Infographic: Wet DBA 5-stappenplan

0

De Wet DBA is per 1 mei 2016 in werking getreden. Kort gezegd komt de Wet DBA erop neer dat partijen (opdrachtnemer en opdrachtgever) overeenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst en dat de Belastingdienst dan zal laten weten of sprake is van inhoudingsplicht voor de loonheffingen of niet.

Plannen met de Wet DBA van het nieuwe kabinet

In het regeerakkoord staat dat de Wet DBA wordt vervangen. Er moet een nieuwe wet komen, zo vinden de coalitiepartijen. Die nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen. Dit houdt – kort gezegd – het volgende in:

Een minimumuurtarief voor zzp’ers in te voeren. Als onder dat tarief – waarschijnlijk 125% van het minimumloon – wordt gewerkt, dan wordt de opdrachtgever als werkgever aanmerkt.
Voor zzp’ers die werken boven het ‘lage tarief’ kan een ‘opdrachtgeversverklaring’ worden aangevraagd. Als de aanvraag naar waarheid is ingevuld, dan is de opdrachtgever vooraf gevrijwaard van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.
Ondernemingen die werken met zzp’ers die werken voor een ‘hoog tarief’; een tarief boven de € 75,- per uur, kunnen kiezen voor een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen.

Maar welke stappen moet je nemen om te voldoen aan de Wet DBA?

Onderstaande infographic biedt je een overzicht. Voor een volledig beeld van de infographic klik je op de afbeelding.

Wet DBA stappenplan

Lees meer over:

Over Auteur

Sharon Schevers was redacteur van XpertHR Actueel. Niet alleen in tekst, maar ook door het maken van infographics behandelt zij diverse HR-onderwerpen. Sharon is momenteel niet meer werkzaam voor XpertHR Actueel.