Illegale werknemer. Uitzendbureau draait op voor boete werkgever

1

Een bedrijf heeft, zonder dat het dat wist, een illegale werknemer aan het werk. Als de Arbeidsinspectie langskomt, levert dat een boete op van € 5.500. Het bedrijf stelt met succes het uitzendbureau aansprakelijk voor de schade.

De situatie 

Een bedrijf heeft met uitzendbureau Axcess een mondelinge overeenkomst voor het inzetten van uitzendpersoneel. Bij een controle van de Arbeidsinspectie blijkt dat een van de werknemers geen tewerkstellingsvergunning heeft. De werkgever krijgt een boete van € 5.500. Als het bezwaar van het bedrijf tegen de opgelegde boete ongegrond wordt verklaard, stelt het Axcess aansprakelijk voor de boete en wettelijke rente. Maar Axcess wil niet betalen.

Het oordeel

De rechtbank stelt dat Axcess moet bewijzen dat zij de niet schuldig is aan het niet nakomen van de overeenkomst met het bedrijf. In en verklaring stelt Axcess dat elke werknemer om zijn identiteitsbewijs en sofinummer wordt gevraagd, de documenten op echtheid gecontroleerd en er wordt gekeken of de juiste persoon het identiteitsbewijs laat zien. De rechtbank vindt dat uit de verklaring niet blijkt dat het Axcess alle vereiste controles heeft uitgevoerd. Ze heeft in ieder geval geen navraag gedaan bij de instantie die de tewerkstellingsvergunning zou hebben afgegeven. Axcess beroept zich op overmacht, maar kan dat niet voldoende onderbouwen en daarom komt de rechtbank tot de conclusie dat de overeenkomst niet goed is nagekomen. Het uitzendbureau wordt veroordeeld tot het betalen van de € 5.500, plus wettelijke rente en de kosten van de procedure.

Wet arbeid vreemdelingen

De boete werd opgelegd omdat het bedrijf de Wet arbeid Vreemdelingen (Wav) had overtreden door een illegale werknemer aan het werk te hebben. In de zin van de Wav is iedereen die een vreemdeling arbeid laat verrichten, werkgever. Ook als de vreemdeling niet in dienst is maar bijvoorbeeld werkt via een uitzendbureau. Dat betekent dat zowel het uitzendbureau als de inlener een boete kunnen krijgen. In het bovenstaande geval kreeg alleen de inlener een boete. Die sprak vervolgens de uitzender met succes aan op een tekortkoming in de nakoming van de gesloten overeenkomst.

Bron: LJN BJ6390
rechtbank Den Haag
Procedure: eerste aanleg
Datum: 19 augustus 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. hans smolders op

    Kan een bedrijf die een (illegale)uitzendkracht in dienst neemt dit bv vooraf contractueel uitsluiten ?