vooral de langlopende verplichtingen te regelen zoals voor de arbeidsongeschiktheid en het pensioen.

Bron: Managersonline.nl. Het onderzoek is uitgevoerd door CAOP, in samenwerking met het SFA (Stichting Fonds Architectenbureaus) en SBCM (A&O-fonds voor de Sociale Werkvoorziening) met steun van het ministerie van SZW.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.