Dit moet je doen om te voldoen aan de Wet DBA

0

De Wet DBA is per 1 mei 2016 in werking getreden. Doorloop de volgende vijf stappen om te voldoen aan de Wet DBA.

Stap 1: inventarisatie

Begin met inventarisatie van opdrachtnemers binnen het bedrijf. Hiermee geef je als opdrachtgever aan dat je bezig bent met de implementatiefase van de Wet DBA en voorkom je eventuele naheffingen loonheffingen van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft aangekondigd niet te handhaven, alleen onder meer in gevallen dat opdrachtgever en opdrachtnemer niets ondernemen om hun werkwijze aan de nieuwe situatie aan te passen of een dienstbetrekking aan te gaan.

Stap 2: beoordeling arbeidsrelatie

Ga de arbeidsrelatie na (is er sprake van een dienstbetrekking, een fictieve dienstbetrekking, zelfstandig ondernemerschap, inkomsten uit overige werkzaamheden, tussenkomst of bemiddeling). Indien er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking: pas de werkwijze aan of neem de opdrachtnemer in dienst (let hierbij op opvolgend werkgeverschap).

Stap 3: modelovereenkomst (of niet)

Indien er sprake is van zelfstandig ondernemerschap, inkomsten uit overige werkzaamheden bij de opdrachtnemer of tussenkomst of bemiddeling: ga na of het noodzakelijk is om een modelovereenkomst te hanteren en ga vervolgens na of er een modelovereenkomst passend is of dat je de zelf opgestelde overeenkomst ter goedkeuring gaat voorleggen aan de Belastingdienst.

Stap 4: gebruik van de modelovereenkomst

Leg de gemaakte afspraken met de opdrachtnemer vast in de (model)overeenkomst. Indien gebruik wordt gemaakt van een modelovereenkomst van de website van de Belastingdienst: wijzig niets in de geel-gearceerde tekst en voorkom dat eventuele wijzigingen in de overige tekstgedeelten in tegenspraak zijn met de geel-gearceerde tekst.

Stap 5: controle

Doe zo nu en dan een check op de arbeidsrelatie om na te gaan of deze in de tussentijd niet gewijzigd is, waardoor er alsnog sprake is van een dienstbetrekking. Indien er sprake is van een grote(re) onderneming: leg de werking van de Wet DBA uit aan alle stakeholders en leg de werkwijze met opdrachtnemers vast of introduceer deze in de bedrijfsprocessen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.