Eerste Kamer kritisch over Wet Werk en Zekerheid

4

De Eerste Kamer twijfelt of de positie van flexwerkers met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) niet verder verslechtert. Dat blijkt uit een voorlopig verslag van de Kamer.

Veel partijen in de Eerste Kamer uiten hierin hun zorgen over de nieuwe ketenbepaling. Hierdoor krijgen flexwerkers bij hun vierde arbeidsovereenkomst of na twee jaar (nu drie jaar) diensttijd verplicht een vast contract. In de huidige situatie begint de ketenbepaling na drie maanden uitdiensttreding weer opnieuw. Met de WWZ wordt dit verlengd naar zes maanden.

De regering hoopt met de wet de positie van flexwerkers te versterken, door ze sneller te laten doorstromen naar een vaste baan. Maar een groot deel van de Kamer, waaronder PvdA en VVD, voorziet dat werkgevers  in plaats daarvan kiezen voor een andere tijdelijke kracht of meer gebruik gaan maken van zzp’ers. Eerder werden deze twijfels al geuit door de Raad van State, het Centraal Planbureau (CPB) en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). ‘De regering heeft tot nu toe deze kritiek zonder onderbouwing van de hand gewezen,’ stelt de VVD-fractie.

Verkorting WW
Verder roepen de PvdA- en VVD-fracties het kabinet op om de effecten van de verkorting van de WW verder uit te werken. Vooral oudere, laagopgeleide werklozen zouden hard getroffen worden door de verkorting van 38 naar 24 maanden. Zeker gezien de huidige arbeidsmarkt is het niet aannemelijk dat oudere werknemers binnen twee jaar een nieuwe baan vinden.

Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding
Met de invoering van de WWZ hebben werknemers met een contract van tenminste 24 maanden recht op een ‘transitievergoeding’ van maximaal 75.000 euro. Verschillende fracties vragen de regering of dit niet gaat leiden tot meer contracten van korter dan twee jaar en daarmee het verder ‘uitdijen van de flexibele schil’.

Naar verwachting zal het kabinet snel komen met een memorie van antwoord. De regering wil de wet nog voor 1 juli door de Eerste Kamer loodsen.

Meer nieuws en achtergronden over de Wet Werk en Zekerheid lees je in het dossier Wet Werk en Zekerheid.

Lees ook:
Advocaten pleiten voor aanpassing Wet Werk en Zekerheid en Ondernemers: “Verwerp Wet Werk en Zekerheid

Bron: voorlopig verslag Eerste Kamer Wet Werk en Zekerheid

Update: Minister Asscher heeft besloten om het eerste deel van de wet uit stellen naar 1 januari 2015. Voor een volledig en up-to-date overzicht van de belangrijkste wijzigingen zie: ‘Wet Werk en Zekerheid: de veranderingen op een rij’

Lees meer over:

Over Auteur

4 reacties

 1. Laura van Luipen op

  Terechte kritiek. Nergens blijkt uit dat flexwerkers eerder een vast contract zullen krijgen bij de verkorting van de ketenregeling. Werkgevers hebben momenteel behoefte aan flexibiliteit en zullen al na 2 ipv 3 jaar afscheid nemen van flexwerkers als de ketenregeling wordt verkort.

 2. MCJM Roosendaal op

  1) Een mogelijke oplossing is over de hele linie voor alle branches premiegroep kort en lang instellen zoals dat nu al voor een paar branches geldt (agrarisch, horeca, bouw etc). Uiteraard ook toezicht op naleving hiervan. Aanstellen van 500 inspecteurs (in vast dienst;) levert ook een bijdrage aan de oplopende werkloosheid.
  2) Een andere optie is de systematiek premieberekening Whk ook doortrekken naar de premie sectorfonds. De software is al geschreven voor de Whk. Het mooie daarvan is dat de sociale fondsen van de sector een bijdrage kunnen leveren aan het creëren van banen en daarmee een lagere premie WA voor de sector kunnen initiëren. Marco Roosendaal, Finosoof

 3. Jan van der Zanden op

  De ‘chambre de reflection’ denkt kennelijk toch beter na dan de politiek gehaaste Tweede Kamer. En is kennelijk gevoeliger voor macro economische argumentatie. Treurig dat in dit stadium pas vanuit ‘de politiek’ enige bezinning ontstaat.

 4. Caroline Boersen op

  Blij verrast dat er in de Eerste Kamer een aantal mensen op tijd alert zijn geworden.