Ondanks betaald werk toch onder de armoedegrens

0

Het huishoudinkomen van 370 duizend werkenden was in 2009 zo laag dat zij onder de armoedegrens leefden. Dit ondanks het feit dat zij betaald werk hadden.

Dit wordt meestal veroorzaakt door een laag bedrag aan loon of geringe of negatieve inkomsten uit eigen bedrijf. Dat blijkt uit een publicatie van het Centraal Bureau van de Statistiek.

Helft van personen onder armoedegrens heeft betaald werk
In 2009 leefden in Nederland bijna 700 duizend personen van 18 tot 65 jaar in een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Meer dan de helft ((370 duizend) van hen heeft in 2009 betaald werk gehad. Na een daling in 2006 en 2007 ligt dit aantal iets boven het niveau van 2005. Van deze werkenden met risico op armoede verdienden drie op de tien hun brood als zelfstandige.

Hoge rentelasten deels oorzaak
Meestal vormen een laag bedrag aan loon en geringe of negatieve inkomsten uit eigen bedrijfsvoering de directe oorzaak van een inkomen onder de armoedegrens. Het kan echter ook het gevolg zijn van negatieve inkomsten uit vermogen, zoals betaalde hypotheekrente en rente op consumptief krediet. Bij gemiddeld 9 procent van alle huishoudens van werkenden met een laag inkomen duwden juist hoge rentelasten het inkomen onder de armoedegrens.

Zelfstandigen in handel en horeca lopen grootste risico
Van de zelfstandigen die onder de armoedegrens leven, werkte 25 procent in de handel en horeca en 22 procent in de landbouw en visserij. Dat is veel meer dan onder de zelfstandigen met een hoger inkomen (respectievelijk 15 en 9 procent). In de financiële en zakelijke dienstverlening, maar ook in de bouwnijverheid en gezondheids- en welzijnszorg waren de zelfstandigen met risico op armoede juist ondervertegenwoordigd.

Meer risico op armoede bij uitzendkrachten en flexwerkers
Bij de werknemers met een inkomen onder de lage-inkomensgrens gaat het veel meer om uitzendkrachten en werknemers met een flexibel arbeidscontract dan bij de werknemers die boven de grens zitten. Zo was 28 procent van de werknemers met kans op armoede een uitzendkracht of flexwerker, tegenover 9 procent bij de werknemers met een hoger inkomen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.