Moties WWZ aangenomen

2

Direct na ingang van de WWZ zijn enkele moties ingediend door Tweede Kamerleden. Enkele van deze moties zijn nu aangenomen.

Meerjarige tijdelijke contracten

Een van de moties die is aangenomen, is van Linda Voortman van GroenLinks. Zij stelde voor om meerjarige tweede contracten mogelijk te maken. Het was al mogelijk om een eerste contract langer dan een jaar te laten duren. Ook al geeft een tijdelijk contract niet de werkzekerheid van een vast contract, het geeft werknemers wel meer keuzevrijheid en kan een brug slaan tussen vast en flex.

PVV, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, van Vliet, 50Plus, D66, GroenLinks, PvdA en PvdD stemden voor deze motie.

Payrollmedewerkers

De tweede aangenomen motie kwam van Steven van Weyenberg van D66. Hij vindt dat het kabinet niet alleen moet handelen naar de geest van het sociaal akkoord, maar ook de eigen beloften moet nakomen. Alle payrollmedewerkers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd zouden dan ook in dienst genomen moeten worden. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), een overheidsinstantie, was van plan om 19 van de 49 payrollmedewerkers met een contract voor onbepaalde tijd toch niet in dienst te nemen. Door het aannemen van de motie zal het Rijk bij verdere afbouw ‘als lijn hanteren dat payrollwerknemers die structurele werkzaamheden verrichten door het Rijk in dienst worden genomen. Dit geldt in ieder geval voor de payrollwerknemers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd.’

CDA, ChristenUnie, SGP, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, 50Plus, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor deze motie.

Hier vind je een overzicht van alle moties die zijn ingediend naar aanleiding van de WWZ.

Bron: Parlementaire monitor

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Bianca Hofman op

  De gewenste effecten van de WWZ zjn niet goed onderzocht en nu zijn er wederom vragen omtrent deze wetgeving en de toepassing.

 2. Dick Klinkhamer op

  Hoorde net in het nieuws de CNV over de WWZ en de doorvoering van afspraken (als kaderwet) voor de WW dagloon berekening. Het zou moeten worden teruggedraaid.

  De WWZ bepaalt voor de Werkloosheidswet onder Artikel 1b
  1. Voor de berekening van de hoogte van de uitkering waarop op grond van deze wet recht bestaat wordt als dagloon beschouwd 1/261 deel van het loon dat de werknemer in de periode van één jaar, die eindigt op de laatste dag van het tweede aangiftetijdvak voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin het arbeidsurenverlies, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel a, is ingetreden, verdiende, doch ten hoogste het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

  Zou de vakbond als partij bij de besprekingen en totstandkoming van de WWZ wel hebben opgelet?