Ondernemers: “Verwerp Wet Werk en Zekerheid”

7

Door deze wet zullen ondernemers over de gehele linie geen versoepeling ervaren en zullen zij als gevolg minder banen creëren.

Vast contract minder star
De groei van de Nederlandse economie is gebaseerd op de slagkracht van kleine, flexibele ondernemers. Doordat kleine bedrijven groeien en innoveren worden er banen gecreëerd. Dit voorstel getuigt van een oude manier van denken waarbij werknemers een contract voor het leven tekenden. In de huidige economie bestaan bedrijven echter korter, ze groeien en krimpen en verleggen hun focus naar nieuwe diensten, producten en markten. Nederland heeft ondernemers in deze nieuwe economie hard nodig. We moeten op een fundamentele manier kijken hoe we het vaste contract minder star kunnen maken. Niet via een achterdeur proberen om flexibele contracten vaster te maken. We moeten ervoor zorgen dat ondernemers minder risico’s lopen. Hierdoor scheppen zij meer banen en meer groei. Met het Wetsvoorstel voor de Wet Werk en Zekerheid zien zij de ontslagkosten stijgen en de mogelijkheden om werknemers flexibel in te huren afnemen. Ondernemers vrezen daarnaast hoge proceskosten en onzekerheid bij de afwikkeling van een contract, wat ervoor zorgt dat zij minder banen zullen creëren.

ONL voor Ondernemers ziet de volgende weeffouten in het wetsvoorstel:
Transitievergoeding en UWV-route

Kleinere bedrijven maken onder de huidige wetgeving hoofdzakelijk gebruik van de UWV-route. Hierbij wordt nu geen vergoeding uitgekeerd. Deze route kan straks alleen worden gebruikt voor bedrijfseconomische redenen. Een werknemer krijgt in beginsel echter altijd recht op een transitievergoeding, zowel bij de UWV-route als bij de kantonrechter. De uitzondering dat bedrijven tot 25 werknemers een lagere vergoeding kunnen hanteren moet permanent worden. Het zou echter economisch beter zijn om de UWV route zonder ontslagvergoeding te behouden.
Ten tweede kunnen ondernemers niet begrijpen dat er een transitievergoeding wordt toegekend aan werknemers die 24 maanden ziek zijn geweest en de arbeidsongeschiktheid in gaan. Er is in dit geval geen sprake van een transitie en de ondernemer heeft in deze gevallen al 2 jaar loon doorbetaald.

Proceskosten

Werknemers kunnen met de nieuwe plannen eindeloos procederen tegen zowel een UWV beslissing als een uitspraak van de kantonrechter. Wanneer zij zich niet schikken in de uitspraak van het UWV kan er binnen 2 maanden alsnog bij de kantonrechter bezwaar worden aangetekend. Vanaf de kantonrechter kan er hoger beroep en cassatie worden aangetekend. Ten opzichte van de huidige wet is dit een enorme verslechtering voor het MKB. Ten tweede krijgen werknemers de mogelijkheid om binnen twee weken schriftelijk terug te komen op een overeenkomst tot beëindiging van het contract. Dit schept grote onzekerheid bij ondernemers die in goed overleg een ontslagovereenkomst zijn overeengekomen. De onderhandelingen worden opnieuw opgestart, of beiden gaan alsnog naar de kantonrechter.

Ketenbepaling

Onder de nieuwe wet krijgen werknemers na 2 jaar en maximaal 3 contracten een vaste betrekking indien zij in dienst blijven. De opvolgingsperiode tussen de contracten wordt 6 maanden in plaats van 3. Voor veel kleine ondernemers is het aangaan van een vast contract vaak simpelweg een te groot risico. Het gevolg hiervan is dat werknemers die normaliter opnieuw een bepaald contract aangeboden zouden krijgen op straat komen te staan. Het beperken van de keten van bepaalde contracten gaat in ieder geval niet leiden tot meer mensen in vaste dienst. Het uitstel van deze maatregel tot 1 juli 2015 is een papieren tijger en slecht voor de economie. Zonder daadwerkelijke versoepeling van het ontslagrecht is het niet zinvol om de keten van contracten van bepaalde tijd in te korten. Dit principe geldt ook voor het beperken van nul-urencontracten. Deze contracten voorzien in de behoefte om bij grote fluctuaties in opdrachten snel personeel in te schakelen. Voor sommige sectoren is dit cruciaal.

