Meerderheid Eerste Kamer voor recht op werken vanuit huis

0

Als het aan de Eerste Kamer ligt, krijgen werknemers dit jaar het recht om vanuit huis en op flexibele tijden te werken. Werknemers mogen hun werkgever verzoeken om thuis aan het werk te gaan. Werkgevers kunnen een dergelijk verzoek alleen afwijzen als het de kwaliteit van de werkzaamheden aantoonbaar in de weg zit.

Tijdens een senaatsdebat bleek dat het initiatief van CDA en GroenLinks, de nieuwe Wet Flexibel Werken, een meerderheid van stemmen in de Eerste Kamer kan verwachten. Ook de SP, PvdA en D66 zijn een voorstander van het wetsvoorstel. De ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 50Plus stemden eerder in de Tweede Kamer voor het initiatief, maar deze partijen namen geen deel aan het debat in de Eerste Kamer. Volgende week stemt de senaat over het initiatiefwetsvoorstel, maar na het debat lijkt een meerderheid zeker.

Wet Aanpassing Arbeidsduur

De Wet Flexibel Werken geldt voor organisaties met meer dan tien werknemers en vervangt de Wet Aanpassing Arbeidsduur. Vakbonden en werkgevers kunnen in overleg in cao’s nog wel van de wet afwijken. Het voorstel voor de wet stamt uit 2010 en is bedoeld om een cultuuromslag te forceren: flexibel werken en thuis werken moet beter bespreekbaar worden op de werkvloer.

Ook al kan het wetsvoorstel in de politiek veel steun verwachten, werkgevers staat er voorlopig nog niet achter. Volgens hen voegt het voorstel niets toe aan de bestaande praktijk. Vakbonden zijn wel enthousiast. Zij verwachten dat dit systeem een steun in de rug kan bieden om afspraken te maken bij cao-overleggen. Het kan werknemers ook helpen om flexibel werken bespreekbaar te maken.

Kloof op arbeidsmarkt

De PvdA gaf tijdens het debat in de Eerste Kamer aan wel bezorgd te zijn over een mogelijke tweedeling. Zo zouden vooral hogeropgeleiden volgens hen van de nieuwe kansen profiteren, omdat hun werk minder vaak aan locatie of vaste tijden gebonden is. PvdA-senator Esther-Mirjam Sent is bang dat de ongelijkheid op de arbeidsmarkt wordt vergroot. Pieter Heerma, van het CDA, denkt juist dat het andersom zit. ‘Voor de buschauffeur of piloot is verandering van werkplek lastig. Dat blijft voor meer beroepen gelden. Maar hoogopgeleiden zijn in het algemeen mondiger en nu al beter in staat voor zichzelf op te komen. Dat geldt voor lageropgeleiden minder. Vooral voor hen is deze wet een steuntje in de rug.’

Bron: Volkskrant

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.