Bron: ONL

Lees ook:
Wet Werk en Zekerheid krijgt voorrang in Eerste Kamer

Wet Werk en Zekerheid en proeftijd

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

7 reacties

 1. Michel den Daas op

  Beste Astrid,

  Goed artikel! Ik ben het ook met je eens. De transitievergoeding zou een reden kúnnen zijn om werknemers net iets korter dan 2 jaar in dienst te gaan houden. Dan geldt de vergoeding immers nog niet. Dat zou dus minder baanzekerheid betekenen!

  En waar werknemers voorheen pas na 3 jaar in vaste dienst genomen moesten worden, wordt dat nu na 2 jaar en dus een reden om van werknemers na 2 jaar (of eigenlijk nét geen 2 jaar) afscheid te nemen. Oók weer minder baanzekerheid dus!

  Tot slot hebben ondernemers in deze (en toekomstige) tijd juist meer flexibiliteit nodig, de economie en de wereld veranderen zó snel!

  Oproep aan de Eerste Kamer: herbezin !

  Groeten

  Michel den Daas
  http://www.allesoverwerk.nl

 2. Marco Roosendaal op

  Beste Astrid, Heerlijk en helder verwoord. Nadat afgelopen week medegedeeld werd dat de 1e kamer niet begin april (zoals was aangekondigd) maar voor 1 juli de wet zou behandelen, was voor mij de maat vol en heb besloten hier als salarisadviseur geen energie meer in te steken. Dus ‘Verwerpen; ja graag!’
  Het systeem van premiegroep lang en kort zoals bij verschillende branches wordt toegepast (bouw, schilders, horeca, cultuur etc) is naar mijn idee een prachtig middel om langdurige contracten goedkoper te maken tov korte contracten. Daar hoort dan wel looncontrole op toegepast te worden, maar dat kan uitstekend met verbandcontrole op de aangifte loonheffing. Die controles levert ook weer werkgelegenheid op 🙂

  De reden waarom de overheid wil insteken op meer vast werk is nog steeds de financiële sector, die meer hypotheek geeft bij een vaste baan.
  Het antwoord daarop zou kunnen zijn: Buig het systeem om naar ‘Verdiencapaciteit in combinatie met een verzekering tegen inkomensverlies’.

  Een fundamentele manier om een vast contract minder star te maken is iedereen een tijdelijk (jaar)contract met een groeiende opzegtermijn op basis dienstjaren inclusief rechtsvoorgangers.

  m.vr.gr. Marco Roosendaal Salarisburo.nl

 3. Marco Roosendaal op

  Wat zou het toch mooi zijn als we alle ww-uitkeringen bespaarden doordat het werkloosheidcijfer voor langer dan 3 maanden 0% zou zijn 🙂
  Motto Nederland: Iedereen een baan, tenzij . . . . .! Jezelf voor iets anders kiest!
  En een ander motto: ‘Door het aanpakken van fraudeurs komt onze staatschuld op NUL’ http://www.destaatsschuldmeter.nl/

  m.vr.gr. Marco Roosendaal Salarisburo.nl

 4. Jacqueline Spits op

  Helemaal eens! Deze wet schiet zijn doel voorbij. In plaats van baanzekerheid ontstaat er juist meer onzekerheid. De werkgever wordt geconfronteerd met extra kosten: inwerken nieuwe medewerker, eventuele opleidingen, etc.

  Hartelijke groet,
  Jacqueline Spits

 5. Marleen Verstraete op

  Wat de ‘ketenbepaling’ betreft ben ik het helemaal eens met de ONL.
  Niet verstandig in deze tijd.

 6. Bill Admiraal op

  Stoppen met deze wetgeving, de arbeidsmarkt is veranderd evenals de mensen die werk aanbieden. De Wet Flex en Zekerheid zou eerder over een periode van vijf jaar moeten gaan met maximaal 3 contracten.

 7. Linda Hovius op

  Vanmiddag had ik nog een prachtig gesprek met een Chinese ondernemer. Die heeft al zijn personeel ontslagen en werkt alleen nog met inhuurkrachten. Hij zei: ‘Jullie zeggen dat China communistisch is, maar Nederland is pas erg. Als iemand in China steeds ziek is, of zijn werk niet goed doet, dan zeg je er iets van en de tweede keer ontsla je hem.’

  Bijna iedereen die met zijn benen in de praktijk staat, is het er over eens: deze wet pakt averechts uit!
  Volgens mij wordt de behandeling van dit wetsvoorstel de ultieme lakmoesproef: zit onze regering echt onder een stolp of heeft ze nog enig contact met de maatschappij om haar heen? Een maatschappij waarin flexibilisering, innovatie en eigenaarschap voor je loopbaan al lang geaccepteerd is.
  Rest mij nog om ONL veel succes en doorzettingsvermogen te wensen bij haar lobby. In het belang van een gezond bedrijfsleven!